פורסם ב: מאת בקטגוריות פעילות האיגוד.

עו"ס ופסיכולוגים יקרים,

בעקבות פריצת דרך משמעותית במו"מ, אנו מודיעות על ביטול השביתה שתוכננה למחר.

בפגישת מו"מ בהובלת יו"ר ההסתדרות, ובהשתתפות יו"ר איגוד העו"ס, יו"ר הסתדרות המח"ר, ונציגי השטח, סוכם כי:

  • הסכם קיבוצי לחמש שנים יחתם עד סוף נובמבר
  • לא יפוטרו עובדים במערך בריאות הנפש עקב הרפורמה
  • תישמר מצבת התקנים האמבולטוריים במערך בריאות הנפש. משמעות הדבר היא כי לא יצומצם מספר התקנים במרפאות האמבולטוריות וישמר היקף השירות הניתן לאוכלוסיה.
  • בהתאם לכך במידה ויערך שינוי ארגוני שידרוש צמצום במרפאה מסוימת או איחוד מרפאות באזור מסוים, עובדים ינוידו אך ורק בתוך המערך האמבולטורי, אלא אם יבחרו אחרת. ובכל מקרה לא יצומצם מספר התקנים במערך.
  • במידה ויהיה צורך בניוד:

o       עובד יקבל 3 הצעות ניוד בתוך המערך האמבולטורי.

o        ההצעות תהיינה בהתאם לאוכלוסיה עמה עבד טרם השינוי – ילדים ונוער או מבוגרים

o       הצעות הניוד תהינה במרחק שלא יעלה על 40 ק"מ מביתו או במרחק שבו נסע עד כה

o       לא יפגעו תנאי שכרו והיקף משרתו של העובד

o       עובד שלא יסכים לכל הצעות הניוד יוכל לפרוש בתנאים מיטיבים

o       לעובד שיתנייד תישמר הזכות לפרוש בתנאים מיטיבים למשך 24 חודשים.

  • משרד הבריאות יתחייב כי לא ישונו ההנחיות בעניין חלוקת העבודה (שני שליש מגעים, שליש הדרכות, השתלמויות וכו'), במשך כל תקופת ההסכם.
  • משרד הבריאות יתחייב כי מספר המלגאים (מתמחים) בפסיכולוגיה לא יפחת ממספרם טרם הרפורמה, וכן תקציב המלגות לא יפחת.
  • לא תיפגע התמחותו של מתמחה בפסיכולוגיה עקב שינוי ארגוני במרפאה.

 

אנו מודות ליו"ר ההסתדרות על התגייסותו למאבקנו להגנה על הביטחון התעסוקתי של עובדי מערך בריאות הנפש, ולהגנה על המשך הטיפול הנפשי בישראל.

 

בברכה,
עו"ס צפרא דוויק

יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

עו"ד יעל רון

יו"ר הסתדרות המח"ר

 

 

להלן מקצת מהפרסומים בתקשורת, בעיתונים, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט על הכוונה לשבות ועל ההישג הגדול של ההסתדרות – איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר – שמנע את השביתה.

רשת

וואלה