פורסם ב: מאת בקטגוריות אירועים, השתלמויות, פעילות האיגוד.

חברות וחברים יקרים,

אנו מזמינים אותך לקחת חלק במסע מרגש לפוליןמתוך ראיית חשיבות הנושאאנו נערכים לצאת כמשלחת של עובדים סוציאלייםהיציאה בצוותא תיתן לנו הזדמנות לראות ולחוות את שרידי התרבות של יהדות אירופה לבין תהומות הזוועה האנושיתמעשה ידי הנאצים ואלה שסייעו להם.
המועד המתוכנןיציאה ב– 4.6.2018 בוקרוחזרה ב– 11.6.2018 בלילה.
תכנית המסעתכלול ביקור בערים וורשהקרקובהעיירה טיקוצ'ין.
ביקוריםהמוזיאון ההיסטורי ליהדות פולין בוורשהבית הקברות היהודי בקרקובהעיר העתיקה בקרקובבית הקברות היהודי בקילצה.
סיורים במחנות ההשמדהטרבלינקהמידאנקאושוויץבירקנאואושוויץ-1.
אנו פועלים לקיים מפגש מקצועי עם עמיתים למקצוע בפולין.
תכנית המסע המפורטת והמקיפה הכוללת את סדר היום תועבר למשתתפים בהמשך.

מחיר המסע:
4,480 ₪ ליחיד בחדר זוגי – חבר באגודה לקידום העבודה הסוציאלית*..
5,480 ₪ ליחיד בחדר זוגי שאינו חבר באגודה לקידום העבודה הסוציאלית.
800 ₪  תוספת לחדר בודד
המחיר כוללטיסהאירוח מלאכניסות לאתרים ומיסי נמלהמחיר אינו כולל ביטוח.
המסע מזכה בגמול השתלמות לעו"ס בסך 39 שעות.
לכל המשתתפים ייערך יום הכנה ב"יד ושםבירושלים הכולל הדרכה וכניסה למוזיאוןארוחת בוקר קלה וארוחת צהרייםאשר מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית המסע.

לטופס ההרשמה

 

בברכה,

עו"ס מומחה צפרא דוויק                                   עו"ס בכירה מירלה מיכלוביץ
יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים                          רכזת השתלמויות איגוד העובדים הסוציאליים

 

*חבר אגודה ששולמו עבורו דמי חבר מהמעסיק לשנת 2017 / 2018

– מי שלא שולם עבורו תשלום מהמעסיק יכול לשלם עצמאית לאגודה (יש לבדוק לפני התשלום באם המעסיק שילם או ישלם עבורך).

 לבדיקת חברות:  נגה וייס aguda@socialwork.org.il   03-6921450