האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

תיאור התפקיד :
• עו"ס לעניין סדרי דין מתערב, באופן זמני, במשפחה לצורך אבחון ומתן חוות דעת והמלצות
לערכאות המשפטיות, מכוח צו המוצא על ידם, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים
במשפחות במשבר גירושין, בדילמות הקשורות בהגנה על קורבנות אלימות במשפחה
ובסוגיית אפוטרופסות לחסויים וקטינים.
• בתוקף תפקידו – עליו להגיש תסקירים לערכאות המשפטיות ובהם לתת המלצות בנושאים הבאים: משמורת וזמני שהות, סוגיות אבהות, שינוי שם, שינוי דת, היתרי נישואין, חטיפות ילדים בין ההורים והתערבות רפואית בקטינים ואפוטרופסות.
• עבודתו מאופיינת בראיית התא המשפחתי כמערכת , תוך התמקדות בצרכי הקטין או החסוי.
• עבודתו תתבצע באמצעות דו שיח מתמשך עם בני המשפחה, הצוות המקצועי באגף רווחה,
אנשי מקצוע בקהילה.
• מילוי תפקיד במערך החירום העירוני.
• כפיפות: לראש צוות סדרי דין.
תנאי סף:
• תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
• ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה סוציאלית ( כעו"ס).

כישורים ודרישות נוספות:
• תואר שני בעבודה סוציאלית- יתרון
• מינוי מטעם שר הרווחה כעו"ס לעניין סדרי דין – יתרון.
• נכונות לצאת לקורס לסדרי דין .
• ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות או נוער וילדים בסיכון-יתרון.
• יכולת עבודה בצוות.
• מוכנות למלא משימות מחלקתיות.
• כושר ניסוח ויכולת הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

היקף משרה: 80%

הדרוג: דרוג עו"ס

מתח דרגות: עו"ס עם מינוי לחוק סדרי דין – רמה ט' עד ז'.
עו"ס ללא מינוי לחוק סדרי דין ( ועד לקבלת המינוי) – רמה י"א עד ט'.

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 28/05/2018.

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.שימו לב! שכר המינימום הענפי לעו"ס בעמותה או חברה פרטית הינו 7,207 ש"ח למשרה מלאה. במידה והוצע לך שכר נמוך משכר זה - אנא עדכן\י אותנו באמצעות לחיצה כאן על מנת שנוכל לטפל בכך.

עיריית הרצליה

עיריית הרצליה
הגשת מועמדות