פרוטוקול ישיבת מועצת מחוז תל אביב והמרכז מיום 22/02/2011

נושאי הישיבה: מצב סכסוך העבודה, חדר מצב מחוזי, ועדת חריגים ארצית, ועדת קשרי עו"ס, סיירת שביתה, צוות חשיבה אסטרטגית, בעיות כלכליות בזמן שביתה, תשובות לשאלות שהועלו, הערות והארות. אנו מאחלים לכולנו הצלחה במאבק 2011

, 28/02/2011 7

פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה מיום 21.12.10

על סדר היום:
א. הצעת חוק השירותים החברתיים – דיון בהצעה בכנס מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים.
ב. הצעת חוק ממשלתית: קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו, התשע"א – 2010.
ג. חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010.
ד. הנחיות אתיות בפרסום ופרסומת של עו"ס בפרקטיקה פרטית.

, 04/02/2011 0