פורסם ב: מאת בקטגוריות פברואר 2016, תא העו"ס לעניין סדרי דין.

הפעילות בתא נפגשו אחת לחודש. חלק מהמפגשים עם דוד גולן – דובר האיגוד. מפגש אחד, עם סימונה שטינמץ – עו"ס ראשית לעניין סדרי דין ורקפת עצמון – עו"ס ארצית לעניין סדרי דין. צפרא דוויק – יו"ר האיגוד, הצטרפה לשניים ממפגשינו.

תודה והערכה לאורחים ולפעילות!

נושאים מרכזיים

  1. כוננות:

מסר לפיו כוננות תתבצע תמורת תשלום; דרישה לכוננות מעבר למשולם – אינה תקינה (טיפול בנושא מול אחת הרשויות –בעיצומו).

נדונו דרכים לעיבוי שעות הכוננות, בהתאם להבטחת מנכ"ל מלפני שנים, להגדלת שעות הכוננות לעו"ס סדרי דין (חוזר גולדברג). לקידום הנושא, דרושה דרישת משרד הרווחה ממשרד האוצר; לשם כך, נחוצה בקשתנו, המבוססת על נתונים (פניות ספציפיות לקבלת נתונים על קריאות פתע במספר מחלקות, טרם נענו).

  1. הכפשות באינטרנט:

הוגש נייר עמדה לוועדת ארבל – הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת.

הוגש נייר עמדה ליו"ר האיגוד, בעניין סכסוך עבודה בנושא אלימות כלפי עו"ס.

עיקרי עמדתנו: משרד הרווחה: גיבוי מלא לעו"ס, למניעת מצב בו עו"ס מוכפשת, מאוימת או נתבעת – נאלצת להמשיך לטפל בפוגע בה (מסייגות דרישה זו ביחס להמשך טיפול בקטינים בסיכון); נוהל מסודר לזימון לוועדת אל-אלימות; תיאום בין וועדות אל-אלימות במחוזות השונים; מדיניות לצורך הסרת הכתבות הפוגעניות מהרשת, באופן שלא יותיר זאת על כתפי הנפגעים; ייצוג משפטי לעו"ס המבקש להגיש תביעה אזרחית; הוקעה פומבית של ההשתלחויות כנגד עו"ס. משטרה: הגשת תלונה בלא חשיפת כתובת אישית ומספר ת.ז. של העו"ס המתלונן; איחוד הטיפול בתלונות; חקירת החשודים וסיוע יחידת הסייבר לאיתור פוגעים אנונימיים לכאורה. משרד המשפטים: הגדרת הגבול שבין חופש הביטוי לבין חופש השיסוי; הגדרת גבולות ההתלהמות המותרים לעורכי דין. הוועדה הבין משרדית: ייעול הקשר עם העו"ס הנפגעים.

לצערנו, תלונות הפעילות בתא נסגרו ע"י המשטרה וטרם זומנו לוועדת אל אלימות.

אחת מחברות התא הציגה את הנושא בוועדת הכנסת שדנה בחקיקה בנושא.

  1. המתנות תסקירים: בבקשה לדחייה יש לציין כעילה – מעמסה והמתנה (ולא את העיצומים).
  2. קשר עם עו"ס סדרי דין בשטח: נעשו מספר פניות אישיות או צוותיות להתייעצות בסוגיות שונות. לצערנו, טרם צלחו ניסיונותינו לצרוף עו"ס סדרי דין נוספים לישיבות.

תכניות ל-2016

קידום הטיפול בנושא פגיעות והכפשות העו"ס לעניין סדרי דין. בתוך זה, הגנה משפטית ראויה לצורך הגשת בקשה לצו הגנה ותביעה אישית, במקרי פגיעה בעו"ס.

קידום נושא התקינה וההתמודדות עם מעמסת העו"ס לעניין סדרי דין.

קידום עיבוי הכוננויות – נחוצה עזרתכן בנתונים על קריאות פתע במשך 3 חודשים.

לשם השיתוף עמכן/ם, חסרים לנו קולותיכן/ם, מכל המגזרים, מצפון, דרום, ירושלים והפריפריה! נשמח להצטרפותכן/ם הקבועה או החד-פעמית. נשמח להגיע אליכן/ם, בשעות אחה"צ. (תיאום באמצעותי – כתובת מייל באתר האיגוד, בלשונית תא סדרי דין).
בברכה ובתקווה לעשייה משותפת ופורה,

מרים שמחי הגדי, עו"ס

יו"ר התא, בשם הפעילות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים