האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

מצפה רמון
ספט' 1
יישוב עשרת
ספט' 1
ראשון לציון
ספט' 1

עו"ס נכויות

jennyd@herzliya.muni.il

משרה חלקית
הרצליה
ספט' 1
אוג' 30
אוג' 30
אוג' 30
אוג' 30
תל אביב
אוג' 30
מעלה אדומים.
אוג' 30