פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים, פעילות האיגוד.

הועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים
פרטיכל מישיבת הועדה השלושים-ושתיים מיום ד',
כ"ג בניסן תשע"ז, 19 באפריל 2017

השתתפו:

בלהה אגוזי (יו"ר חטיבת הגמלאים), בריאן אוסלנדר (ציר וועידה, מרכז קשרים בין-לאומיים וחבר ההנהלה האירופאית של ה-IFSW), רוני גאגין (נציגת תא הבריאות), רותי דריהם (צירת וועידה), טאובה חמיטובסקי (עוס"ק), דר' אהרן יורק (ציר וועידה ויו"ר), דור רובינזון (צירת וועידה), יצחק רוזנברג (ציר וועידה).

התנצלו:

גילה אזולאי (חברת מזכירות), אסף אלרואי (עו"סים שינוי), יפה ארפה (נציגת חומ"ש), דר' אסתי אשל (נציגת ארגון המנהלים), דורית בירן-דקלבאום (עו"ס), רעות גולדמן (נציגת תא ילדים ונוער בסידור חוץ-ביתי), דוד גולן (דובר האיגוד), נחמה דותן (יו"ר תא המפקחים), גל הלר-מי-בר (צירת וועידה), סנדרה וינוגרד (נציגת תא זקנה), ציון זהבי (יו"ר עמותת העו"ס הקהילתיים), שלמה ז'ולטי (יו"ר חומ"ש), מיה חסקל (צירת וויעדה), מיכל יאסו (צירת וועידה ומרכזת הפורום למאבק בעוני), גילה יצחק (נציגת תא קציני מבחן וחוקרי ילדים), מעין סימון (צירת וועידה), איריס פלורנטין (נציגת תא הסגל הבכיר, מש' הרווחה), אביגיל רוט-דומן (צירת וועידה ונציגת תא בריאות).

על סדר היום:
(1) אלימות נגד עובדים סוציאליים:

אהרן שיבח את מאמרה של רעות בגיליון החדש (מס' 82) של מידעו"ס, המבוסס על סקר של 1,889 עו"ס.  בסיום המאמר רשימת המלצות "מה על איגוד העו"סים לעשות כדי לטפל בתופעת האלימות?".  אהרן שוחח עם רעות והציע שיתוף פעולה בין ועדת אל אלימות לבין ועדת המדיניות.  ועדת אל אלימות תשב בקרוב ותדון בהצעה.  יצחק הדגיש שהמאבק באלימות נגד עו"ס בהחלט כלול בהגדרת "מדיניות".

(2) ההשתלמות לשינוי במדיניות:

אהרן הזכיר שקיום השתלמות בנושא שינוי במדיניות או פרקטיקת מדיניות הועלה אחרי יום העיון המוצלח בשפיים בחודש ספטמבר.  מלבד 19 העו"ס שהביעו עניין בהשתלמות במשוב ליום העיון, הצטרפו רבים בפנייה לכל חברי האיגוד, ו-97 עו"ס הסכימו להשתתף בה.  היות וכשני-שליש מעוניינים בלימודים בשעות העבודה וכשליש בשעות אחרי העבודה, סוכם עם צפרא ומירלה מיכלוביץ (מרכזת ההשתלמויות באיגוד) שיתארגנו שתי קבוצות: אחת עם שלוש פגישות של 8 שעות-לימוד, והשנייה עם שש פגישות של 4 שעות.  כעת מירלה מחפשת אולם לקיום ההשתלמויות.

טאובה הסבירה מדוע הוחלט לשלב מנטורים בהשתלמות, בחלק המעשי.  נציע תמיכה של מנטורים למשתתפים המעוניינים ליישם הלכה למעשה תוכניות של שינוי חברתי. לצורך העניין נגייס כמנטורים עו"ס מנוסים בתחום של אקטיביזם.  בחירת שיטת זו מתבססת על ניסיון מוצלח ואפקטיבי בשילוב מנטורים בתחומים רבים: קידום צעירים (נערות בסיכון) ואוכלוסיות מוחלשות, קידום מנהיגות צעירה, סיוע לנשים בשבירת תקרת הזכוכית בכניסתן לתפקידים באקדמיה ובעסקים ובקידום מנהיגות נשית חברתית פוליטית .

