פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים, פעילות האיגוד.

הועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים
פרטיכל מישיבת הועדה השלושים-ואחת מיום א',
ל' בשבט תשע"ז, 26 בפברואר 2017
השתתפו: אסף אלרואי (עו"סים שינוי), רותי דריהם (צירת וועידה), טאובה חמיטובסקי (עוס"ק), שלמה ז'ולטי (יו"ר חומ"ש), גל הלר-מי-בר (צירת וועידה), מיכל יאסו (צירת וועידה ומרכזת הפורום למאבק בעוני), דר' אהרן יורק (ציר וועידה ויו"ר), מעין סימון (צירת וועידה), דור רובינזון (צירת וועידה).

התנצלו: בלהה אגוזי (יו"ר חטיבת הגמלאים), בריאן אוסלנדר (ציר וועידה, מרכז קשרים בין-לאומיים וחבר ההנהלה האירופאית של ה-IFSW),גילה אזולאי (חברת מזכירות), יפה ארפה (נציגת חומ"ש), דר' אסתי אשל (נציגת ארגון המנהלים), רוני גאגין (נציגת תא הבריאות), דורית בירן-דקלבאום (עו"ס), רעות גולדמן (נציגת תא ילדים ונוער בסידור חוץ-ביתי), דוד גולן (דובר האיגוד), נחמה דותן (יו"ר תא המפקחים), סנדרה וינוגרד (נציגת תא זקנה), ציון זהבי (יו"ר עמותת העו"ס הקהילתיים), מיה חסקל (צירת וויעדה), ענבל חרמוני (צירת וועידה ויו"ר עמותא, תא עו"ס בעמותות), גילה יצחק (נציגת תא קציני מבחן וחוקרי ילדים), איריס פלורנטין (נציגת תא הסגל הבכיר, מש' הרווחה), אביגיל רוט-דומן (צירת וועידה ונציגת תא בריאות), יצחק רוזנברג (ציר וועידה).

על סדר היום:
(1) עו"סים שינוי:
אסף, האחראי על קשרי חוץ בעמותה (שנה ב', אוניברסיטת בן-גוריון), סקר את תולדות עו"סים שינוי ואת פעילותה. כיום ישנם שבעה גרעינים בחמשה בתי"ס לעבודה סוציאלית ועוד מספר גרעינים בתהליך הרכבה. העמותה נתמכת ע"י הסתדרות הסטודנטים. יש לה מטה מרכזי, המפעיל את הפעילות הארצית והמתאמת את הפעילות המקומית, וכן ועד מנהל המורכב מבוגרים שהיו פעילים בעמותה בעבר. כל גרעין מאמץ פרויקט או שניים: החזר הוצאות נסיעות לעבודה מעשית, יום העו"ס הבינלאומי, חוק הסעד, התקינה בלשכות ובמערכת הבריאות, תכני לימודים ייחודיים לסטודנטים ערבים, תוספת תכנים קהילתיים בביה"ס בתל-אביב, שכר העו"ס, ואלימות נגד עו"ס. השאיפה היא לגבש עמדות, להופיע בפני ועדות הכנסת, ואם יש צורך ליזום חקיקה. ישנו קשר שבועי עם האיגוד לשם תיאום והשת"פ שוטף וטבעי. אסף העלה דוגמא של הסיוע שסיפקו הסטודנטים לעו"ס באום-אל-פחם לצאת להפגנה.
נשאלו שאלות ונערך דיון קצר. אסף ישמש חבר קבוע בועדת המדיניות.

(2) הפורום למאבק בעוני:
מיכל דיווחה על יום המאבק בעוני בכנסת. נערכו דיונים ב-14 ועדות בכנסת בנושאים שסוכמו בין הפורום לבין מרכזי הוועדות, וכן השתתפו כ-400 פעילים במהלך היום. רוב הדיונים היו משמעותיים ורציניים, אך זה שבוועדה לשוויון חלוקתי ושוויון חברתי בנושא הצגת מדד העוני של ארגון "לתת" "התפוצץ" ובדרך אירונית גרם לפרסום. בכנס הוצגו מחקרים שונים וכן מדד ל"חיים בכבוד". הפרטיכלים יפורסמו, וכעת ייערך מעקב אחרי מסקנות הדיונים. מתוכנן סמינר לפעילים לקביעת הנושאים המרכזיים להמשך.

(3) עדכונים:
רותי, נציגתנו בוועדת הכנס הארצי, דיווחה על ישיבה ראשונה שנערכה לקראת הכנס בימי 20-21.11.17. בישיבה הוצגה תכנית ראשונית, נערך דיון עליה והועלו דעות שונות. כל הרעיונות יתקבלו בשמחה: למוסרם ישר לרותי.

(4) השתלמות לשינוי מדיניות:
טאובה ואהרן דיווחו על קידום תכנית ההשתלמות. הודעה ראשונה כבר נשלחה לחברי הוועדה (המוזמנים להצטרף להשתלמות) ותיערך פגישה ראשונה עם המעוניינים בהשתלמות ביום ד', 22.3.17, בשעה 16.00 באיגוד. כל חברי הוועדה מוזמנים.

(5) הישיבה הבאה:
הישיבה הבאה תיערך ביום ד', 19.4.17, בשעה 17.00 באיגוד.

רשם: אהרן יורק