מחוז חיפה והצפון (מחדרה ועד מטולה)
יושב ראש: עו"ס ששון גמליאל
מזכירות מחוז:   שושנה סלמה
מייל: shoshanas@histadrut.org.il
טלפון: 04-8610148 04-8610222
מענה טלפוני:  08:00-12:00
פקס: 04-8650903
דואר אלקטרוני:  sasson@socialwork.org.il
כתובת: בית ההסתדרות רח' חורי 2
עיר: חיפה
מיקוד: 33045
קבלת קהל: בתיאום מראש: יום א 18:00 – 16:00