האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

יוני 17
עכו
מאי 14

עו"ס מחליפ/ה

משרה זמנית
מאי 9
אזור ת
מאי 8

מ"מ עו"ס/ית במעון רב נכותי עזר...

www.ami.org.il

משרה זמנית
בני ברק
אפר' 17
רמת גן
אפר' 17
ראשון לציון
אפר' 17
הרצליה
אפר' 17
רחוב הארבעה 12, תל אביב
מרץ 26
ירושלים, מודיעין
מרץ 26