האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

מרכז, שרון דרומי
אוק' 2
בת-ים
אוק' 1
אזור ירושלים
אוק' 1
הרצלייה
אוק' 1
באר שבע
אוק' 1

מ"מ עו"ס נערות וצעירות

nearot@ramat-gan.muni.il

משרה זמנית
רמת גן
ספט' 30
ירושלים
ספט' 30
ירושלים
ספט' 30
אשקלון
ספט' 30
ירושלים
ספט' 30