עובדים במקומות עבודה במגזר הפרטי – עמותות, חברות פרטיות, עצמאים וכל מקום עבודה שאינו מאוגד

עובדים במקומות עבודה מאורגנים – רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, קופות החולים ועוד

 תשלום דמי החבר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי

 

תשלום דמי החבר מתבצע באמצעות תלוש השכר

 

  להורדת טופס הצטרפות לחצו כאן

להורדת טופס הצטרפות לחצו כאן 

orange

unnamed

* לטפסי ההצטרפות יש לצרף אישור על רישום בפנקס העוס"ים

* יש לשים לב לחתום בטופס הצהרת ביטול חברות בארגון עובדים אחר

* שלחו למייל באיגוד: gmulos@histadrut.org.il

 

 

igud_why_join