פורסם ב: מאת בקטגוריות תא זיקנה.

פרוטוקול מישיבת תא תחום זקנה מתאריך 24.06.2014

נוכחים: טובה לב , תמי פרבר, גל שחם, יעל הרן סלוק, אפרת רובין לוי, דינה רותם, קטי שקד, סנדרה וינוגרד, ענת חורב שטיינברג, חנן קדמון, יפעת קרלמן.

בפתיח הישיבה טובה איחלה תנחומים לגל שחם על מות אחיו.

דיווחים של טובה לב:

חוק הסיעוד:
1 ) גל שחם וטובה לב ישמשו כנציגים קבועים בועדת "חוק סיעוד לאן", זאת בעקבות פנייה יזומה של תא זקנה בדרישה להיות שותפים לכל שינוי בתחולת החוק וביישומו.

2) יצאה הנחייה מהאיגוד שלא ליישם את השינוי במתן גמלת סיעוד בכסף, חשוב ליישר קו עם העובדים בשדה. גל – הנחייתה של יו"ר האיגוד מתייחסת לכל שינוי בחוק שמשפיע על תכולת העבודה ומוסיף תפקידים ומטלות.
ענת ואפרת התייחסו לכך שהעו"סים יישמו את הפיילוט של מתן גמלה בכסף שהופעל בכמה רשויות, אך הפיילוט הוסכם עם האיגוד ולכן בוצע. גל וטובה התייחסו לאי הצלחת הפיילוט, תמי הוסיפה שישנן פרשנויות שונות לסיבות לכישלון הפיילוט. קטי- במחלקות הרווחה החלו בהדרכות לעובדים לגבי מתן גמלה בכסף. סוכם שהנחיית האיגוד תופץ שוב לתא המנהלים ולשלטון המקומי.

3) פגישה עם נציגי חברות הסיעוד- טובה עדכנה שנערכה פגישה ביוזמתה של יו"ר האיגוד ובראשותה עם יו"ר חברות הסיעוד , יו"ר חברת מתן שירותי בריאות , מר אריה אהרון וטובה בנושא שכר העו"סים והמטלות הנדרשות מהם.
בישיבה חברת הסיעוד נדרשו ע"י נציגי האיגוד לשפר את שכרם ותנאי עבודתם של העובדים הסוציאליים ודרשו לפעול להחיל את ההסכם הקיבוצי על כל תנאיו על העו"ס אף נציגי חברות הסיעוד טענו כי היו מגעים עם יו"ר ההסדרות הנוכחי בתפקידו כיועץ המשפטי של ההסתדרות לקדם את נושא החל"ת ההסכם הקיבוצי על העו"ס בחברות הסיעוד.בנוסף.
ביקשו כי האיגוד יפעל מול המוסד לביטוח לאומי לעגן במכרז החדש את גובה שכרו של העובד הסוציאלי ע"מ להבטיח כי סכום זה ישוריין ושניתן יהיה לפקח על תשלום שכרו של העובד הסוציאלי.
גל ותמי פרבר ביקשו שהזמנה מעין זו תצא גם לחברי התא וציינו שחברות הסיעוד יכולות להשפיע רבות על שכרם ותכולת עבודתם של העבדים הסוציאליים ללא קשר לדרישת ביטוח לאומי.
ענת , תמי וסנדרה התייחסו לכך שהשכר בחברות הסיעוד נמוך ולעיתים קיים קושי גדול לעמוד על הזכויות דווקא במקומות המופרטים. סוכם שחשוב לעודד עו"סים להצטרף לאיגוד.

4-וועדה לאיגוד מקצועי- שכר העו"ס : טובה דיווחה כי כל יו"ר התאים יקחו חלק בהכנות להסכמי השכר ומבקשת מתנדב אשר יצטרף אליה להיות חברה בוועדה לאיגוד מקצועי .
ענת הגישה את מועמדותה לנציגות בוועדת השכר בנוסף ליו"ר התא ונבחרה ברוב קולות.
גל-המטרה היא שינוי במבנה השכר, האיגוד מעוניין להוציא טבלת שכר חדשה בהתייחס להתמקצעות השונה בעבודה סוציאלית על פי תחומים. חשוב להגדיר לתקינה ומעמסה, כמו שבמשרד החינוך ישנה הגדרה למספר תלמידים בכל כיתה. תמי- יש לבדוק מהי התקינה במדינות הOECD.
חנן-מציע לערוך מיפוי של כמות העו"סים הרשומים באיגוד שעובדים בתחום זקנה ולנסות להגדיל את המספרים לטובת הגדלת כוח המיקוח.
סוכם שייערכו מספר ישיבות לצורך גיבוש דרישות למאבק השכר. ענת -השכר בתחום זקנה נמוך יחסית לתחומים אחרים, אין ריכוזי נושא , אין מסלולי התקדמות והתפתחות בתחום. ישנן עובדות שמנהלות 17 עובדים ואינן מקודמות בדרגה בגלל היעדר מתח דרגות מותאם. חשוב לבנות מסלול התפתחות מקצועית של עובד, לעודד התמחות ומסלולי קידום.
יעל הביעה את תמיכתה בעו"סים המופרטים במשא ומתן על השכר ובקשתה לעשות את ההבחנה בין עוסים בחברות סיעוד שמפאת התנאים שלהם לא מעונינים להיות חברי איגוד לעומת עוסים שעובדים כתף אל כתף, במוסדות סיעודיים, עובדי זקנה שמתקבלים כמופרטים לנוכח מדיניות ההפרטה.
חנן – אנו מנהלים מרכז מידע לאנשי מקצוע באתר משפחה מטפלת של "רעות- אשל". האתר מעודכן, נגיש וללא תשלום. מופץ גם ניוזלטר כך שאנשי המקצוע יישארו מעודכנים. חנן קרא להיעזר באתר ולשתף בכך אנשי מקצוע נוספים.
תמי ביקשה להפיץ הזמנה לשאר חברי התא לצורך השתתפותם בפגישות מהסוג הזה והתייחסה לכך שחברות הסיעוד יכולות להשפיע רבות על השכר ועל תכולת העבודה של העו"סים, ללא קשר לדרישתם מהביטוח הלאומי.

5-הטלת מעמסות מטעם עמותות שונות-
טובה- התקבלה פנייה מעו"סים מאשדוד העובדים עם הקרן לידידות. לצורך מתן סיוע לפונים, העו"סים נדרשו למלא דוחות, לבצע ביקורי בית וכו'.
דינה רותם- פעמים רבות נדרשנו למלא דו"חות ולרכז רשימות של מקבלי כרטיסי מזון מתקציב שהקרן העבירה לעירייה ומכך נוצר מצב שהמחלקה נאלצה להקדיש ימי עבודה רבים רק לטובת משימה זו.
תמי- זה נחשב כמטלה נוספת לעו"ס.
גל – הציע לדון בשאלה האם על העו"ס להתעסק בתרומות.
קטי הציעה לעגן הטבות כמו אלו בקצבה החודשית של הקשיש, כמו מענק חימום. תמי הדגישה שהאינטרס שלנו הוא לא לקבל מטלות שלא מעוגנות בתקינה, הרי זה לא מוגדר בתע"ס. גל -לרשויות רצון לשתף פעולה עם תרומות. סנדרה – מציעה שהדרישה להכנת רשימות/דו"חות וביקורי הבית תעבור בגיבוי של שעות נוספות (שחלק מתקציב הסיוע מהעמותה יממן שעות נוספות לעו"סים שמנהלים את החלוקה).

6-מבחן הכנסות במתן סיעוד לניצולי שואה- יעל העלתה את נושא התכנית הלאומית לניצולי שואה בעקבתיה יצא עדכון שמעתה תהיה השוואה בין מקבלי רנטה מגרמניה ומקבלי גמלה ממשרד האוצר במבחן ההכנסות לגמלת חוק סיעוד. לאחר בדיקת הנושא, סנדרה השיבה שבמבחן ההכנסות בחוק סיעוד לא מחושבת גמלה מהאוצר (כתוצאה מהשינוי בעקבות צאת התכנית הלאומית לניצולי השואה). יעל ביקשה לברר האם נעשתה השוואת קריטריונים עם הקרן לרווחת ניצולי השואה, בבואה לתת סיעוד זמני במסגרת תכנית סולם בקהילה. לאחר התכנסות הישיבה נערך בירור מול הקרן לרווחת ניצולי השואה. בבירור עלה שבבואם לתת סיוע במסגרת תכנית סולם בקהילה, כלל הכנסותיו של הקשיש ניצול השואה (מהאוצר ומגרמניה) נבדקות במבחן ההכנסות, משמע שההקלה שניתנת במסגרת המוסד לביטוח לאומי איננה ניתנת במסגרת הקרן לרווחת ניצולי השואה ולפיכך חלק מהבקשות ישללו ע"י הקרן עקב הכנסות שעוברות את המכסה. הנושא יעלה לדיון בישיבת התא הקרובה.

7- וועידת ארצית של צירי האיגוד-בתאריך 10-11/6/14 התקיימו יומיים של דיונים מרתוניים של כל צירי האיגוד בהשתתפות בכירים בתחום הסכמי שכר של העובדים בה נדונו דרכי פעולה אפשריים לקראת פתיחת הסכמי השכר .
הכנס היה פורה ומפרה כל הכבוד למארגנים.
8- כנס העובדים הסוציאליים-ייערך ב24-25/11/2014. בכנס תהיה רצועת זקנה. עד סוף החודש יש לשלוח הצעות להצגת פרוייקטים בתחום זקנה. תמי- הנגשת מידע ומיצוי זכויות בזקנה הינם נושאים מרכזיים בתקופה האחרונה.
חנן – אנו מנהלים מרכז מידע לאנשי מקצוע באתר משפחה מטפלת של "רעות- אשל". האתר מעודכן, נגיש וללא תשלום. מופץ גם ניוזלטר כך שאנשי המקצוע יישארו מעודכנים. חנן קרא להיעזר באתר ולשתף בכך אנשי מקצוע נוספים.
תמי ביקשה להפיץ הזמנה לשאר חברי התא לצורך השתתפותם בפגישות מהסוג הזה והתייחסה לכך שחברות הסיעוד יכולות להשפיע רבות על השכר ועל תכולת העבודה של העו"סים, ללא קשר לדרישתם מהביטוח הלאומי.

רשמו: סנדרה וינוגרד וטובה לב

ב ב ר כ ה ,

עו"ס טובה לב – יו"ר תא זקנה

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים