פורסם ב: מאת בקטגוריות דע את זכויותיך.

אפרים זילוני, עו"ד,  יו"ר האגף לכלכלה ולחברה

 

בתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) בשנת 2012 נקבע זיכוי ממס בשיעור של 15% לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה ושלישית של עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם  היא פעילות ייצורית*. תוקף התקנות הוארך  ביום 13 בפברואר  2012 בועדת הכספים של הכנסת  בתחולה למפרע החל ב-1 בינואר 2012  עד ליום  31.12.2012.

 

מהו "מפעל תעשייתי" – הינו מפעל בבעלות של חברה תעשייתית בישראל שלפחות 90% מהכנסותיה בשנת מס הם מהמפעל התעשייתי שבבעלותה.

 

מהי "פעילות ייצורית" – ביהמ"ש העליון קבע ארבעה מבחנים:

 

  • האם הפעילות התעשייתית הופכת את חומר הגלם למוצר מוחשי.
  • מספרם של שלבי היצור במפעל. ככל שמספר השלבים רב המפעל ראוי להכרה כמפעל תעשייתי יצורי.
  • היקף השימוש במוצר המוגמר שהופק מחומר הגלם. האם את השימוש עושה רק הלקוח שהזמין את המוצר או גם הציבור הרחב.
  • האם ראוי מבחינה כלכלית להכיר במפעל כ"מפעל תעשייתי" והאם הפעילות הייצורית משביחה את הערך הכלכלי של החומרים.

 

  1. שיעורי הזיכוי

 

הזיכוי ממס על תוספת שכר בגין עבודה במשמרות כאמור הוא בשיעור של 15% אולם בכל מקרה הוא מוגבל בתקרה שלא תעלה על  910 ש"ח לחודש ובחישוב שנתי – על  10,920 ש"ח.

 

כמו כן קיימת הגבלה נוספת, לפיה לא יינתן זיכוי על אותו חלק משכר המשמרות אשר לאחר צירופו למשכורת הרגילה עולה על  10,360 ש"ח לחודש ובחישוב שנתי – על  124,320  ש"ח. במקרה כזה יוקטן הזיכוי ממס שיקבל העובד.

 

* כמשמעותה בחוק לעידוד התעשיה (מסים).

 

  1. התנאים לקבלת הזיכוי

 

המפעל הינו בעיקרו מפעל תעשייתי יצרני.

  1. עובדי הייצור במפעל וכל עובדי המינהלה ונותני השירותים –  עבודתם במשמרת שניה או שלישית חיונית לשם הפעלת קווי הייצור במפעל. כלומר, עובדים אחרים במפעל העוסקים בפונקציות אחרות לא יוכלו לקבל זיכוי כנ"ל.

 

ג.  במידה ויש השגות לגבי עובד או קבוצות עובדים בהקשר לזיכוי, יש לפנות לפקיד השומה ולנסות לשכנעו כי מדובר בעובדים הקשורים אינטגרלית לפעילות הייצור במפעל.

 

ד.  העבודה במשמרת  שנייה  או  שלישית  צריכה  להיות  בהתאם  לפירוט  שעות  העבודה שנקבעו בהסכם קיבוצי המיוחד או על פי צו הרחבה הנובע מהסכם קיבוצי כללי ואשר לפיהם משלמים תוספת שכר בעבור עבודה במשמרת שניה ושלישית.

 

ה.  משמרת השנייה מתחילה  לאחר  תום  שעות העבודה  של  המשמרת הראשונה אך לא       לפני שעה  14.00 והיא נמשכת לפחות שבע שעות רצופות. חייבת להתקיים במפעל עבודה רצופה בשתי משמרות לפחות. המשמרת השלישית מתחילה בתום המשמרת השניה ונמשכת כמכסת עבודה יומית רגילה שאינה פחותה משש שעות רצופות.

 

ו.  מן הראוי לשים לב כי הזיכוי במס הוא עבור עבודה במשמרת במכסה   מלאה. עבודה בחלק של משמרת איננה מזכה בהקלה.                                                       

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים