מחוז תל-אביב והמרכז (מחדרה עד גדרה לא כולל אשדוד)
יושב ראש המחוז:  עו"ס מומחה אריה אהרן
מזכירות מחוז:  אילנה זילברשטיין
טלפון: 03-6921252
פקס: 03-6921153
דואר אלקטרוני:  arie@socialwork.org.il
כתובת: בית ההסתדרות רח' ארלוזורוב 93 קומה 1 חדר 146
עיר: תל אביב יפו
קבלת קהל: בתיאום מראש: יום ב' 16:30 – 15:00. יום ה 12:00 – 09:30

טופס פנייה במייל לטיפול יו"ר המחוז