פורסם ב: מאת בקטגוריות תא עובדים סוציאליים קהילתיים.

מהלך הדיון

 1. כנס השרות לעבודה קהילתית  – ציון מדווח כי הוחלט לקיים כנס בן יום אחד. אולם טרם נקבע מועד לכנס ואולי לא יתקיים בשל חוסר תקציב.
 2. השתלמויות – ציון מדווח כי גילה אזולאי הקימה צוות חשיבה לפיתוח השתלמויות למען העוסק "יות בשיתוף האיגוד. אולם היא לא קידמה את תהליך עבודת הוועדה על מנת להיות מתואמת עם מועד הכנס של ברוך.
 3. ניר עמדה בנושא ילדים בסיכון – ציון מציין כי נכתב ניר עמדה בנושא על ידיו וד"ר אהרון יורק כדי להראות את תרומתה של העבודה הקהילתית למען פרט ומשפחה. ניר עמדה זה ייבחן ע"י מומחים שונים בשיתוף האיגוד.
 4. שאלון ארגון "מידות" – ישראל מציע כי כל חבר הנהלה ימלא את השאלון כדי לבחון את מידת האפקטיביות של העמותה ולהביא זאת לישיבה הבאה.
 5. חיזוק מעמד העבודה הקהילתית – ציון מציין כי עלינו לפעול בכלים שונים כדי לחזק את מעמד העבודה הקהילתית. היות והוא אחראי על הנושא הרי שהוא מציע ומזמין את חברי ההנהלה ליצור דרכים יצירתיות כמו; מיתוג העמותה ע"י פעולות שונות שיש בהן פרסום ושיווק עבודת העמותה. כמו כן הוא מציע שנתמקד בנושא אחד או שנים שרלוונטיים לעצמנו או ללקוחות שלנו ונקדם אותם לטווח ארוך.
 6. יונית מציינת כי לפעמים אנחנו מתעסקים בדברים שהם פחות רלוונטיים לסדר היום של העוסקי"ם. לדעתה השתלמויות לעוסקי"ם נושא חשוב שאנשים מבקשים את זה הרבה זמן. היא מציעה לגייס פעילים לעמותה.
 7. גל אומרת כי היא הגיעה ממקום של שאלה; היכן העבודה הקהילתית? היא מאמינה מאד במקצוע מחד אבל מתוסכלת מהמקום שלנו במשרד הרווחה, באיגוד(תא/עמותה) וברשויות המקומיות מאידך. לדעתה, המצב מורכב – העבודה הקהילתית מתבצעת בכל פרופסיה. השירות לעבודה קהילתית אמור להיות הכתובת הטבעית שלנו. לדעתה העמותה היא ההזדמנות היחידה לעשות משהו. העובדים מאד מוטרדים ממצב המקצוע.
 8. סיון מתחברת לנושא. מרגישה בשטח שלא מבינים מה זה עו"ס קהילתי ואין מקצועיות. כל אחד יכול לעשות את העבודה שלנו.
 9. יונית מציינת כי הנושא הזה צף הרבה זמן – תדמית העוסקי"ם. כבר לפני 5 שנים. השירות המחלקות והעובדת בקצה כולם חווים את זה. עשינו תהליך של מיתוג העמותה אבל לא הגענו לשלב ההטמעה. אסור לעמותה לעמוד במקום. עמותה שלא עושה אין לה זכות קיום. מסקר שבדקנו עולה שהעוסק"ים לא מקבלים נסיעות, 20% תוספת, שעות נוספות – עוולות שהעובדים מעלים. יש להתחבר למקומות המידיים ולא רק לדברים הגדולים. לא ללכת רק על המיתוג. צריך לעשות החוצה ולעשות דברים.
 10. ציון מציין כי אנו לוקחים על עצמנו דברים גדולים שהם לא באחריותנו. אנחנו עמותה שיתרונה המרכזי הוא היותנו ארגון לא פורמאלי ולכן צריך לנצל זאת בחכמה. הוא מציע לקחת נושא אחד בלבד וכל חברי ההנהלה יתגייסו כדי "להעיף" אותו מעלה. למשל נושא למען האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית.
 11. יעקב מציע נושא למען העוסקי"ם כמו צדק חברתי.
 12. יונית טוענת כי יש נושאים שאפשר לקדם כעמותה כמו; ביטוח פעילים.
 13. יעקב מציע את הנושא של מכרזים לעו"סים קהילתיים בשרות הציבורי. לדעתו צריך תקנה שחייב להיות עו"ס קהילתית. לקדם חקיקה בנושא הזה. "לצבוע" עו"ס קהילתי כמו המשפטנים. לכן יש ליצור שיתופי פעולה עם האיגוד והאקדמיה וללכת לכיוון של חקיקה.
 14. סיון זה נושא חשוב. דוגמה של צח"י – שרצו להביא עובדת שאינה סוציאלית. יש להתחבר לתא המנהלים.
 15. ציון מציין כי הוא קיים דיאלוג עם מנהלת תא המנהלים והיא התנגדה לכך ולא רוצה תקנים צבועים.
 16. ישראל הציע נושא – קידום ליברליזם בחברה הישראלית ; קבלת השונה והאחר, דמוקרטיה. לגשר בין קבוצות ואוכלוסייה, לקדם את האזור שבו נמצאים ברמה המקומית, לא רק הארצית. מודאג מהמקום בו המדינה נמצאת. זה התפקיד של העוסי"ם הקהילתיים. מציע נושא אחד לפעולה שהעוסק"ים יובילו את המהלך.
 17. ציון שואל ; מה התרומה המקצועית שלנו בנושא?
 18. ישראל מציע להכין מסמך יחד עם המקום המסוים, מה המרכיבים של הליברליזם שרוצים להוביל. קהל היעד הוא העוסקי"ם ושהם יהיו מובילים. אנחנו נביא ידע כלים והלאה. לכתוב יחד מיזם.
 19. ציון מציע לקדם נושא למען הלקוחות שלנו כמו; מיצוי זכויות של עולי אתיופיה, ילדים בסיכון, מיצוי זכויות של אמהות חד הוריות. אולם יש להשתמש בכלי המדיה השונים. הוא חושב על מספר נושאים שהיה רוצה לפעול בהם באמצעות אתר "העצומה".
 20. משאבים כספיים – לגייס כסף באמצעות האד- סטארט.
 21. יום עיון של העמותה – ציון מעלה את חשיבות קיום יום העיון הבא (ינואר 2017) ובכך לקבוע מסורת אחת לשנתיים. מציע את נושא חיזוק מעמד העבודה הקהילתית כנושא מרכזי ביום זה.

 

רשמה: סיון לוי.