בדף זה ניתן למצוא מידע שימושי עבור עובדים סוציאליים המועסקים בעמותות ובשירותים המופרטים.

 

תנאי שכר מינימליים בעמותות