פורסם ב: מאת בקטגוריות פברואר 2016.

עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

בחודשים האחרונים עסקנו רבות בנושאים שונים, המשפיעים על מעמד העובדים הסוציאליים בכל תחומי עיסוקנו: שכר, מעמד, תפקיד והשירות שאנו נותנים לאוכלוסיות השונות; מימוש הסכם השכר לשנת 2016, בדגש על מקומם הייחודי והתגמול לעובדים הסוציאליים; הפיכתם של העו"סים בעיריית ירושלים לכלי מיקוח ולבני ערובה, במאבק העירייה במשרד האוצר; הבטחת הביטחון התעסוקתי לעובדים הסוציאליים בתחנות ובמרפאות לבריאות הנפש; ועוד.

החודש הבא עומד בסימן העצמת העובדים הסוציאליים והבלטת תרומתם לחברה. ביוזמת האיגוד ובהובלת שר הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר, חה"כ מאיר כהן, תציין כנסת ישראל את יום העובד הסוציאלי, באירוע הוקרה לעובדים הסוציאליים – בוועדות הכנסת, במליאה ובאירוע מיוחד באודיטוריום הכנסת.

ב-15 במרץ יצוין בישראל ובעולם יום העובד הסוציאלי הבינלאומי וזו הזדמנות טובה וראויה למעסיקים שלנו להכיר ולהוקיר את עבודתנו ואני תקווה כי הם ידעו לנצל יום זה למטרה זו.

אני רואה קשר ישיר בין המאבקים השונים שאנו מנהלים לבין ציון ההוקרה לעובדים הסוציאליים.

במה טיפלנו בתקופה האחרונה:

הסכם שכר קיבוצי:

לאחר משא ומתן ממושך, והכרזתה של ההסתדרות על שביתה כללית במשק, הגיעו משרד האוצר וההסתדרות להבנות והסכמות בנושא הסכם השכר במגזר הציבורי. זהו הסכם פורץ דרך, שכן הישגיו גדולים: תוספת השכר שהושגה הינה בשיעור של 7.5%, שמחציתה הינה תוספת אחוזית ומחציתה השנייה שקלית – עלפי השכר הממוצע במקצוע. עבורנו, זהו שיפור משמעותי, שכן בעלי המשכורות הנמוכות יקבלו תוספת גדולה יותר. תוספת זו מחושבת על כל השכר, לא רק על "השכר המשולב" (המופיע בטבלת השכר, אלא כולל תוספות ההסכמים) והוא יבוא מעל תוספת שכר המינימום. ההסכם נחתם לשנתיים בלבד, שלאחריו ניתן יהיה לנהל מאבק נוסף בנושא השכר.

כמו כן יינתן מענק לעובדי המגזר הציבורי, בגובה של 2,000 שקלים, מחציתו במשכורת חודש ינואר ומחציתו השנייה בינואר 2017.

במסגרת ההסכמות, בנוסף לתוספת השכר שהושגה עבור כלל עובדי המגזר הציבורי הוסכם כי יפתח בתוך זמן קצר מו"מ נפרד בהשתתפות יו"ר ההסתדרות, הממונה על השכר, ראש אגף תקציבים ואנוכי נציגתכם, על מנת לקבוע תוספות ייחודיות לציבור העובדים הסוציאליים. עוד מוקדם לדעת מה תהיינה תוצאותיו, אך אנו נפעל להשיג את המקסימום עבור כולנו. אנו נעלה את ההצעות והדרישות המפורטות שגיבש צוות המו"מ, שנבחר עלידי מוסדות האיגוד, שאפשרו לנו וליו"ר ההסתדרות לעמוד מול האוצר בדרישה לתוספות הייחודיות. אני מודה לחברי צוות המו"מ, שהקדישו זמן רב לגיבוש ההצעות, במגבלות שהוצבו בפנינו, הן עלידי האוצר ומשרד הרווחה והן עלידי ההסתדרות.

בנוסף סוכם כי הרשויות המקומיות תקבלנה תוספת של תקנים לצורך הגדלת משרות העו"ס שמועסקות כיום במשרה חלקית למשרה מלאה.

כחלק ממאמצנו להעלאת המודעות לשכר העו"ס ולתנאי עבודתנו, תוך הצגת תפקידנו ועבודתנו, הפיק האיגוד סרטוני הסברה, שהופצו ברשת האינטרנט ובפייסבוק, שנצפו עלידי מאות אלפים.

מאבק למניעת פיטורי עו"סים בעיריית ירושלים:

כחלק ממאבקה של עיריית ירושלים במשרד האוצר, להגדלת מענקי הממשלה לעיר הבירה, הודיע ראש העיר על כוונתו לפטר עשרות עובדים סוציאליים ועובדי קידום נוער, עובדי העירייה ועובדים סוציאליים המועסקים דרך חברת "אריאל".

בהתערבות מהירה של האיגוד ובהתגייסות יו"ר המחוז, ציפי בר ויו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים, דני בונפיל, התארגן האיגוד למנוע פגיעה כלשהי בעובדים הסוציאליים, הן עובדי העירייה והן עובדי התאגיד העירוני, "אריאל". לכנס המחאה שאורגן בהסתדרות במרחב ירושלים הגיעו מאות עובדים סוציאליים ואחרים, שקראו למניעת הפיטורים והפגיעה הן בעובדים והן במקבלי השירות.

ההפגנה ההמונית שארגנו ההסתדרות בירושלים והאיגוד, מול משרד ראש הממשלה, בעת ישיבת הממשלה, זכתה לכיסוי תקשורתי נרחב ובעקבותיה זומן יו"ר ההסתדרות במרחב למו"מ עם שר האוצר, במסגרתו הודיע האוצר שהוא מזרים כספים לעיריית ירושלים ובכך נמנעו פיטורי העובדים הסוציאליים בעיריית ירושלים ובחברת "אריאל".

הפגנה נגד פיטורי עובדים בעיריית ירושלים

הרפורמה בבריאות הנפש:

נוכח חוסר ההתקדמות במשא ומתן בין איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר (המייצגת את הפסיכולוגים) מול משרד הבריאות, להבטחת הביטחון התעסוקתי של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים במרפאות ובתחנות לבריאות הנפש של משרד הבריאות, והצעדים החד צדדיים שהמשרד נקט בנושא, נאלצנו במהלך חודש דצמבר האחרון להשבית את עבודתם של העו"סים והפסיכולוגים בתחנות ובמרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות, כחלק מסכסוך העבודה שלנו.

לאחר כשבוע של שביתה, ובתום משאומתן ארוך, סוכם בין האיגוד והסתדרות המח"ר למשרד הבריאות על הבנות שיהוו בסיס להסכם קיבוצי שיבטיח את ביטחונם התעסוקתי של העובדים (העו"סים והפסיכולוגים).

ההסכם הקיבוצי, עליו סיכמו הצדדים, טרם נחתם, ועד אז סכסוך העבודה בין ההסתדרות (האיגוד והמח"ר) עדיין בתוקף. בתוך כך הוגשה השבוע בקשה לדיון נוסף בבית הדין, לאור גרירת הרגליים של משרד הבריאות במו"מ על חתימת ההסכם.

הישג לעובדים הסוציאליים במנהל לחינוך התיישבותי:

הישג חשוב לאיגוד עבור העובדים הסוציאליים בפנימיות המנהל לחינוך התיישבותי: משרד החינוך ינקוט בצעדי אכיפה כלפי מעסיקים שלא ישלמו לעובדים הסוציאליים עלפי תנאי ההסכם הקיבוצי.

כזכור, בעקבות לחץ ממושך של האיגוד יצאה בסוף פברואר הוראה מטעם יו"ר המנהל לחינוך התיישבותילכל המעסיקים שתחת פיקוחו, להעסיק את העו"ס על פי תנאי ההסכם הקיבוצי שכר ותנאים נלווים. יש לציין שלא כל הפנימיות חתומות על ההסכם הקיבוצי, אך במנהל הבינו את החשיבות של קביעת סטנדרט אחיד ותנאי העסקה הולמים לשימור כוח עבודה איכותי בפנימיות. נתנו למעסיקים זמן להפנים וליישם, וכמה חודשים לאחר מכן ביצענו בעזרת העובדות והעובדים מיפוי של יישום ההוראה, ומסרנו דו"ח מפורט להנהלה על הבעיות הקיימות. לאור זאת סוכם עם המנהל על צעדי אכיפה שהמשרד ינקוט כלפי המעסיקים, כולל סנקציות כספיות.

בפגישה גם התבשרנו שבעקבות העבודה המשותפת של האיגוד והמשרד, הודיעה רשת "עתיד", המפעילה מספר פנימיות, כי תיישם את ההוראה מחודש פברואר ותתאים את תנאי ההעסקה לתנאי ההסכם הקיבוצי.

בוטל מכרז ענק של משרד הבריאות הפוגע בשכר העו"ס:

בעקבות דרישת האיגוד, בוטל מכרז גדול של משרד הבריאות (בהיקף תקציבי של כ-600 מיליון שקל), בתחום דיור בשיקום לנכי נפש בקהילה, כיוון שלא כלל התייחסות לתנאי השכר של העובדים הסוציאליים. בעקבות דרישת האיגוד הורתה החשבת הכללית באוצר על פרסום מחדש של המרכז, תוך מתן דגש על שכר העו"סים, לפי הסכם המינימום הענפי.

למעלה מחצי שנה אנו פועלים מול משרד הבריאות באשר לאכיפת שכר המינימום הענפי. במהלך התקופה העברנו לאגף לתקצוב ותמחור במשרד הבריאות, האחראי על המכרזים, תלונות רבות (בעילום שם) של עובדים, המועסקים על ידי ספקי שירותים של המשרד, ששכרם נמוך משכר המינימום הענפימשרד הבריאות, הבטיח לטפל, אך משהטיפול בנושא נדחה והתעכב, פנינו לאגף החשב הכללי במשרד האוצר, בהיותו אחראי על הפיקוח של המכרזים.

משרד הבריאות השיב לחשכ"ל בשלל תירוצים מדוע אין ביכולתו לאכוף את תשלום שכר המינימום הענפי, אך הבטיח שליקוי זה יתוקן במסגרת המכרזים החדשים שייצאו בקרוב. אולם, הסתבר לנו, שבמכרז שפורסם לאחרונה, בתחום דיור שיקומי לחולי נפש בקהילה, שאין בו התייחסות לשכר העו"ס, בהתייחס לתשלום שכר מינימום ענפי.

בעקבות פנייתי לחשבת הכללית באוצר בוטל המכרז. מכרז מתוקן, שכולל התייחסות מפורשת לשכר העו"ס יפורסם בהקדם.

החשבת הכללית הודיעה כי הנחתה את משרד הבריאות להוציא הוראה לספקים שלו, לשלם בהתאם לשכר המינימום הענפי, גם לספקים שעובדים עם המשרד בהסכמים מתמשכים, וכי האוצר יבצע ביקורת על הנושא, במהלך השנה הקרובה.

הכרה בתארים שניים ובהסבה לעבודה סוציאלית:

לאחר משא ומתן ממושך עם משרד האוצר, הוועדה לתיאום תארים, סוכם כי החל מ-1 בספטמבר, כל מי שלמד עבודה סוציאלית כתואר שני, השלמות (הסבה), יוכר כמי שזכאי לתוספת שכר עבור התואר השני, כמקובל. בכך תוקן עוול היסטורי של אקדמאים שעשו הסבה לעבודה סוציאלית בתואר שני, אולם לא היו מוכרים כבעלי תואר שני, לתוספת שכר.

כמו כן, בוגרי לימודי משפט – משפטים ללא משפטנים יקבלו תוספת תואר שני לפנים משורת הדין. בעתיד לא יוכרו עוד לימודים כאלה לצורך תוספת שכר לתואר שני.

אלימות אינטרנטית:

המאבק המשותף של האיגוד, מרכז השלטון המקומי ומשרד הרווחה, בשיתוף גורמי האכיפה (המשטרה והפרקליטות) מתחיל לשאת פרי.

פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד לורי שםטוב, על העלבת עובדי ציבור, שיבוש הליכי חקירה, שיבוש הליכי משפט ועוד. במקביל הורשעה שםטוב בבית משפט השלום בתלאביב בעבירה של פגיעה בפרטיות, בכך שפרסמה חובות חניה של מנכ"ל משרד הרווחה לשעבר. כמו כן, ערעורה לבית משפט המחוזי על הרשעתה בהוצאת לשון הרע, בתביעה שהגישה נגדה עובדת סוציאלית בשם האיגוד, נדחתה, והיא חויבה לשלם 100,000 שקל על הוצאת דיבה. לאור העובדה שלא עשתה זאת נפתחו נגדה הליכי הוצאה לפועל.

הליכי עיקול, במסגרת ההוצאה לפועל נפתחו גם נגד מוטי לייבל, לאחר שלא שילם את פסיקת בית משפט השלום בת"א, בתביעה שהגיש דובר האיגוד על הוצאת דיבה, בה הורשע בתשלום פיצויים של כ-130,000 שקל. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל נגדו נשלל ממנו חידוש רישיון הנהיגה שלו, הוא אינו יכול להחזיק בכרטיס אשראי, לפתוח חשבון בנק ונאסרה עליו היציאה מהארץ. בין השאר עוקל רכב ישן שהיה בבעלותו. הליכים אלה נמשכים כנגדו.

במקביל אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, את החוק למניעת אלימות כלפי עובדים סוציאליים, שחוקק בשנת 2012, המרחיב את הענישה ומתייחס לאלימות במרשתת, באינטרנט, בפייסבוק וברשתות החברתיות, כאלימות פיזית. החוק, שכבר נוסף לספר החוקים של מדינת ישראל, נחקק ביוזמת האיגוד, עלידי מי שכיהן כיו"ר השדולה למען העובדים הסוציאליים בכנסת הקודמת, ח"כ שמעון סולומון, והוא קובע, כי מי שנהג באלימות ברשת כנגד עובדים סוציאליים יש באפשרות המנהל להזהירו שאם ימשיך לנהוג באלימות ברשת ימנע ממנו הטיפול ואם הוא ממשיך, למנוע ממנו בפועל את הטיפול.

סכסוך המפקחים:

סכסוך העבודה של המפקחים המחוזיים והארציים עדיין לא הסתיים. התקיימו מספר מפגשים אינטנסיביים עם הנהלת משרד הרווחה (השר והמנכ"ל) מתוך כוונה למצוא מתווה לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של המפקחים, אולם לצערי, עדיין אנו רחוקים מפתרון.

הודעה לעו"סים המוכרים לתואר מומחיות:

ברשימה שהוגשה למשרד האוצר לעניין תוספת המומחיות מופיעים רק מומחים שעובדים בשירות הציבורי, כפי שרשום אצלנו. מטבע הדברים, עו"ס עוברים מקומות עבודה, גם לשירות הציבורי, מבלי ליידע אותנו, ועל כן אינם כלולים ברשימת הזכאים לתוספת.

כדי לתקן ולדאוג לקבלת המגיע לכם אנא פעלו כדלקמן:

עובד סוציאלי אשר עבר לעבוד ממקום עבודה שאינו ציבורי למקום עבודה ציבורי, כמו רשות מקומית, משרד הרווחה וקופות החולים כללית ומאוחדת, חייב ליידע אותנו לאלתר ולפרט: שם, מקום עבודה, תאריך ההכרה כמומחה ותאריך תחילת העבודה במקום הציבורי. עובדים שיפנו לאחר התאריך 15.3.16 יקבלו את התוספת רק מיום הפנייה.

ניתן לפנות לדוא"ל האיגוד: office@socialwork.org.il בצירוף מסמכים סרוקים.

מועדון צרכנות חדש לחברי ההסתדרות:

ההסתדרות פתחה מועדון חברים – המועדון החברתי הראשון – "ביחד בשבילך", מועדון הטבות בתחומי בילוי, תרבות ופנאי, הנחות, מבצעים וצרכנות – המיועד אך ורק לחברי ההסתדרות (חברי האיגוד), וכולל מגוון הטבות והנחות, כמו מועדוני חברים אחרים ("חבר" לדוגמה).

ההצטרפות היא חינם לכל חברי האיגוד – יש להירשם בקישור – www.hist.org.il.

