מחוז באר שבע והדרום (מאשדוד ועד אילת)
יושבת ראש: עו"ס אריאלה סדון
מזכירות מחוז:  מירי חג'ג'
מייל: miriha@histadrut.org.il
טלפון: 08-6463038
פקס: 08-6238154
מענה טלפוני: א ג ה בין השעות 08:00-12:00 ימים ב ו- ד 12:00-16:00
דואר אלקטרוני:  asadon@histadrut.org.il
כתובת: בית ההסתדרות דרך הנשיאים ת.ד 627
עיר: באר שבע
אריאלה באשקלון: 08-6793600 (מרכזייה) ישיר 08-6793614
קבלת קהל: ע"פ תיאום מראש