האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

דרוש/ה ראש צוות ומרכז תחום תכנון מידע והערכה במשרה מלאה

תיאור התפקיד:

חבר בצוות הבכיר של המחלקה.

 • ממונה על עו"ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכ' יעד שונות.
 •  אחראי על מתן השירות המקצועי הסדיר ללקוחות המחלקה ע"י צוות העו"ס.
 • שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה ואחראי לביצועה בפועל. 
 • אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לצוות העו"ס.
 •  אחראי לתכנון, ארגון, ניהול, ביצוע והערכת עבודת הצוות.
 •  אחראי לתכנון תקציב הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצוע תקין.
 • מנחה ומדריך את צוות העו"ס בקביעת אוכלוסיות היעד, סדרי עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, חלוקת העבודה, דרכי התערבות והערכתם בהתאם.
 • אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של עובדי הצוות תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות היעד.
 • הערכה תקופתית בכתב הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות )לפחות אחת לשנה(.
 •  אחריות לתיאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור, בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.
 •  יוזמה של פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה באזור בהתאם לצורך, עיסוק בטיפול ישיר והחלפת עו"ס חברי הצוות בהיעדרם.
 • הגשה למנהל המחלקה בפרקי זמן קבועים של תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות ולניצול הזמן.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנהלת המועצה.
 •  מסייע למנהל המחלקה בתכנון חברתי ובתכנון פרוייקטים בשיתוף עם העובדים שתחום עיסוקם קרוב לאותו פרוייקט.
 •   אחראי לאסוף מידע באופן שיטתי ממקורות שונים על הקהילה ושירותיה כדי לאתר בעיות וצרכים ומבצע סקרים ועיבודים שוטפים לצורך עיבוד המידע.  מנהל מעקב אחרי ביצוע פרוייקטים ודואג להיזון חוזר ושוטף לכל הגורמים הקשורים בפרוייקט.

פרטים באתר מועצה מקומית חריש תחת קישור "מכרזים".

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לרותי בטלפון:   04-6186099  או במייל maz.hr@harish.muni.il

הגשה עד ליום ראשון 2.12.18 בשעה 12:00שימו לב! שכר המינימום הענפי לעו"ס בעמותה או חברה פרטית הינו 7,207 ש"ח למשרה מלאה. במידה והוצע לך שכר נמוך משכר זה - אנא עדכן\י אותנו באמצעות לחיצה כאן על מנת שנוכל לטפל בכך.