פורסם ב: מאת בקטגוריות כתבות מוצגות, שכר.

מכתב שהתקבל אצל יו"ר האיגוד, צפרא דוויק מאת המשנה לממונה על השכר במשרד האוצר:

הנדון: הכרה בתארים מתקדמים לעובדים סוציאליים

1.  הריני להודיע כי ביום 28.8.2015 התקבלה בועדה הבינמוסדית החלטה לפיה החל מיום 1.9.2015, תואר שני בעבודה סוציאלית שנלמד במסגרת תוכנית הסבה לעבודה סוציאלית יוכר לצרכי שכר, אף אם התואר הראשון של העובד איננו מוכר לצרכי שכר, ובלבד שלימודי ההשלמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית יהיו בנוסף ללימודי התואר השני. ההחלטה הנ"ל תקפה לגבי תאריך שנלמדו באוניברסיטאות מוכרות בארץ.

2. כפי שנמסר לך, החלטה סופית בעניין ההכרה בתואר שני ב"לימודי משפט" וכן החלטות לגבי מסלולי לימוד אחרים שעל הפרק תתקבלנה במסגרת ישיבה שתיערך בנוכחותך ובנוכחות אנשי משרד הרווחה, ואשר תדון בריענון התארים המתקדמים המוכרים לצורכי שכר לדירוג.

בכבוד רב,

יוסי כהן

המשנה לממונה על השכר והסכמי העבודה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים