האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

נס ציונה
אפר' 28
רמת גן
אפר' 28
חולון
אפר' 28

מנהל/ת תחום טיפול והדרכה

www.shahar.org.il

משרה מלאה
פעילות כלל ארצית
אפר' 27
ראשל
אפר' 27
אפר' 20
ירושלים
אפר' 20
טבריה
אפר' 19

עובד/ת סוציאלי/ת

משרה מלאה
חולון בת ים
אפר' 19
שדרות
אפר' 19