אלימות בלשכת הרווחה בעיריית נצרת-עלית

 

אנו רואים במעשה אלימות זה, המופנה כלפי עובדי הרווחה, כעובדי ציבור המבצעים את תפקידם לפי החוק והתקנות, מעשה חמור, שאסור לעבור עליו לסדר היום. עמדתנו כאיגוד העובדים הסוציאליים היא – אפס סבלנות כלפי מקרי אלימות.

, 21/08/2012 0
ידיים 3