מדובר בפרקטיקה מקצועית חדשה יחסית  שהתפתחה מהתפקיד המסורתי של מנטור כמורה לחיים . מ"מנטור" התווסף המונח "מנטי" (mentee) כמי שמקבל את הנתינה של המנטור, ו"מנטורינג" (mentoring) שזה כינוי לפעולה הכללית. (אין עדיין בעברית מונחים מתאימים.)  היתרון של מנטורינג הוא השילוב בין  הקשר האישי התומך והמעצים, הדרך הבלתי- אמצעית להעביר ידע ותובנות של ניסיון בתחום (חוכמת המעשה), ויתרונות של המעמד של המנטור, המרחיב והמוסיף קשרים דרך הרשתות החברתיות שלו.

הקשר בין מנטור למנטי שונה מקשרים מקצועיים אחרים ומתאפיין בפחות פורמאליות וגמישות גבוהה. במערכת הקשרים ההדדית מתבקשת דינמיקה של הזדהות ומעורבות, ולכן חיוני שתהיה כימיה אישית בין המנטור למנטי.  מבחינת כלים ומיומנויות מדובר במודל אקלקטי. אין צורך במיומנויות מיוחדות ואותם כללי עבודה בין אנשים חלים גם על מערכת המנטורינג: התאמה אישית, תקשורת בין- אישית ,הקשבה, רפלקסיה , מודלינג ועוד . כמו כן קיים כלל חשוב שלא גולשים למערכת טיפולית . הידע והניסיון של עו"סים בהדרכה מקצועית מקל מאוד על הפעלת התוכנית.

אנו מאמצים את המודל האירופאי, שבשונה מהאמריקאי מדגיש את התרומה ההדדית בין מנטור למנטי. המודל הזה מעניק משקל רב לעניין של המנטור בקשר, הזדהות עם התחום, ובשאיפה שלו ליישם תוכניות והרגשה של שליחות משותפת.  עם השנים התפתחו מודלים נוספים של מנטוריג : קבוצתי, אפיזודי ומנטורינג של עמיתים, מודלים שברצוננו לשלב אותם בתכנית . כמובן המנטורים יקבלו אוריינטציה וגם תמיכה.

ההשתלמות, לדעתה, נותנת הזדמנות לבנות קדר (cadre) של עו"ס העוסקים בתחום המדיניות, הן אלו המשתלמים והן המנטורים שיתלוו להם.  טרם קבענו כיצד פעולת המנטורים תתבצע, אולי בסיום הלימודים בהשתלמות.

יצחק בירך על ניסוי מאד מעניין.  בלהה תהתה כיצד ניתן לשלב גמלאים בתכנית, כמשתלמים או כמנטורים?

(3) עדכונים:

א. המאבק בעונימיכל התנצלה (היא לומדת בימי ד') ומסרה שאין הרבה מה לעדכן.
ב. קמפיין מינימום 5,000 – בלהה דיווחה שיו"ר הקמפיין התחלף וטרם נוצר קשר עם היו"ר החדש. ההסתדרות תומכת בקמפיין.
ג. IFSWבריאן דיווח על הניסיון לקיים כנס אזורי בארץ בשנת 2019. על-אף שרוב חברי ההנהלה האירופאית תמך בהצעה שלנו, נראה לו שהסיכויים אינם    גבוהים שהכנס אכן יתקיים פה. תשובה רשמית טרם התקבלה.
ד. הכנס הארצירותי דיווחה שלא נערכה ישיבת ועדת הכנס הרחבה מאז דיווחה האחרון. צפרא ביקשה ממנה לארגן מושב בנושא ניהול לשכות/שירותים קטנים.
ה. כנס חטיבת הגמלאיםבלהה דיווחה שכנס הגמלאים ייערך ביום 9.5.17 וכל חברי הוועדה מוזמנים להירשם לו.

(5) הישיבה הבאה:
הישיבה הבאה תיערך ביום ג', 23.5.17, בשעה 17.00. היות וזהו יום הבחירות להסתדרות וכל האולמות תפוסים, הישיבה תיערך בחדר 148 בבנין הראשי של בית הועד הפועל (ליד משרדו של אריה אהרן).

רשם: אהרן יורק