מחוז ירושלים והסביבה
יושב ראש: עו"ס ציפי בר
דואר אלקטרוני:  tsipib@histadrut.org.il
מזכירות המחוז:  אורלי שנצר
מייל: orlysh.jr@histadrut.org.il
טלפון: 02-6207256 02-6233839
מענה טלפוני: בימים א- ד בין השעות 10:00-12:00
פקס: 02-6207204
כתובת: בית ההסתדרות שטראוס 17
עיר: ירושלים
קבלת קהל: עפ תיאום מראש