פורסם ב: מאת בקטגוריות כתבות מוצגות, תא זיקנה.

נוכחים: טובה לב, גל שחם , סנדרה וינוגרד, ענת חורב שטיינברג, חיה דלאל, יעל סילוק, חנה- רכזת חוק סיעוד עבר הירקון.

התנצל: תמי פרבר, איציק אברהמי

הישיבה התקיימה ביחידה לגיל הזהב במחלקת עבר הירקון בעיריית ת"א, חברי התא ביקשו להודות לגל על האירוח ולטובה על הכיבוד לחג החנוכה.

יעשה ניסיון לתאם ישיבות נוספות במקומות עבודה של עובדים סוציאליים על מנת להנגיש את ישיבות התא ולהביאן לשטח.

חוק הסיעוד- נוהל עבודה לועדה המקומית

טובה מסרה כי התקיימה ישיבה ראשונה בנושא חוק הסיעוד בנוכחות אסא בן משה מהשלטון המקומי, צפרא יו"ר האיגוד, גל שחם וטובה לב. בישיבה זו טובה הביעה את הסתייגותה ואת הסתייגות התא למהלכים החד צדדיים שנעשים בנושא הסיעוד בכסף. בפגישה השנייה גל התבקש להיות נוכח עקב אילוץ היעדרות של טובה. גל התבקש להביא את הנושאים לתא לצורך קבלת החלטות.

בהמשך לכך, גל ביקש לעדכן על כך שנכח בישיבה בנושא נוהל עבודה- גמלה בכסף, בהשתתפות יו"ר האיגוד צפרא דוויק, אסא בן משה – מחזיקת תיק הרווחה בשלטון המקומי וסימונה שטיימנץ- ממלאת מקומה של מרים בר גיורא, וסגנית מנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה.  בישיבה נכחו גם המפקחות האזוריות של משרד הרווחה, גל שחם שימש כנציג תא זקנה.

זוהי פגישת המשך בנושא תקנות יישום חוק סיעוד בכסף. שני עדכונים עיקריים מהישיבה:

1. התקנות ליישום חוק סיעוד בכסף הוארכו עד יוני 2015 (הופץ רענון של הנחיית יו"ר האיגוד שלא לבצע את התקנות כל עוד לא ניתנו משאבים ותקנים)

2. יצאה טיוטת נוהל עבודת ועדות מקומיות לחוק סיעוד (מצ"ב בנספחים) , הטיוטה ממתינה לתיקונים של תא זקנה.

חיה- האם אנחנו מסכימים לזה? הנוהל הופך אותנו לאיש הרע שנדרש להחליט אם לתת גמלה בכסף, או לא.

טובה- דיברנו על כך שלא ניישם את הנוהל ללא מתן תקנים ומשאבים בהתאם. טובה הביעה הסתייגות מטיוטה זו שאינה משקפת את הלוך הרוחות והעמדות של העובדים הסוציאליים ברשויות ואינה מתחשבת במעמסות ומטילה עליהם אחריות נוספת לקבוע למי לתת גימלה ולמי לסרב. בשני מצבים אלה חושפים את העובדים לזעם ולתסכול של הקשישים ובני משפחותיהם.

אחת  מהשתיים או שיתנו לנו תקנים לעשות עבודה מקצועית ואחראית כפי שאנו יודעים לבצע או שיכתבו במפורש במסמך כי לא חלה על העו"ס שום אחריות ושההחלטות הינן של הביטוח הלאומי והאחריות שלהם בלבד.

גל- מבקש שנתייחס לסעיפי הנוהל לאחר קריאתם.

מקריאת הסעיפים עלו ההתייחסויות הבאות:

גל- הנוהל מאפשר לנו לעצור את העברת הגמלה בכסף למשפחות שמוכרות לנו ושידוע שהקשיש יהיה מנוצל/מוזנח. לאחר שנתריע על בעיה, יעמדו לרשותנו 30 יום לערוך ביקור בית ולקבל החלטה לגבי אופן מתן הגמלה בכסף.

טובה- דיברנו על כך שלא ניקח זאת על עצמנו ללא תקנים בהתאם.

