פורסם ב: מאת בקטגוריות דיעו"ס, פעילות האיגוד, פרסומים שונים.

נייר עמדה תבחינים לרישוי כלי ירייה

 

איגוד העובדים הסוציאליים שלח לפני שבוע מכתב עמדה לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן בנוגע להרחבת התבחינים לרישוי כלי ירייה בישראל. אנו סבורים כי מהלך הרחבת התבחינים יפגע באופן ישיר בביטחונם של נשים ואנשים רבים ויוריד את רמת הביטחון האישי במרחב הציבורי והפרטי. כעובדים ועובדות סוציאליות אנו רואות את ההשלכות שישנן להימצאות של כלי נשק במרחב הציבורי על נפגעי אלימות ועבירה, על הפוטנציאל להתאבדויות ועל הביטחון האישי של כל אחד ואחת מאיתנו.