פורסם ב: מאת בקטגוריות כתבות מוצגות, תא עובדי בריאות.

איגוד העובדים הסוציאליים – תא הבריאות

נייר עמדה בנושא הרפורמה בבריאות הנפש – יולי 2013

נייר עמדה זה נכתב בעקבות  עיסוק תא הבריאות  ברפורמה בבריאות הנפש.  תא בריאות הינו חלק מאיגוד העובדים הסוציאליים, הגוף היציג של העו"סים בישראל.

מטרת נייר העמדה היא לגבש עמדה ברורה וייחודית של  איגוד העובדים הסוציאליים בהסתמך על עקרונות המקצוע, ערכי המקצוע ומחויבותנו לאוכלוסיות המוחלשות.

האיגוד מברך על כך שהטיפולים בבריאות הנפש יכללו בחוק הבריאות הממלכתי. אנו תקווה שהשירותים והטיפולים ישתפרו, יונגשו לכל, יתרחבו לפריפריה, תורי ההמתנה יתקצרו והסטיגמה המלווה כיום את אלו שפונים לבריאות הנפש תפחת.

יחד עם זאת, האיגוד מצר על ההתנערות מעקרונות מדינת הרווחה, כי במציאות של מדיניות חברתית כלכלית ניאו-ליברלית מוטת שוק חופשי ייפגעו מטופלינו מהשכבות המוחלשות ואנו העו"סים ממעמד הביניים.

 

להלן עמדתנו באשר להכנסת סעיפים הנוגעים לרפורמה לחוק ההסדרים:

1. לדיון בסעיפים הנוגעים לתקצוב הרפורמה בבריאות הנפש עלולה להיות השפעה מרחיקת לכת על הדרך בה הרפורמה תיושם ועל שיקולים מקצועיים שנוגעים לטיפול באוכלוסיית נפגעי הנפש. אלה צריכים להיות נידונים על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש בנוסף לאנשי כלכלה וכספים. לכן אנו דורשים את הוצאת הסעיפים הדנים ברפורמה אל מחוץ לחוק ההסדרים והחזרתם לדיון בוועדת הבריאות והרווחה, שם ניתן לדון ברפורמה תוך שמיעת מגוון הדעות של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש ומתחומים רלוונטיים אחרים.

2. איגוד העובדים הסוציאליים הינו איגוד מקצועי וככזה תפקידו להיות גם מתריע חברתי, סוכן שינוי חברתי, ולסנגר על האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית. לאור זאת האיגוד מבקש לקחת חלק פעיל ומשמעותי בדיונים על הרפורמה, ולהיות שותף במנהלת הרפורמה ובוועדת הרווחה והבריאות בכנסת.

3. ידוע לנו כי במנהלת הרפורמה יושבים עובדים סוציאליים מקצועיים ובעלי ניסיון וידע בתחום הבריאות הכללית ובריאות הנפש. אך, מאחר ולדעתנו הרפורמה בבריאות הנפש תשפיע על עבודת העובדים הסוציאליים ובכך גם על אוכלוסיית המטופלים בכל שירותי הרווחה, בבתי החולים הכלליים, במסגרות בריאות הנפש, וביתר שירותי העבודה הסוציאלית בארץ, אנו מבקשים שאיגוד העובדים הסוציאליים יהיה שותף במנהלת הרפורמה, במטרה לתרום בראייתנו הרחבה, המקצועית והייחודית.

4. איגוד העו"ס בהיותו איגוד עובדים המחויב לשמור על זכויותיהם של עובדיו, קורא לשמור על  זכויות העובדים הסוציאליים בבריאות הנפש, ולדאוג שזכויותיהם הקיימות של העובדים, הכוללים הכרה בוותק, בדרגה ובמומחיות, תפקידים ייחודים, פנסיה וזכויות נוספות, לא ייפגעו כתוצאה מהרפורמה, ולוודא שבעתיד תנאי העסקה שלהם לא יורעו אלא יישמרו או ישתפרו.

5. האיגוד מבקש לשמור על ייחודיות העיסוק של מקצוע העבודה הסוציאלית, תוך כדי יישום הרפורמה.

6. האיגוד ישמח לפעול בשיתוף  פעולה עם  ארגונים שיפעלו לקידום המטופלים, ולדאגה לזכויות העובדים, לאור העקרונות הנ"ל ולאור העקרונות והערכים של העבודה הסוציאלית.

 

לקריאת נייר העמדה המלאה של תא העו"סים במערכת הבריאות לחצו כאן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים