פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה מיום 21.12.10

על סדר היום:
א. הצעת חוק השירותים החברתיים – דיון בהצעה בכנס מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים.
ב. הצעת חוק ממשלתית: קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו, התשע"א – 2010.
ג. חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010.
ד. הנחיות אתיות בפרסום ופרסומת של עו"ס בפרקטיקה פרטית.

, 04/02/2011 0