פרוטוקול ועדת חוק וכללי האתיקה – 18.3.2008

1.במת סגל בכיר של משרד הרווחה – ייחוד העיסוק, 2.עיבוד נתונים של ועדת המשמעת, 3.פורום מפגשי עבודה של יו"ר המועצה ויושבי ראש ועדות המועצה, 4.פורום לקידום נושאים שבין המועצה לבין משרד הרווחה.

, 05/11/2008 0