פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים, פעילות האיגוד.

הועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים
פרטיכל מישיבת הועדה השלושים-ושלוש מיום א',
י' בסיון תשע"ז, 4 ביוני 2017

השתתפו:

בלהה אגוזי (יו"ר חטיבת הגמלאים), רעות גולדמן (נציגת תא ילדים ונוער בסידור חוץ-ביתי), גל הלר-מי-בר (צירת וועידה), מיכל יאסו (צירת וועידה ומרכזת הפורום למאבק בעוני), דר' אהרן יורק (ציר וועידה ויו"ר), דור רובינזון (צירת וועידה), יצחק רוזנברג (ציר וועידה).

התנצלו:

בריאן אוסלנדר (ציר וועידה, מרכז קשרים בין-לאומיים וחבר ההנהלה האירופאית של ה-IFSW), גילה אזולאי (חברת מזכירות), אסף אלרואי (עו"סים שינוי), יפה ארפה (נציגת חומ"ש), דר' אסתי אשל (נציגת ארגון המנהלים), דורית בירן-דקלבאום (עו"ס), רוני גאגין (נציגת תא הבריאות), דוד גולן (דובר האיגוד), נחמה דותן (יו"ר תא המפקחים), רותי דריהם (צירת וועידה), סנדרה וינוגרד (נציגת תא זקנה), ציון זהבי (יו"ר עמותת העו"ס הקהילתיים), שלמה ז'ולטי (יו"ר חומ"ש), טאובה חמיטובסקי (עוס"ק), מיה חסקל (צירת וויעדה), גילה יצחק (נציגת תא קציני מבחן וחוקרי ילדים), מעין סימון (צירת וועידה), איריס פלורנטין (נציגת תא הסגל הבכיר, מש' הרווחה), אביגיל רוט-דומן (נציגת תא בריאות).

על סדר היום:
(1) השתלמות בשינוי מדיניות:

אהרן דיווח ש-28 עו"ס נרשמו לתכנית שייפתח בחודש יולי. מעטים נרשמו לתכנית בשעות הערב, ולכן תיערך קבוצה אחת בלבד, בשעות העבודה. כל המרצים שהנחו סדנאות בשפיים (ביום העיון בספטמבר) הסכימו לעשות כן בהשתלמות, וכעת מירלה מיכלוביץ, מרכזת השתלמויות באיגוד, מסכמת את תנאי העסקתם. התכנית המליאה מצ"ב. אחרי הקיץ ניצור קשר עם בוגרי התכנית ונזמינם להיות פעילים בפרויקטים לשינוי מדיניות, הן במקומות העבודה והן במסגרת האיגוד. נגייס מנטורים, כפי שהסבירה טאובה בישיבה האחרונה, מקרב ותיקי האיגוד וחברי ועדת המדיניות, שיסייעו להם ביישום מה שלמדו.

(2) שירותי בריאות לאנשים החיים בעוני:

אהרן דיווח שפנה לחנה סולומון, יו"ר תא הבריאות, ולחברות הוועדה אביגיל רוט-דומן ורוני גאגין, להכין נייר עמדה להגשה למש' הבריאות. מיכל הוסיפה שהפורום למאבק בעוני גם מכין ניירות ומעודד חבריו להגיש. כל המעוניינים להגיש חומר בנושא מוזמנים להיכנס לאתר http://impact.health.gov.il/healthgov/1025, ולעשות כן.

(3) נוהל לאיגוד במקרי אלימות נגד עו"ס:

רעות הייתה חברה בוועדה בראשות מעוזיה סגל לבדוק את נוהלי האיגוד במקרה של אלימות, ובאמצעותה נערך סקר מקיף בקרב עו"ס (מדגם של 1,889 עו"ס). הוועדה הפסיקה לפעול ורעות ניתחה את ממצאי הסקר (ראו את מאמרה ב"מידעו"ס, 82), וכעת חיברה טיוטא לנוהל האיגוד במקרה של אלימות נגד עו"ס. יצחק, שהיה שנים רבות נציג המחלקות לשירותים חברתיים בוועדת אל-אלימות מחוזית (יחד עם אריה אהרון) של מש' הרווחה, הציע והוסיף מניסיונו, ואחרים הצטרפו לדיון.
הוצע שלא תהיה הבדלה בין "אלימות מילולית" ל"אלימות פיזית" אלא בין אלימות חמורה לבין אלימות פחות חמורה (ההבדל בשיפוטם של מנהלי המחלקות והעו"ס שהיו חשופים לאלימות). הוועדות המחוזיות נפגשות אחת לחודש, ויש צורך להזעיק אותן במקרים חמורים "תוך זמן סביר". האיגוד בכלל ויוה"ר המחוזיים בפרט יסייעו במיוחד לעו"ס ולמחלקות קטנות וינחו אותם על פנייתם לוועדות המחוזיות. הודגש שההרגשה הסובייקטיבית של העו"ס חשובה, אפילו במקרים של אלימות "לא חמורה", ומשרד הרווחה צריך להעמיד תקציבים להשתלמויות של מנהלים וראשי צוותים וכן לצורך טיפול נפשי של קרבנות האלימות. יש למצוא דרך להרחיב את הטיפול באלימות נגד עו"ס גם למשרדים ממשלתיים אחרים, ומשרד הבריאות וקופות החולים בראשם, וכן לעובדי עמותות.
רעות ממליצה שהאיגוד ימנה איש/ה לאחראי/ת על אלימות באינטרנט נגד עו"ס ספציפיים או נגד עו"ס בכלל, ולא להשאיר את כל הנטל על דובר האיגוד. היא תעביר את הטיוטא גם ליו"ר המחוזות להערותיהם.
יישר כוח לרעות על עבודתה הנמרצת בנושא מאד חשוב זה.

(4) עדכונים:

א. הפורום למאבק בעוני – מיכל דיווחה שהפנייה של משרד הבריאות באה בעקבות כנס בנושא "שירותי בריאות לאנשים החיים בעוני". חשוב שמשרד הבריאות יקבל מסמכים והמלצות בנושא. בנוסף, הפורום נותן גיבוי למאבק הנכים וכעת הם מנסים להרכיב "מדד לקיום בכבוד".
ב. קמפיין מינימום 5,000 – בלהה אינה מצליחה ליצור קשר עם המרכז החדש של המבצע וביקשה עזרה מחברי הוועדה.

(5) הישיבה הבאה:
לאור ההשתתפות הדלה בישיבות הוועדה לאחרונה, הוחלט לא לשבת בחודשי יוני ויולי כפי שנקבע מראש. ישיבת הוועדה הבאה תיערך בתחילת חודש ספטמבר והודעה תישלח על מועדה המדויק. קיץ נעים לכל חברי הוועדה!

רשם: אהרן יורק