הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה החל מיום 6/3/11

החל מיום ראשון, 6.3.2011, תתקיים שביתה מלאה בכל מסגרות שירותי הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה ותכלול את כל העובדים הסוציאליים העובדים בדירוג העו"ס בכל מדרג התפקידים. לפירוט הנחיות איגוד העובדים הסוציאליים לקראת השביתה.

, 04/03/2011 67

פרוטוקול ישיבת מועצת מחוז תל אביב והמרכז מיום 22/02/2011

נושאי הישיבה: מצב סכסוך העבודה, חדר מצב מחוזי, ועדת חריגים ארצית, ועדת קשרי עו"ס, סיירת שביתה, צוות חשיבה אסטרטגית, בעיות כלכליות בזמן שביתה, תשובות לשאלות שהועלו, הערות והארות. אנו מאחלים לכולנו הצלחה במאבק 2011

, 28/02/2011 7