פורסם ב: מאת בקטגוריות אירועים, פעילות האיגוד, פרסומים שונים.

*עדכון מהאיגוד בנוגע למדריכים לעבודה סוציאלית*:

לאחר פניות רבות למל"ג, לאוניברסיטאות והמכללות, הוצאנו השבוע מכתב איום לפני פתיחה בעיצומים. המשמעות היא שאם עד ה-24.12.17 לא יענו דרישותינו להסדרת שכרם ומעמדם של המדריכים הם לא יעבירו הערכות סטודנטים בסמסטר זה ואף יפסיקו להדריך בסמסטר ב'.
התגייסותכם קריטית להצלחת המאבק.
נמשיך לעדכן אתכם.

פנייה טרם פתיחה בעיצומים - איגוד העובדים הסוציאליים