פורסם ב: מאת בקטגוריות כללי, מאבק השכר 2011, מדיניות, פעילות האיגוד.

עמיתיי העובדות והעובדים הסוציאליים,

לפני כחודש וחצי שבנו לעבודה מלאה, לאחר 23 ימי שביתה.

הגענו להסכם שכר, שרבים מהעו"סים אוהבים לשנוא, אך איני בטוח שאלה המתנגדים לו מבינים את המשמעויות שלו. אני שומע את הדי האכזבה והתסכול, מאזין להם וקשוב אליהם היטב. תוהה על אופיו ומורכבותו של הכעס ומנסה להבין את סיבותיו.

כשיצאנו למאבק הצבנו לעצמנו מספר יעדים, כשבראשם שינוי מהותי ומשמעותי בשכרם של העובדים הסוציאליים. נמנענו כל הזמן לדבר על אחוזי תוספת השכר שאנו דורשים, למרות שבמשך חצי שנה בה ניהלנו משא-ומתן עם משרד האוצר, הוא דרש לדחוק אותנו לשם. תבענו תיקון מבנה טבלת השכר של העובדים הסוציאליים, התווית אופק קידומי למקצוע, הגדלת ההשתתפות בהוצאות רכב וטלפון, תגמול עבור שעות נוספות ושעות כוננות ועוד. סירבנו לכל שיג ושיח אחר עם האוצר, למרות שבמהלך כל המשא ומתן עימנו הוא זרק לנו אחוזים לתוספת השכר, שבסופו של דבר היו רחוקים מאוד מאחוזי תוספות השכר שקיבלנו.

חלקנו אף היינו נאיביים, כטבעם של עובדים סוציאליים, כשסברנו שהמאבק הוא גם על דמותה ואופייה של מדינת הרווחה. מאבק על חברה צודקת ושוויונית יותר. רצינו הכרה במקצוע העבודה הסוציאלית, להביא למודעות רחבה, ככל האפשר, של חיוניות עבודתנו, תפקידנו ותרומתנו לחברה, הן עבורנו והן עבור לקוחותינו.

לראשונה מזה שנים, זכינו להכרה ציבורית רחבה בחשיבות עבודתם של העובדים הסוציאליים בכל שדרות ותחומי העבודה הסוציאלית. חוללנו שינוי חיובי בדעת הקהל לגבי מעמדנו וחיוניות תפקידנו וזכינו לתמיכה גורפת הן בקרב קובעי המדיניות והמערכת הפוליטית בישראל והן בציבוריות הישראלית. תמיכה זו אינה טבעית ומובנת מאליה כלל ועיקר. אי אפשר יהיה מעתה לבטלה במחי יד וכולנו תקווה שאהדה זו תמשיך ללוות אותנו מעתה ולתמיד.

ולמרות זאת הכעס עדיין גדול. יש שיטענו כי היה נתק בין הנהגת האיגוד לעובדים הסוציאליים בשטח, שהעובדים לא עודכנו בזמן אמת והליך העברת המידע במהלך השביתה לקה בחסר; שלמחרת החזרה מהשביתה סגר האיגוד את עמוד הפייסבוק של המאבק, ללא כל הודעה מוקדמת. לתחושות אלה מתווספות סירובן של חלק מהרשויות המקומיות לשלם לעובדים את המקדמה עליה הוסכם בין ההסתדרות לאוצר ומרכז השלטון המקומי, וסירוב האוצר לשלם עבור ימי השביתה, סיכון שלקחנו בחשבון ערב היציאה לשביתה. אבל יותר מכל, האכזבה אותה אני שומע, נובעת מהפער בין מסמך הדרישות שהגשנו לאוצר, ערב יציאתנו למאבק, ובין התוצאה לאחריה. כגודל הציפיות, מסתבר, כך גודל האכזבה.

בעבודה סוציאלית אנו רגילים לנתח מהלכים, ללמוד מדברים, להפיק לקחים, לשפר ולהחכים. גם בעקבות מאבק זה, שהיה מהחשובים שבתולדות האיגוד המקצועי נתכנס להפיק לקחים ולגבש מסקנות לקראת המאבקים הבאים, שעוד צפויים לנו. בכוונתי לכנס, למשך יומיים, את ועידת העובדים הסוציאליים, כגוף הנבחר העליון של האיגוד, לדיונים שכאלה, על מנת לנתח את המהלכים שקדמו לשביתה, התנהלותה וסיומה, ללמוד ולשפר. זה יהיה תחילת תהליך הלמידה והניתוח של המאבק, שיורחב אחרי הוועידה לצוותים נוספים.

הטענות שנשמעות בשטח נכונות בחלקן, אולם מטבעו של כל מאבק – והאחריות מוטלת על ראשי המאבק בלבד – היא לדעת איזה מידע ניתן להוציא במהלכו, על מנת שלא לפגוע במשא ומתן ובמאבק ולא לחשוף בפני משרד האוצר, בהיותו יריב קשה, קשוח והחלטי, את קווי ומטרות הפעולה שלנו, תוך כדי משא-ומתן.

יתכן, ולא מן הנמנע, שהיינו צריכים לידע את העובדים ברגע שלמדנו שהתעקשות האוצר לשינוי טבלת השכר היא חד משמעית ובלתי ניתנת לביצוע בעת הנוכחית, וכל הגדלת השתתפות בהוצאות ובשעות הכוננות תבוא על חשבון כל תוספת שכר. העדפנו לפרסם תוצאה מוגמרת, כאלה שמלוא עלותו של ההסכם תהיה בתוך המשכורת הקובעת של העובדים הסוציאליים, שתוכר לצורכי פנסיה ולערך שעה ושממנה נגזרות ההפרשות לקרן השתלמות, מענקי יובל ועוד.

לאחר שבית הדין הארצי לעבודה הבהיר לנו כי אם לא תסתיים השביתה החוקית והצודקת שלנו הוא יידרש להחזיר אותנו אל נקודת ההתחלה של המשא ומתן, כלומר, כל מה שהשגנו עבור העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי ואלה שבעמותות, עלול לרדת לטמיון, ובית הדין אף יוציא כנגדנו צווי מניעה שיחייבו אותנו לשוב לעבודה – החליט מרכז האיגוד, בהצבעה דמוקרטית, לקבל את ההסכם שהוצג בפניו.

בהסכם זה המשכנו לפעול באותה מדיניות שאפיינה את האיגוד מאז ומתמיד – לתת עדיפות כלכלית לעובדים מתחילים, כך שעל-פי ההסכם החדש עובדים בדרגות הנמוכות יזכו לתוספות שכר של 47% ויותר. דאגנו כי כל תוספות השכר יהיו מעל שכר המינימום, כך שהם לא יבלעו בתוכו. אכן, תוספת שכר כהשלמה לשכר מינימום היא תוספת מעליבה ואינה ראויה לעובדים בעלי תארים אקדמיים ואחריות מקצועית רבה כל-כך, כמו העובדים הסוציאליים, אולם יש לראות בתוספת זו כדרך של האוצר להעניק תוספת שכר. העובד בסופו של דבר יקבל גם את כל התוספות שהוסכם עליהן.

תוספת זו בהיותה תוספת לכל דבר ועניין כולל פנסיה, שעות נוספות כוננות וכו' היא משמעותית מאוד לשכר.

באשר לעובדים הסוציאליים המופרטים, עובדי העמותות ונותני השירותים, קבענו לראשונה שכר מינימום ענפי של 7,000 שקל לחודש. זהו הישג משמעותי וייחודי, שאף איגוד מקצועי לא שאף אליו וכמובן גם לא השיג. הבטחנו מנגנון אכיפה המבטיח כי תוספת זו אכן תשולם לעובד הסוציאלי בסופו של דבר. בכך יצרנו את הצעד הראשון במניעת ההפרטה של שירותי הרווחה, או לחילופין – בעמידה על כך שההפרטה לא תפגע בשכרם של העובדים הסוציאליים המועסקים בשירותים אלה.

כל תוספות השכר שהושגו ישולמו לעובדים כמו כל הסכמי השכר של איגודים מקצועיים אחרים במשק, בפעימות. זוהי מדיניות מוצהרת ומגמתית של האוצר, שאי אפשר היה לשנותה, שכן לטענתם, אם תוספות השכר יהיו בבת אחת, כל העובדים הסוציאליים המבוגרים יוכלו לפרוש בערב חתימת ההסכם, וכמדיניות ממשלתית מתן תוספות השכר בפעימות נועדה, בין השאר, למנוע מצב שכזה.

עמיתיי העובדים הסוציאליים, לו היה בידינו ספק, אפילו הקל ביותר, שהיינו יכולים להשיג מעבר לכך, להגיע ליותר עבור ולמען העובדות והעובדים הסוציאליים, לא היינו מהססים ולו לרגע אחד והיינו ממשיכים בשביתה. מתוך האחריות שהנחתה אותנו, מרגע היציאה למאבק, לא יכולנו להרשות את המשכה במחיר שכ-10,000 עובדים לא יקבלו משכורת בגין ימי השביתה.

אחת המסקנות המתבקשות ממאבק זה הוא שאסור לנו לחכות 17 שנה למאבק הבא. עלינו להתכונן לקראתו כבר עתה, על מנת שבו נוכל להגיע לכל היעדים שהצבנו לעצמנו ולא יכולנו להם. מה שלא השגנו עתה נשאף להשיג במאבקים הבאים, ונעשה זאת בהתאם לערכים האתיים והמקצועיים המנחים אותנו במקצוע העבודה הסוציאלית.

התהליך שאנו מתחילים בו מיידית בוועידת האיגוד ולאחר מכן בצוותים מורחבים נוספים יבטיח הפקת לקחים והתכוננות נכונה

ש  ל  כ  ם,

עו"ס איציק פרי

יו"ר איגוד העו"ס

27 תגובות על “איגוד העובדים הסוציאליים – איגרת לעובדים לאחר השביתה”

 1. ווייס חנה

  אני חברה באיגוד ומועסקת בשיעור 50% משרה בבית אבות הפועל כעמותה.

  שאלתי האם ההסכם החדש אמור לחול גם עלי ?
  האם אוכל לקבל בדוא"ל חוזר את תנאי השכר שלהם אני זכאית ?

  בתודה מראש ובברכת חג שמח,

  חנה

  להגיב
 2. איגוד העובדים הסוציאליים

  תשובה לקרן,
  כן. הסכם השכר לעובדי העמותות צריך לחול גם עליכם.
  בכל בעייה שאינו חל עליכם, יש לפנות ליו"ר המחוז באזור עבודתכם.
  בהצלחה.

  להגיב
 3. איגוד העובדים הסוציאליים

  קיסר שלום,
  עובדים סוציאליים המועסקים בחברות נותנות שירותים למשרדי הממשלה צריכים להנות מההסכם.
  אנא פנו ליו"ר המחוז באזור עבודתכם שיבדוק את הנושא.
  בהצלחה

  להגיב
 4. איגוד העובדים הסוציאליים

  שרה שלום,
  אנא פני ליו"ר המחוז, על-פי מקום עבודתך.
  פרטי ההתקשרות עם יושבי ראש המחוזות מופיעים בלשונית – "מחוזות האיגוד".
  יודגש ויובהר, כי האיגוד יכול לטפל אך ורק בעובדים שהינם חברי איגוד.

  להגיב
 5. שרה

  נכון להיום אני רוצה לדעת האם ומתי יחול שינוי בשכר עובדי העמותות והיזמים. במקום עבודתי אין שום שינוי…

  להגיב
 6. קיסר

  מה עם העובדים בחברות פרטיות כמו חברות סיעוד ורווחה, המבצעים עבודה המחייבת אותם עפ"י חוק שתתבצע ע"י עו"ס? אני רואה שהשוק פרוץ, משלמים פר ביקור סכום מגוחך ולא מתביישים לומר כי על ביקור להמשך 10דק' עד 15 דק' בלבד (שכחו שמאחורי זה נמצא קשיש שמצפה מזה זמן שמישהו ישמע אותו ויתן לו קצת תשומת לב – בושה!) האם החוק מחייב להעלות גם את שכרם? ואם כן – איך? עפ"י מה?

  להגיב
 7. ענת

  איפה האיגוד בימים אלה בהם אחרים עושים את העבודה במקומינו?
  איפה התגובה של האיגוד לדרישה לחזור למדינת רווחה?
  האם לא הגיע העת להשמיע את קולינו על הארועים סביבינו?
  הרי במאבק השכר הצליח האוצר לפלג אותנו (מה שלא הצליח עם הרופאים),
  אך בודאי חשוב שנשמיע קולינו כגוף אחד ונזדהה עם הדרישות, או לפחות נסייע לצעירים (ללא קשר לדעותינו הפוליטיות והשתייכותינו לאיגוד מקצועי זה או אחר).

  להגיב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים