פורסם ב: מאת בקטגוריות דע את זכויותיך, כללי, מדיניות, מחוז חיפה והצפון, קישורים שימושיים, שכר.

לעובדים הסוציאליים שלום,

הזכאות לתוספת שכר בעבור עבודה במשמרת השנייה מוגדרת בחוקת העבודה של השלטון המקומי, בהוראות התקשי"ר ובצו ההרחבה.

לאור ריבוי שאלות ופניות בנושא תוספת משמרת מצד עובדים סוציאליים ועקב הקושי במימוש זכויות בעבור תוספת משמרת שנייה עקב פרשנויות שונות של מעסיקים, פניתי לפני מספר שנים לגב' חגית מגן הממונה על תנאי השרות בשלטון המקומי בבקשה להגדיר בכתב את עניין זכויות העובדים הסוציאליים עבור עבודה במשמרת השנייה לעובדים ברשויות המקומיות במסגרת השלטון המקומי. את תשובתה במכתב אלי אני מעביר לעיונכם.

בצו ההרחבה שנכנס לתוקף במרץ 2017 נכללו הוראות בדבר זכויותיהם של העובדים הסוציאליים בעמותות לקבל תוספת שכר עבור עבודתם בתחום המשמרת השנייה.

גם הוראות התקשי"ר מגדירות את זכויות עובדי המדינה והערים הגדולות – ירושלים , חיפה ותל אביב, לקבל תוספת משמרת באם הם מועסקים בתחום המשמרת השנייה.

היות ונוכחתי לדעת כי מעסיקים שונים, גם בעמותות, נוטים לתת פרשנויות שונות בדבר החלת הוראות המשמרת השנייה בארגונם, פניתי לעורך הדין אילן גורביץ' המשמש כיועץ בכיר בהסתדרות לדיני עבודה והסכמים קיבוציים, בבקשה לכתוב עבורנו חוות דעת משפטית בעניין זה. לצורך כך העברתי לעיונו את כל ההוראות בנושא זה מכל המקורות הקיימים וכן את תשובותיהם השונות של מעסיקים במענה לפניותינו. את חוות הדעת שקיבלתי אני מעביר לידיעתכם ועיונכם, בתקווה שנוכל לממש את זכויות העובדים הסוציאליים בנושא זה.

לסיכום:  קיימים הבדלים בין מעסיקים בדבר מתן גמול עבור עבודה במשמרת השנייה:

עובדי הרשויות המקומיות ועובדים בעמותות שחל עליהם צו ההרחבה: מקבלים תוספת על פי חוקת העבודה כפי שמופיע במכתבה של חגית מגן. במקרים אלו, אין משמעות לשעות העבודה הרגילות, ולשאלה האם רובם היו במשמרת הראשונה או רובם או חלקם במשמרת השנייה, או שהתבצעו לסירוגין – בכל מקרה יש זכאות לתוספת משמרת שנייה, אם עבדו לפחות שלוש שעות בתחום המשמרת השנייה בין 14:00 ל22:00.

דוגמא: תחילת עבודה בשעה 09:00 עד 17:00 סה"כ 8 שעות עבודה ביום, מתוכן שלוש שעות מ-14:00 עד 17:00 בתחום המשמרת השנייה – זכאי לתוספת משמרת שניה.

לעומת זאת, עובדי מדינה, בתי חולים ממשלתיים ועובדי שלוש הערים הגדולות שמחויבים על פי התקשי"ר – שם נאמר במפורש כי רק מי שרוב שעות העבודה הרגילות מתבצעות בתחום המשמרת השנייה, זכאי לתוספת משמרת.

דוגמא:

  1. תחילת עבודה בשעה 09:00 עד 17:00 סה"כ 8 שעות עבודה ביום מתוכם שלוש שעות מ14:00 עד 17:00 – לא זכאי לתוספת משמרת, כי רוב השעות לא היו בתחום המשמרת השנייה.
  2. תחילת עבודה בשעה 11:00 עד 18:00 – זכאי לתוספת משמרת, כיוון שרוב השעות שאינן שעות נוספות, היו במשמרת השנייה.

בברכה,

ששון גמליאל

יו"ר מחוז חיפה והצפון באיגוד