פורסם ב: מאת בקטגוריות נושאים מקצועיים.

ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע בתיק ס"ע 34567-06-10 מיום 12 בינואר 2012 נדרש לדון בפיטוריה של עובדת שנעשו בנוכחות עובדים ולקוחות וכללו האשמות חמורות כנגדה, ולבחון האם התקיימה עוולת לשון הרע כלפי העובדת המצדיקה לפסוק פיצוי בגין כך.

 

העובדות הרלוונטיות הצריכות לעניינינו:

 1. העובדת עבדה אצל המעביד למעלה משנתיים ובמסגרת תפקידה מכרה מוצרים.

 1. העובדת פוטרה ללא התראה מוקדמת וללא כל שימוע.

 1. מאחר והעובדת אינה קוראת עברית היטב קראו לה את מכתב הפיטורים במעמד עובדים ולקוחות אשר כלל האשמות חמורות כנגדה בשל מעילה באמון.

 1. המעביד טען כי העובדת נתפסה כשהיא מוכרת מוצרים במחירים נמוכים ולאחר שנערך לה שימוע כטענתו הוחלט על הפסקת העבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים.

 1. כן נטען על ידו כי אין מקום לטענה בתחום לשון הרע מאחר והעובדת הפרה את האמון שנתן בה וכי לא פעל מתוך כוונת זדון.

 

ההלכות המשפטיות שנקבעו בפסק הדין

 

 1. העובדת אשר עבדה אצל המעביד בממכר המוצרים לא היתה העובדת היחידה, לא היתה אחראית אלא עובדת מן המניין.

 1. ביה"ד קבע כי לא נערך לעובדת שימוע, הטענות לפיטוריה לא הוצגו בפניה, ולא ניתנה לה הזדמנות הוגנת להתגונן.

 1. בפסיקה נקבעו העקרונות בנושא הליך השימוע, לרבות הדגשת חשיבותו של הליך זה הן מן הפן המהותי והן מן הפן הפרוצדורלי:

 • חובת השימוע הוטלה על כל מעביד לרבות מעביד פרטי.

 • זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו.

 • כלל השימוע נחשב כלל של הצדק הטבעי.

 1. העובדת פנתה אל המעביד וביקשה לברר את הדברים אולם זה נמנע מלהגיב כלל לפניותיה. היא נתנה למעביד הזדמנות במשך שלושה חודשים לתקן את הדברים בטרם הגישה את התביעה.

 1. ביה"ד הגיע למסקנה כי לא היתה כל ראיה כנגד העובדת ולא הוכח אפילו כי היו טענות נגדה. הסתבר כי היא פוטרה בלא כל סיבה. העובדת ביצעה את עבודתה נאמנה והכל בהתאם להוראות שקיבלה.

 1. מאחר והעובדת פוטרה בלא כל סיבה מוצדקת היא זכאית לפיצויי פיטורים ולחלף הודעה מוקדמת. בהעדר כל בסיס להאשמות שטפלו על העובדת ואי קיום שימוע קבע ביה"ד פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בגובה של עשרת אלפים ₪, סכום אותו תבעה העובדת. ביה"ד מצא לנכון לציין כי הפיצוי הראוי בגין רכיב זה יכול לעמוד על סכום גבוה יותר אולם לא ניתן לפסוק לעובדת סכום גבוה מזה שתבעה.

 1. עוולת לשון הרע מעוגנת בחוק איסור לשום הרע, תשכ"ה-1965. על פי סעיף 1 לחוק, לשון הרע הוא פרסום העלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לבזות אדם בשל מעשים המיוחסים לו, או לפגוע במשרתו. הפרסום יכול שיעשה בעל-פה, בכתב ובכל אמצעי אחר.

 1. במקרה דנן, נמסרו המכתבים לעובדת על גבי מסמך חשוף וזאת בנוכחות העובדים והקונים בחנות. מאחר והעובדת אינה קוראת היטב עברית, והדבר היה ידוע למעביד, תרגם לעובדת את המכתב אחד העובדים ובו פירוט האשמות כלפיה ובכלל זה מעילה באמון.

 1. כפי שהתרשם ביה"ד לא היה כל בסיס לטענות כנגד העובדת וההחלטה על הפיטורים נבעה משיקולים זרים בלא כל קשר לאופן תיפקודה.

 1. שליחת מכתב הפיטורים בפקסימיליה כאשר כל עובד בסניף יכול לראות את המכתבים, מהווה פרסום אשר נעשה שלא בתום לב, שנעשה כדי להשפיל את העובדת, לבזות ולפגוע בה, ולכן מתקיימים יסודות עוולת לשון הרע.

 1. יתר על כן, המעביד לא נקט לפני הפרסום "אמצעים סבירים" להיווכח אם אמת או לאו, כפי שמפורט בסעיף 16(ב) לחוק איסור לשון הרע.

 1. מעביד החושד שעובד מועל באמון שניתן בו, רשאי לחקור ולדרוש על מנת לבדוק את החשד. עליו לעשות כן בתום לב תוך נקיטת אמצעים סבירים להיווכח אם החשדות נכונים. הדרך הנכונה למעשה מצטלבת עם חובת השימוע המוטלת על המעביד השוקל לפטר את העובד.

 1. כאשר מעביד נמנע מלערוך שימוע לעובד ומפטרו תוך הטחת האשמות שוא שתוכנן מגיע לאנשים אחרים, מבצע עוולת לשון הרע כלפי אותו עובד.

 1. ההתנהלות של המעביד לא נבעה מאדישות, אלא נבעה מזלזול בעובדת בכבודה ובשמה הטוב ולכן פסק ביה"ד בגין עוולת לשון הרע וללא הוכחת נזק סך של 22,000 ש"ח בהתאם לסעיף 7א'(ב) לחוק איסור לשון הרע והוצאות שכ"ט עו"ד.

 

ב ב ר כ ה ,

אפרים זילוני, עו"ד

יו"ר האגף לכלכלה ולחברה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים