פורסם ב: מאת בקטגוריות בכותרות, דע את זכויותיך.

 

1. בהמשך להסכם השכר לעובדים הסוציאליים, שנחתם בחודש מאי 2011, נקבע שכר מינימום ענפי לעובדים סוציאליים, הנגזר משכרו של עובד סוציאלי, המועסק על ידי המדינה, בדרגה ט עם 5 שנות וותק.

2. אכיפת ההסכם הינו תהליך מורכב ומסובך, כיוון שלמדינה ולרשויות המקומיות התקשרויות עם למעלה מ-2,000 ספקי ונותני שירותים שונים, המעסיקים עובדים סוציאליים, במשרדים שונים (רווחה, בריאות, ביטחון, חינוך, ביטוח לאומי).

3. במסגרת פעילותנו לאכיפה ולביצוע ההסכם בכל העמותות ונותני השירותים, ובהמשך ישיר לפעילותנו מול משרדי הממשלה וספקי השירותים, נפגשנו בתאריך 15.11.2011 יו"ר המחוזות: ציפי בר, אריה אהרון, ששון גמליאל, ואנוכי עם מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נחום איצקוביץ, וצוותו על מנת לעמוד ולקבל דיווח על דרכי ביצוע ההסכם, תוך דיווח על ספקי שירותים שונים שאינם מיישמים את ההסכם ואינם אוכפים אותו.

4. מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים הציג והבהיר לנו את דרכי ביצוע ההסכם על ידי המשרד:

א. משרד הרווחה קיים תהליך של קביעת תעריפים חדשים לכל התקשרויותיו עם נותני השירותים ובהליך זה נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:

(1) שכר המינימום הענפי של עו"ס, כפי שנקבע בהסכם על פי הפעימות, עומד, נכון לנובמבר 2011, על סך של 6.417 ₪.

(2) עלויות מעביד בגין הפרשות סוציאליות.

(3) השינוי בתעריפים הוא מחודש ינואר 2011 בהתאמה לפעימות.

(4) העברה חד פעמית לתשלום המענק בגובה 2,000 ₪, כפי שניתן לעובדי המגזר הציבורי.

(5) בהמשך, על פי הפעימות של הסכם השכר הקיבוצי, ישונו התעריפים המשולמים "לנותני השירותים", על מנת לממן את השינויים בשכר המינימום הענפי לעו"ס.

(6) משרד הרווחה והשירותים החברתיים מקיים בקרה לעניין זה, באמצעות חיוב המעסיקים להציג בפניו אישור רואה-חשבון, שאכן ההסכם מבוצע והעובדים מקבלים את שכרם כדין.

(7) משרד הרווחה העביר הנחיות לביצוע השינויים בתעריפים ואת התקציב לנותני השירותים, עוד טרם ביצוע ההסכם בפועל, וכעת פועל המשרד לבקרה מול נותני השירותים, לאכיפת ההסכם.

מצ"ב הנחיותיו של משרד הרווחה והשירותים אשר הופצו לכל המסגרות וההתקשרויות של המשרד לעניין זה.

ב. משמעויות:

(1) התנהלות זו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעידה על רצון כנה וחיובי ליישום הסכם השכר לעובדים המופרטים.

בהתנהלותו עמד המשרד והעומדים בראשו ובעיקר השר, ח"כ משה כחלון, ומנכ"ל המשרד, מר נחום איצקוביץ, בהתחייבויותיו ובהבטחותיו ועל כך הערכתנו הרבה.

(2) שינוי התעריפים למימון השינוי בשכר נותן לנו כאיגוד את הזכות ואת הדרך לתבוע מכל אחד מן המעסיקים את קיום הסכם השכר הענפי.

5. כל עובד אשר אינו מקבל את שכרו על פי ההסכם, יש בידי האיגוד את הכלים החוקיים והמשפטיים לאכוף את קיומו של ההסכם במקום העבודה .

6. כל עובד סוציאלי, חבר באיגוד העו"ס אשר ההסכם אינו מיושם לגביו יקבל מאיתנו טיפול באמצעות יו"ר המחוזות באמצעות פניות פורמאליות למעסיקים ועל פי מידת הצורך טיפול משפטי וייצוג משפטי.

