מחוז חיפה והצפון (מחדרה ועד מטולה)
יושב ראש: עו"ס ששון גמליאל
טלפון: 04-8610148 04-8610222
פקס: 04-8650903
דואר אלקטרוני:  sasson@socialwork.org.il
כתובת: -בית ההסתדרות רח' חורי 2
עיר: -חיפה
מיקוד: 33045
קבלת קהל: -עפ תיאום מראש: יום א 18:00 – 16:00