פרוטוקול ישיבת מועצת מחוז תל אביב והמרכז מיום 22/02/2011

נושאי הישיבה: מצב סכסוך העבודה, חדר מצב מחוזי, ועדת חריגים ארצית, ועדת קשרי עו"ס, סיירת שביתה, צוות חשיבה אסטרטגית, בעיות כלכליות בזמן שביתה, תשובות לשאלות שהועלו, הערות והארות. אנו מאחלים לכולנו הצלחה במאבק 2011

, 28/02/2011 7