ניתן לפנות ליו"ר המחוזות באזורים הבאים על-פי מקום העבודה:

עו"ס אריה אהרון – יו"ר מחוז ת"א והמרכז: טל' 03-6921252

עו"ס ששון גמליאל – יו"ר מחוז חיפה הצפון: טל' 04-8610222/148

עו"ס ציפי בר – יו"ר מחוז ירושלים והסביבה: טל' 02-6233839

עו"ס דליה אהוד – יו"ר מחוז ב"ש והדרום: טל' 08-6463038

7. סוכם עם מנכ"ל משרד הרווחה, מר נחום איצקוביץ וצוותו כי כל המקרים בהם אין מיישמים את הסכם השכר ומטופלים על ידינו יועברו במרוכז לידיעת המשרד וישמשו כלי בקרה נוסף של המשרד לגבי ביצוע ההסכם.

8. תהליך דומה אנו מקיימים מול משרד הבריאות, לאכיפת הסכם השכר אצל כלל העובדים הסוציאליים המועסקים בעמותות, חברות וארגונים, נותני שירותים למערכת הבריאות, כולל העובדים הסוציאליים המועסקים במסגרת "סל שיקום".

פנייתנו למשרד הבריאות נתקלת במצב מורכב יותר ותשובות שונות באופיין.

אנו מודעים לכך שהסכם השכר החדש לא נאכף על-ידי נותני שירותים רבים למשרד הבריאות, המעסיקים עובדים סוציאליים, ושכרם של חלק גדול מעובדים סוציאליים אלה טרם עודכן.

אנו לוחצים עתה על הנהלת משרד הבריאות לקיום פגישה, בה נדווח על נותני שירותים שאינם אוכפים את ההסכם ולבניית מערכת אכיפה לביצוע ההסכם, כפי שביצע משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אנו שבים ופונים לעובדים סוציאליים, המועסקים בעמותות, חברות וארגונים נותני שירותים למשרד הבריאות, לדווח ליו"ר המחוזות על כל ספק או נותן שירותים שאינו משלם לעובדים הסוציאליים על-פי ההסכם החדש.

לאחר קיום פגישה עם הנהלת משרד הבריאות נעדכן אתכם בתוצאותיה.

9. איגוד העובדים הסוציאליים לא יחדל, ולו לרגע אחד, ולא ירפה מפעולותיו מול משרדי הממשלה והעמותות נותנות השירותים, עד שכל העובדים הסוציאליים המופרטים, המספקים שירותים למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות, יקבלו את שכר המינימום הענפי שנקבע בהסכם השכר ממאי 2011, שיגיע ביולי 2013 לסכום של 7,052 ₪.

לצפיה בהוראה לעדכון תעריפים:

עדכון תעריפים יוני 2011

                                                                                                                                                               ב ב ר כ ה,

                                                                                                                                                               עו"ס איציק פרי

                                                                                                                                                               יו"ר איגוד העו"ס

11 תגובות על “יישום הסכם השכר לעובדים מופרטים”

 1. אילנה

  לכבוד איגוד העו"ס שלום,
  אני במשא ומתן מתמשך מול מקום העבודה שלי על העלאת השכר. לפני יומיים הודיעו לי ממקום העבודה (שאינני יכולה לנקוב בשמו מאחר והם אינם רואים ב"עין יפה" את פנייתי לאיגוד) הנחשב לעמותה המקבלת תקציב ממשרד הרווחה שהם אינם מחוייבים משפטית לשלם לי את שכר המינימום הענפי אלא יכולים להסתפק בתשלום ע"פ הסכם השכר הקיבוצי. המשמעות הכלכלית של אמירה זו כלפי היא הפרש של כ600 ש"ח בשכר החודשי לרעתי. אני בעבר שאלתי באיגוד אם יש למקום העבודה אפשרות לבחור איך לשלם לי ונארמ לי שזה לא ייתכן. עמותה כמו שאני מועסקת בה, המתוקצבת מהרווחה, חייבת לשלם על פי שכר המינימום הענפי. האם זה נכון? ואם כן איפה ניתן לראות את הדברים כתובים בפרוש על מנת שאציגם לפני העמותה?
  אציין שאני חברת איגוד אך נמנע ממני לפנות בעצמי בטלפון בשל חשש ממקום העבודה.
  תודה רבה!

  להגיב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים