פורסם ב: מאת בקטגוריות דע את זכויותיך.

ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת בתיק סע 1311-10 נדרש לדיון האם איחורים חוזרים ונישנים של עובד והסתת עובדים כנגד החברה בה עבד הן נסיבות המצדיקות פיטורים ושלילה של פיצויי פיטורים ושל חלף הודעה מוקדמת.

העובדות הרלוונטיות הצריכות לעניינינו:

 1.     העובד עבד בחברה כמנהל משמרת וכמנהל מחסן במשך כ-4 שנים.

 2.     החברה מבקשת להצהיר כי נסיבות פיטוריו של העובד מצדיקות שלילת פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת בעוד העובד מבקש לחייב את החברה בתשלום שני הרכיבים הללו.

 3.     החברה טענה כי איחוריו למקום העבודה של העובד פגמו באיכות השירות וזאת על אף שקיבל הערות רבות בנושא והוא המשיך במעשיו ובמחדליו.

 4.     כמו כן טענה החברה שהעובד עסק בהסתה של עובדים כנגד המעסיקה בכלל וכנגד המנכ"ל בפרט.

 המסגרת הנורמטיבית

 1.     האפשרות לפטר עובד תוך שלילה מלאה או חלקית של פיצויי הפיטורים מוסדרת בהוראות סעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

 2.     האפשרות לפטר עובד תוך שלילה של חלף הודעה מוקדמת, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, עפ"י הוראות סעיף 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים מצויה בהוראותיו של סעיף 10 (2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.

 3.     בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים בענף עבודה שאין בו הסכם קיבוצי מונחה ביה"ד לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים והיא תקנון העבודה הכללי בתעשייה אשר נחתם ב-19/9/62 ותוקן ביום 18/6/78 סעיפים 53 ו-55(א) לתקנון.

 ההלכות המשפטיות שנקבעו בפס"ד

 1.     הנטל להוכיח כי יש לשלול או להפחית פיצויי פיטורים מוטל על המעביד.

 2.     ביה"ד בדונו באפשרות לשלול או להפחית פיצויים מעובד שפוטר מונחה:

 (א) שיקולים לחומרא:         

–    חומרת המעשים בגינה פוטר העובד.

–         הנזק שנגרם למעביד.

–         תדירות המעשים שביצע העובד.

–         תקופת עבודתו של העובד.

–         תפקידו ומידת האמון הנובעת הימנו.

–         השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר על עובדים אחרים.

(ב)  השיקולים שנקבעו לקולא: – אופן ביצוע העבודה במהלך התקופה.

–         משך תקופת העבודה.

–         עוצמת הפגיעה בעובד ובמשפחתו כתוצאה משלילת הפיצויים.

–         הנסיבות האישיות של העובד.

–         גילו של העובד, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו.

–         יכולת ההשתכרות בעתיד.

3.     ביה"ד לעבודה לאחר שבחן את כל נסיבות הענין הגיע למסקנה כי יש להפחית את פיצויי הפיטורים להן זכאי העובד ב-20% ולשלול ממנו את חלף ההודעה המוקדמת.

 4.     ניתן לראות באיחוריו החוזרים ונישנים של העובד למקום עבודתו כעולים כדי הפרת משמעת חמורה הואיל והאיחורים גרמו נזק למעסיקה והפניות שנעשו אל העובד לשיפור דרכיו לא הועילו. ניתן לשלול פיצויים לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים אשר מפנה להוראות ההסכם הקיבוצי שבענף התעשייה שחל על העובד.

 5.     מעמדו של העובד בחברה,, כמנהל משמרת ומנהל מחסן, משליכים גם על מידת ההשפעה של דבריו על יתר העובדים. לנוכח זה מתעצמת הפרת האמון שמהווה ההסתה שהוא ניהל.

 ביה"ד קבע כי בשל כל אלה החברה תשלם לעובד פיצויי פיטורים חלקיים (80%) תוך שמובא בחשבון מצבו האישי (התחתן לאחרונה ומתגורר בדירה שכורה) וכי מעשה הפיטורים מהווה עונש בפני עצמו לעובד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים