פורסם ב: מאת בקטגוריות מידעו"ס, פברואר 2016.

שאלה:

מה כולל תהליך פרסום של מאמר?

תשובה:

תהליך פרסום מאמר כולל את השלבים הבאים:

1. כתיבת מאמר בהתאם להנחיות להגשת מאמר לכתב העת, שמתפרסם בכל גיליון של המידעו"ס.

2. שליחת המאמר כקובץ word בלבד לכתובת הדואר האלקטרוני של כתב העת meidaos.new@gmail.com .

בקובץ, מתחת לכותרת המאמר אנא ציינו את שמכם המלא, תואר מתקדם כלשהו (אם ישנו), את תיאור תפקידכם, ואת הארגון בו אתן עובדות לצד כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שניתן יהיה לפרסם במידה ומאמרכם ימצא מתאים לפרסום. בנוסף אנא ציינו עבורנו בלבד מספר טלפון וכתובת מייל זמינה בה ניתן יהיה לצור עמכם קשר.

3. קריאת המאמר על ידי יו"ר המערכת וסגנית העורכת לשם בדיקה ראשונית האם הוא עומד בקריטריונים שמפורסמים (למשל, לא ארוך מדי), מספיק ברור, מובנה וכד'.

4. לרוב, שליחת המאמר חזרה לכותב/ת כאשר בתוך הקובץ שזורות הערות ראשוניות.

5. תיקון הקובץ בהתאם להערות על ידי הכותב/ת ושליחת קובץ מתוקן למערכת.

6. לרוב, העברת הקובץ המתוקן לקורא נוסף מומחה בתחום אם מהמערכת או מחוצה לה לחוות דעת מקצועית לגבי התוכן. במאמרים שמיועדים למדור "מן השדה" או "מן המחקר" – המאמר תמיד נקרא על ידי יותר מקורא אחד, קריאה "עיוורת" (בלי לדעת את זהות הכותב/ת) ועובר תהליך שיפוט כדי שיוכל להיות מוכר כפרסום מדעי.

7. במידת הצורך, החזרת הקובץ עם הערות מפורטות והכוונה באשר לתיקונים הנדרשים לכותב/ ת. לעתים נדרש יותר מסבב אחד כזה של תיקונים.

8. העברת הקובץ לעריכה לשונית. לעתים מעלה צורך בעוד מספר הבהרות ותיקונים.

9. העברת המאמר המאושר לעיצוב גרפי.

בהנחה והמאמר לא נדחה על הסף והכותב/ת אכן נרתמים לטפל בתיקונים באופן ראוי ובזמן סבירלרוב התהליך הזה יסתיים בפרסום המאמר באחד הגיליונות של המידעו"ס.

אנו שמים דגש על הלווי בכתיבה ומקפידים שיהיה ממוקד ונעים, על מנת שיותר ויותר עובדים סוציאליים יתעדו עבודתם וירצו לפרסמה. לשמחתנו, אנו מקבלים משובים טובים (חלקם עלו גם במהלך האירוח) על תהליך עבודה נעים, מפרה, שתוצאתו מאמר איכותי שמתפרסם.

שאלה:

מי עורך את הסינון למאמרים ובוחר את אלו שיהיו בעלון? חברי המערכת והקוראים הינם רק מתחום העבודה הסוציאליות?

תשובה:

מדובר בכתב עת לו מערכת שחבריה המכובדים מייצגים מומחים מתחומים שונים ,מהאקדמיה, מעולם המחקר, מהשדה ומעולם הכתיבה והם לרוב מי שקוראים את המאמרים. בנוסף, בהתאם לעולם התוכן אנחנו פונים לקוראים מן החוץ מתחומי המומחיות הרלוונטית על מנת לתת חוות דעת מקצועית נוספת.

סינון ראשוני כאמור הוא של יו"ר המערכת ושלי כעורכת משנה, על מנת לשמור על רמה מסוימת של מאמרים, גיוון בתכנים, עמידה בקריטריוני סף שנקבעו על ידי המערכת או כאלה שנהוגים בכתבי עת בכלל וכד'. יש גם סינון טבעי כאשר מי ששלח מאמר לא מוכן לתקנו.

חברי המערכת רובם ככולם עו"סים מלבד ד"ר מאיר חובב, העוסק שנים רבות בתחום העבודה הסוציאלית. קוראים מן החוץ עשויים להיות מי שאינם עו"סים (אם כי זה יחסית נדיר) בהנחה והם מומחים לתחום בו עוסק המאמר.

שאלה:

אילו סוגי מאמרים מתפרסמים במסגרת כתב העת? האם כולם מציגים מחקר או סקירת ספרות? למשל, אם אני רוצה לרשום על חוויה שלי כעו"ס משפחה, זה משהו שיישקל? האם אפשר לפרסם מאמר על התערבות שנעשתה במסגרת הפרקטיקום?

תשובה:

כתב העת כולל מדורים מסוגים שונים שבהם מוצגים תכנים מגוונים ובפורמטים שונים.

עמדה משתרע על עמוד או שניים ומבטא דעה בנושא אקטואלי. לעתים זו מתבססת על חכמת המעשה או על חוויה סובייקטיבית משמעותית ולא בהכרח על הספרותאם כי כמובן שעמדה מנומקת ונתמכת יכולה לשכנע יותר.

אשנב מאמר המתאר התערבות או מיזם הנעשה בשדה אך לא מחייב עמידה בכללי כתיבה אקדמיים נוקשים כמו במדור "מן השדה" (מתואר להלן).

עו"סים כנס סכום כנס מקצועי. כך אם נחשפתם לידע חדש אם כי ריכזתם כנס, הצגתם בו או נכחתם כקהל ותרצו לחלוק את הידע עם אחרים זה יכול לעשות שירות מצוין לציבור שהרי לא ניתן להגיע לכל הכנסים.

מן השדה מאמר העוסק בהתערבות טיפולית בשדה, המתוארת במסגרת תיאורטית כוללנית יותר. יש לכלול סקירת ספרות מקיפה ועדכנית, תיאור ברור של התכנית, הערכת ההתערבות, המלצות ומסקנות.

מן המחקר מאמר המדווח על ממצאי מחקרים. מבנה המאמר: מבוא, סקירת ספרות, תיאור הליך המחקר, סיכום, ממצאים עיקריים ודיון.

הצגת התייחסות למאמר שפורסם במידעו"ס זה לא קורה הרבהאך לעתים זה גם סוג של פרסום שאנחנו מציגים כי הוא מבטא עוד מטרה של כתב העת והיא לעורר שיח מקצועי, רפלקטיביות על העשייה, הפריה הדדית וכו'.

מן האיגוד שמביא תכנים רלוונטיים מהעשייה הענפה של האיגוד ביתר הרחבה לעתים מעבר לפרסומים החשובים בניוזלטר, באתר ובערוצים נוספים (למשל תיקון לקוד האתיקה הנוגע לפרקטיקה פרטית שהתפרסם בגיליון האחרון על ידי נחום מיכאלי אף הוא חבר מערכת וחבר הועדה לאתיקה מקצועית באיגוד).

על המדף המביא סקירת ספרים בתחומים רלוונטיים לעבודתנו. סקירת הספרים נעשית או על ידי חבר מערכת או מישהו מהתחום שמתגייס לעשות כן לבקשתנו לאור זיקתו לנושא. עם זאת, גם אתם יכולים לשלוח סקירת ספר אם תרצו

(חלק מהפירוט הנ"ל מופיע גם בקובץ ההנחיות להגשת מאמר לכתב העת).

לגבי הנושאים שישקלו לפרסום. כל מקרה נבחן לגופו. צריך שתהיה לנושא רלוונטיות לקהל העובדות והעובדים הסוציאליים. כמו כן, שלא יהיה משהו שכבר פרסמנו עליו מאמר דומה או שמציג כבר את עיקרי הדבריםכדי לאפשר גיוון ועניין לקוראות ולקוראים וכדי שנוכל לפרסם כמה שיותר לאור כך שהגיליון יוצא רק אחת לרבעון ותכולתו מוגבלת. החומר צריך להיות ברור, קוהרנטי, מציג נקודת מבט חדשה או אחרת, מציג תהליך משמעותי, מעמיק וכד'.

ולכן, אין מניעה לפרסם מאמר על התערבות שנעשתה במסגרת פרקטיקום, אם במסגרת מדור של כתיבה של סטודנטים ואם תחת מדור אחרבתלות באופן הכתיבה (למשל, אם הפרקטיקום הוא רק זירה בה נערך מחקריכול להתפרסם כ"מן המחקר" או אם זו הצצה לדרך התערבות ללא סקירת ספרות ענפה בהכרח יכול להתפרסם למשל במדור שאותו אנחנו מכנים "אשנב" שמפרט פשוט התערבויות בשדה).

שאלה:

אם מאמר נשלח ולא פורסם יש אפשרות שיפורסם בעתיד?

תשובה:

אנחנו משתדלים לענות לכל מי ששולח מאמר על סטטוס הטיפול בוומשתפרים בכך עם הזמן. המאמרים המעטים שנמצאים לא מתאימים מקבלים התייחסות שהם נדחים. עם זאת לרוב אנחנו פונים ואומרים שבהנתן שיעשו שינויים כאלה או אחרים המאמר יבחן בכל זאת לפרסום. אם במקרה נשלח מאמר ולא התקבלה כל התייחסותאנא שלחו אלינו מייל כדי שנבדוק מה סטטוס הטיפול במאמר.

שאלה:

האם יש טיפ איך להתגבר על החשש הראשוני ולגשת לכתיבה? יש המון נושאים שהייתי רוצה שיפורסמו אבל לא ממש יודעת איך ומאיפה להתחיל

תשובה:

להלן מספר "טיפים":

* קודם כלתתחילו! אל תחשבו האם זה ראוי, האם זה כתוב מספיק טוב, האם מעניין וכו'. אם בוער בכם הרצון תתחילו לכתוב. יותר קל להתבונן אחר כך על הדף כשהוא לא ריק ולהתחיל לערוך, להשלים, לשנות וכד'.

* הסבו משהו שכבר כתבתן למטרה אחרתכמו עבודה ללימודים, מסמך מקצועי בעבודה, סיכום לצורך ועדה כלשהי וכדו' לפורמט של מאמר.

* מאד מסייע לדבר על הנושא עם עמית/ה ולהבנות שלד כלשהו למאמרואז לכתוב חלק אחר חלק במקום לחשוב– "וואו איך אני אכתוב את כל המהלך"?

* לעתים, פרסום של מישהו אחר בהקשר לנושא שבוער בכן, שלגביו יש לכן עמדה שונה יניע אתכן לכתוב מעין מאמר תגובה וזה גם סוג של טקסט שיקל עליכם לכתוב ואולי התפרסם אצלנו.

* מערכת כתב העת שלנו היא לא מאיימת, ובהנחה ותגישו טקסט שהוא בבסיסו טובתזכו להכוונה להמשך הדרך. אין לחשוש משליחת המאמר לפרסום (לשמחתנו עלו במהלך האירוח גם תגובות המחזקות נקודה זו).

שאלה:

מה התוקף של המאמרים המתפרסמים במידעו"ס? האם אני יכולה, למשל, להיעזר בהם לעבודת תזה או דוקטורט? כלומר האם מידעו"ס נחשב כתב עת אקדמי?

תשובה:

מאמרים שסווגו כ"מן המחקר" או "מן השדה" כאמור עוברים הליך של שיפוט "עיוור" של שני קוראים לפחות, כשהאחד הוא מהאקדמיה (לעתים כולם) וניתן להיעזר בהם לצורך עבודת תזה או דוקטורט. כמו כן, לאור כך שהפרופסיה שלנו רואה חשיבות רבה להתייחס למאפיינים לוקליים, להתייחס לסוגיות של רגישות תרבותית, תפירת חליפה ללקוח וכד' (מה שנכון גם על פרופסיות אחרות אך על אחת כמה וכמה בעבודה סוציאלית) לא פעם לצטט מאמרים שנכתבו בעברית, על התערבות בארץ יכול לתת דווקא משנה תוקף לדברים יותר מאשר מאמר שנכתב בחו"ל שלא בהכרח מתייחס לאותם נתונים.

שאלה:

מה ההבדל בין מידע"וס לחברה ורווחה?

תשובה:

שתי הפלטפורמות ראויות מאד ומטרתן אחת והיא לקדם את המקצוע שלנו וזה מבורך.

שני כתבי העת מתפרסמים בתמיכת האגודה לקידום העבודה הסוציאלית.

מבחינת תפוצה, המידעו"ס נשלח בדיוור ישיר לבתים של 11,200 חברי איגוד העובדים הסוציאליים שזו תפוצה נרחבת ביותר המגדילה נגישות לתכנים. בנוסףהגיליון נשלח לכל הספריות בבתי הספר לעו"ס באוניברסיטאות ומכללות, למנהלי בתי הספר, לנציגים באקדמיה ולמומחים שונים.

בדומה לחברה ורווחההגיליונות זמינים באינטרנט ובספריות. שמחה לבשר גם שהחל מהגיליון הקודם (76) המאמרים המתפרסמים בכתב העת זמינים לחיפוש חופשי במנועי חיפוש ואין הכרח לגלול בקובץ הגיליון המתפרסם מזה זמן רב באתר האיגוד.

לחברה ורווחה יש היסטוריה ארוכה יותר של פרסום מאמרים שפיטים. שם הדגש הוא עמידה בקרטריונים של כתיבה אקדמית.

במידעו"סיש מדורים שפיטים כאמור, אבל חשוב לנו כערך לאפשר גם כתיבה נרטיבית, להציג עמדות, לתת מקום רב לחכמת המעשה ולעודד כתיבה ופרסום מגוונים.

לשמחתנו, לאור השקעתנו בנושא וההתפתחות של הפרופסיהמגיעים יותר ויותר מאמרים שעומדים בסטנדרטיים מדעיים אך זה לא הערך היחיד מבחינת המערכת.

שאלה:

מי קורא את כתב העת?

תשובה:

כאמור, המידעו"ס נשלח בדיור ישיר לבתים של 11,200 חברי איגוד העובדים הסוציאליים ובנוסף לכל הספריות בבתי הספר לעו"ס באוניברסיטאות ומכללות, למנהלי בתי הספר, לנציגים באקדמי ולמומחים שונים. כמו כן, לאור נגישותו באתר איגוד העו"סים תחת לשונית "מידעו"ס" והחל מגיליון 77 בחיפוש פשוט במנוע חיפוש אינטרנטי בוודאי שרבים נחשפים ועוד יחשפו אליו.

שאלה:

שאלה נוספת שעולה תדיר היא מי זכאי לקבל את המידעו"ס לביתו ומה עושה מי שלא מקבל את כתב העת?

תשובה:

מקבלים את המידעו"ס מי שרשומים לאיגוד העובדים הסוציאליים, קרי, משלמי דמי חבר.

אי קבלת כתב העת בדיוור ישירלרוב נובעת מכך שהכתובת באיגוד אינה מעודכנת או שישנה בעיה ברישום לאיגוד.

לצורך בדיקהיש לפנות למירלה ברדה, מזכירת האיגוד בציון שם מלא, מספר תעודת זהות והכתובת המעודכנת בכתובת office@socialwork.org.il

רשימת התפוצה מתעדכנת אחת ל-3 חודשים (עניין לוגיסטי)

שאלה:

"מה יוצא לי מזה?"

תשובה:

התיעוד והפרסום מאפשר לחלוק את החוויות האלה עם קהל רחב של עמיתים. לשמחתנו כותבים לנו או פוגשים אותנו אנשים שפרסמו ומספרים על כך שבזכות הפרסום קבלו הרבה פרגון במקומות העבודה, ושזה חיזק אותם להמשיך בעבודה הלא פשוטה, הגביר יצירתיות ונתן חשק לקרוא ולכתוב עוד. כמו כן, מי שהפרופסיה יקרה לו יכול להניח שככל שאנחנו חולקים יותר בידעמוזנים ומזינים אחריםכך המקצוע יכול להתפתח ולהתחזק. התופעה של להמציא כל העת את הגלגל מחדש אינה יעילה ולא פעם לא מועילה, במיוחד לאור הידע הרב שיש בקרבנו.

מי שמפרסם יכול גם לקבל תגובות (לכן מפרסמים כתובת מייל) ובזכות זה שחשף אחרים עשוי לקבל הזדמנות ללמוד גם מקוראים אחרים שעשו עבודה דומה.

תגובות נוספות הן שעצם תהליך הכתיבה סייע לעובדות לחדד סוגיות, להגיע לתובנות, עודד אותן לחקור עוד בנושא שבלאו הכי מעסיק אותן ביומיום וזו הייתה חוויה מרתקת ומתגמלת (גם אם לא פשוטה).

שאלה:

למיטב זכרוני והבנתי בכדי לקבל הכרה במומחיות צריך לפרסם כמה מאמרים. האם אכן כך?

תשובה:

בעבר פרסומים, גם במידעו"ס היו חלק מהתהליך ההכרה בעובד סוציאלי מומחה מתוקף בכורות אך כיום הפרסום אינו בבחינת קריטריון למומחיות.

לסיכום,

בשם מערכת המידעו"ס, תודה לכל מי שהשתתפו באירוח הפייסבוקי. מודה לעדי שליט מצוות קשרי עו"ס ולצפרא דוויק על ההצעה לקיים אירוע כזה ועל הסיוע בהוצאתו לפועל.
יו"ר מערכת מידעוס אילנה בן שחר ואני כעורכת המשנה שמחות להיות חלק ממערכת ערכית ומקצועית המונה חברי מערכת מהאקדמיה ומהשדה, ושותפים נאמנים נוספים באיגוד, בחברת ההפקה, קוראים חיצוניים ועוד. אנו רואות במידעו"ס את אחת הפלטפורמות לקידום הפרופסיה שלנו ומרגישות זכות לפעול בערוץ זה .אנו מקוות כי תראו בו זרוע נוספת לקידום אישי ולקידום המקצוע. מבקשות לעודד את כולכם לקרוא, להגיב, להעיר ולהאיר וכמובן לתעד ולפרסם. אנחנו וכל המערכת לשירותכם. meidaos.new@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים