פרוטוקול ועדת חוק וכללי האתיקה – 30.11.2009

הצעת חוק הקרימינולוגים – עדכונים ודיווחים: תוכנית דלפי (סדנה), מפגש עם הלשכה המשפטית של משרד השירותים החברתיים, מעקב אחר מכרזים של נציבות שירות המדינה
מעקב אחר ביצוע המלצות הועדה:הצעת חוק לשינוי מינוח השם פקיד סעד, המלצות בעניין תפקוד ועדת המשמעת, הפניית תלונות של הפרקליטות אל ועדת האתיקה באיגוד (תלונה נגד עובד סוציאלי במחוז הצפון).

, 20/12/2009 0

פרוטוקול ישיבת ועדת חוק וכללי האתיקה – 7.9.2009

א.פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה לעבודה סוציאלית
ב. תקנות העובדים הסוציאליים –( סדרי דין בדיון לפני ועדת משמעת)
ג. מעקב אחר המלצות הועדה בנושא דרכי תפקוד ועדת המשמעת
ד. הצעת חוק הקרימינולוגים
ה. פרסום פסקי דין של ועדת המשמעת

, 30/11/2009 0

מגן השקיפות והאתיקה של שבי"ל הוענק ליצחק רוזנר

מגן השקיפות והאתיקה של עמותת שבי"ל (שקיפות בינלאומית ישראל) לשנת 2009, יוענק לעו"ס יצחק רוזנר, מנהל המחלקה לשיקום באגף הרווחה בעיריית חיפה, על הטעמת וקידום נורמות של שקיפות ואתיקה בקרב העובדים הסוציאליים בישראל והאוכלוסיות הפונות לשירותיהם.

, 01/11/2009 0

פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה – 12.7.2009

א.שינוי מינוח "פקיד סעד" – עדכון.
ב. הצעת חוק ועדות המשמעת.
ג. העברת מידע לועדת אלימות וגילוי עריות – פניית אגף הרווחה בעיריית בת ים.
ד. חוות דעת של פקיד סעד לסדרי דין שניתנת בפרקטיקה פרטית – האם מותר?

, 21/04/2009 0