מועדון צרכנות חדש (1)

מידעו"ס:

ביטאון העובדים הסוציאליים – "מידעו"ס" הקדיש את הגיליון האחרון שלו לנושא יזמות וחדשנות בעבודה סוציאלית, וכולל מאמרים מרתקים בנושא. מומלץ לקרוא וללמוד. חבר איגוד שאינו מקבל את המידעו"ס, יתכן וכתובתו אינה מעודכנת במשרדי האיגוד, מוזמן לפנות במייל למזכירות האיגוד: office@socialwork.org.il לעדכן את הפרטים ומקום עבודתו ולהסדיר את קבלת הביטאון. חבל לפספס!

רשמו ביומנכם ושריינו המועדים:

  • 1 במרץ 2016 – יום העובד הסוציאלי בכנסת. ביוזמת סגן יו"ר הכנסת, חה"כ מאיר כהן, ואיגוד העובדים הסוציאליים, בשיתוף הקרן לידידות, תציין הכנסת את יום העובד הסוציאלי – כאירוע הוקרה לעובדים הסוציאליים. במסגרת היום יתקיימו דיונים בוועדות השונות של הכנסת, שנועדו להציג ולהבליט את עבודת העו"סים למען חברה טובה ובריאה יותר; יתקיים אירוע מרכזי באודיטוריום של הכנסת, בו יחולקו פרסים לעובדים סוציאליים מצטיינים ופורצי דרך (קול קורא להגשת מועמדות הופץ לכלל העו"סים ולמנהלי השירותים), שייבחרו באמצעות ועדה מיוחדת שהוקמה, בראשות עו"ס מעוזיה סגל. אחר הצהריים יועלו במליאת הכנסת הצעות לסדר היום לציון יום העובד הסוציאלי, ויתקיים דיון מיוחד להוקרה ולהבלטת תרומתם של העובדים הסוציאליים לחוסנה של החברה בישראל.

סדר יום ואפשרות רישום ליום זה בכנסת יישלח בנפרד. אנא הרשמו והגיעו!

  • כנס חומ"ש – חטיבת העובדים הסוציאליים בשיקום, תקיים את כנס חומ"ש העשירי ב– 14-15 במרץ 2016, בכפר המכביה ברמת גן, תחת הנושא: "עולמות נפגשים – סביבות מתחברות בעידן של זכויות".

  • ב-22 במרץ 2016 נקיים בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תלאביב, יום עיון בנושא הקשר בין האקדמיה לשדה. ביום העיון יתקיימו דיונים בשולחנות עגולים ויקחו בו חלק עו"סים מכל שדרת התפקידים, אנשי אקדמיה וסטודנטים מביה"ס לע"ס בארץ. יום העיון יתקיים משעה 09:30-15:00 והכניסה אליו חינם אך מותנת בהרשמה מוקדמת באתר האיגוד.

  • במהלך חודש אפריל 2016 תתקיים ועידת של צירי איגוד העובדים הסוציאליים. מועד מדויק ומיקום יישלח לצירים בעוד מועד.

  • במהלך חודש יוני יתקיים יום עיון בנושא מדיניות חברתית, בהובלת הוועדה למדיניות חברתית באיגוד. במסגרת יום העיון יוענק פרס מופת לאיש ציבור, שפעל לקידום הרווחה בחברה.

  • לאחר כנסי הסברה מוצלחים ביותר, שארגנו יו"ר מחוזות האיגוד: באשקלון (לעובדים הסוציאליים במחוז דרום); בכפר המכביה (לפעילים במחוז ת"א והמרכז); בירושלים (לעובדי עיריית ירושלים) ובאילת (לכלל העובדים הסוציאליים באילת והסביבה) יתקיימו במהלך החודשים מרץ ואפריל שני כנסים במחוז ירושלים – אחד לעובדים הסוציאליים במשרד הרווחה והשני לעו"סים במרחב ירושלים והסביבה.

מקווה לראות אתכם לוקחים חלק באירועים אלה ותורמים להעלאת קרנו של המקצוע.

שלכם,

עו"ס מומחה צפרא דוויק

יו"ר האיגוד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים