האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

עו"ס לעזר מציון

http://www.ami.org.il/

משרה חלקית
ראשון לציון
אוג' 23

עו"ס לסדרי דין

MiriF@givatayim.muni.il

משרה חלקית
גבעתיים
אוג' 23
לוד והסביבה
אוג' 22
חולון והסביבה
אוג' 22
אשדוד והסביבה
אוג' 22
חולון והסביבה
אוג' 22
רמלה/לוד והסביבה
אוג' 22
באר שבע והסביבה
אוג' 22
רמת גן והסביבה
אוג' 22
רמת גן והסביבה
אוג' 22