פורסם ב: מאת בקטגוריות תא עובדים סוציאליים קהילתיים.

עו"סקים - תא עובדים סוציאליים תעסוקתיים

סיכום דיון ישיבת ההנהלה מיום 08/7/15

בס"ד

נוכחים: יעקב, ציון, ישראל

 

  1. דמי חבר – ציון מבקש לסכם ולקבל החלטה בנושא דמי החבר. לאחר שהתקיים דיון הוחלט כדלקמן:
  • דמי החבר יופחתו מ-391 ₪ ל- 200 ₪ לתקופת ניסיון לשנת 2015.
  • תנאי לסעיף א – נדרש מינימום 50 מצטרפים לשנת 2015.
  • בכפוף לאישור האסיפה הכללית שלא מן המניין.
  • לאחר אישור האסיפה הכללית יבוצע גיוס אגרסיבי ע"י חברי הנהלת העמותה. כמו כן, סוכם להקצות סכום כספי לטובת שיווק הנושא.
  1. אתגרי פעילות העמותה – לאחר חשיבה ודיון הועלו ההצעות הבאות:
  • הגדרת אמת מידה של מספר תכניות ופרויקטים קהילתיים(מעמסה) לעו"ס במשרה מלאה.
  • יצירת עדיפות לעו"ס קהילתי במכרזים במגזר הציבור (משרדים ממשלתיים או רשויות מקומיות/ מרכז לשלטון מקומי/ הג'וינט ).
  • פנייה לבתי הספר לעבודה סוציאלית במסלול הקהילתי לקדם מחקר לתואר שני/שלישי כדי להציג את הייחודיות של המתודה לעבודה קהילתית לעומת המתודה הפרטנית.
  1. כנס שדרות – ציון דיווח כי נשלחו 2 הצעות למושבי דיון לצוות ההיגוי של כנס שדרות שהוכנו ע"י ציון וישראל.

 

רשם: ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים