האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

בוא/י להצטרף לתוכנית הדגל של משרד הרווחה והעבודה !!

דרוש/ה ****עו"ס משפחה לתוכנית "נושמים לרווחה"
לעיריית יבנה ב % 50 משרה.

התכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה" הינה תכנית ביוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש"י וג'וינט ישראל- המהווה שינוי תפיסתי לטיפול ומיגור תופעת העוני, אחת ממטרות התוכנית היא לתת יד למשפחות החיות בעוני על מנת שיוכלו לשנות את מצבן ולשפר את חייהן. כלומר: להיות חלק מתהליך אישי, מחייב ובירוקרטי של מיצוי זכויות ושיפור יכולת ההשתכרות, ליווי בניהול כלכלת משפחה בצורה מיטבית, שילוב בשוק העבודה ועוד.

הגדרת התפקיד:
- טיפול במשפחות לשיפור מצבם האישי, משפחתי וחברתי והוצאתם ממציאות של חיים בעוני והדרה.
- מפתח ומקיים קשרים עם מוסדות שונים בקהילה לצורך מיצוי זכויות לאוכלוסיה המטופלת.
- יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים של החיים בעוני והדרה.
- מדריך מפעיל ומנחה את מלווה המשפחות בצוות התוכנית.
- עבודה ע"פ מתווה של התוכנית כלל רישום ודיווח לממונה.
- השתתפות בוועדות ודיונים מקצועיים.

כישורים נדרשים-
עו"ס בעל תואר בוגר בעו"ס
רישןם בפנקס העו"ס
עדיפות לבעלי ניסיון בטיפול במשפחות

קו"ח נא לשלוח לאגף לשירותים חברתיים בפקס- 08-9421146 או למייל revacha@yavne.muni.il בצרוף מסמכים ותעודות על השכלה.שימו לב! שכר המינימום הענפי לעו"ס בעמותה או חברה פרטית הינו 7,207 ש"ח למשרה מלאה. במידה והוצע לך שכר נמוך משכר זה - אנא עדכן\י אותנו באמצעות לחיצה כאן על מנת שנוכל לטפל בכך.

עיריית יבנה

עיריית יבנה
הגשת מועמדות