ענת- זה מקומנו המקצועי להתערב, אנו כאנשי מקצוע מחוייבים למסור את המידע ולמנוע הידרדרות, הרי בסוף נטפל כפקידי סעד במקרי אלימות/ניצול כלכלי. אין כאן הוספה של ביקור נוסף.

יעל- ביטוח לאומי יכול להחליט בכוחות עצמו למי לתת גמלה בכסף ולמי לא. בקצבאות שירותים מיוחדים לא נעשית בדיקה לאן הולך הכסף, כך גם בגמלאות סיעוד בכסף ממשרד הבטחון. לא ברור מדוע כאן העו"ס נדרש להיכנס לתמונה, לחקור ולקבוע. אם לבטל"א חשובה הבדיקה, שיקצה לכך תקן במסגרתו, כמו שנעשה בחקירות הונאה של גמלאות אחרות.

גל- הבדיקה נעשית כי התרענו על כך שגמלה בכסף עלולה להעמיד קשישים בסיכון לניצול כלכלי והזנחה.

סנדרה- תמי פרבר נעדרת מהפגישה אך ביקשה למסור את התנגדותה העקרונית לנוהל, היא ביקשה להדגיש שעו"סים יכולים לבצע בקרות רגילות של סיעוד ומובן שאם ימצאו מקרים של הזנחה או התעללות הם יטופלו, אך ישנה בעיה שהעו"ס הופכת למעין פקידת סעד ומחזיקה בכוח של מתן כסף או שלילתו.

סנדרה- העובדים הסוציאליים נמצאים כעת תחת הקצנה של איומים ואלימות. מהתרשמותי,  אם העו"ס יהיה בעל האחריות על שלילת קצבה, זה עלול להגביר את הסיכון.

טובה- יש כאן אחריות שאיננו רוצים אצלנו.

חיה- הסיכון לעובדים הסוציאליים יהיה הרבה יותר גדול, אוי ואבוי לעו"ס שישלול כסף לאדם, יש כאן סיכון חיים שלנו.

גל וענת הציעו לא להתנגד חד משמעית לנוהל אלא להציע שינויים בסעיפים מתוך החשיבות להיות שותפים ולהשפיע על תהליך קביעת נוהל העבודה.

לאור אי הסכמת חברי התא וחילוקי הדעות בעניין, הוחלט שטיוטת הנוהל תופץ למשתתפים העיקריים של תא זקנה אשר יתבקשו להעביר את התייחסותם לגל שחם עד יום חמישי ה 18.12.14 בשעה 16:00.

מטלת הועדה ההומניטארית לעובדים זרים

גל- בישיבה בנושא חוק סיעוד, עלה נושא הועדה ההומניטראית. מסתבר שמשרד הרווחה סיכם עם נציג ממשרד הפנים/משרד העבודה, שעובדים סוציאליים יכתבו חוות דעת לועדה ההומניטארית.

הבעתי את התנגדותי לכך, אין לנו עניין עם עובדים זרים, איננו מכירים אותם ואיננו מטפלים בהם. לאור דברים אלו, השירות לזקן במשרד הרווחה חזר בו מהסיכום.

חיה- לאחרונה פנו אליי בני משפחה המבוטחים בקופת חולים מכבי, שם הוחלט שהם אינם כותבים דו"חות לועדה, מכך נוצר מצב שלמשפחה לא היה מהיכן לקבל את החוו"ד לועדה ההומניטראית.

גל- יש להפנותם חזרה למשרד הפנים. קופ"ח ככלית משתפת עם זה פעולה, אך מכבי לא כותבים דו"חות, משרד הפנים ימצא את הדרך לפתור זאת מול המשפחות, הדרישה הגיעה מצידו.

 

העלאת מודעות לפעילות תא זקנה

ענת- שהטח לא מכיר מספיק את פעילותנו. יש תקציב באיגוד להפצת פעילות התא ולקיום בחירות.

מציעה לקיים כנס מקצועי של תא זקנה בעוד מס' חודשים.

סוכם שהפרוטוקולים יופיעו בעמוד הראשי של אתר האיגוד ולא רק בחוצץ של תא זקנה. בהמשך המפגשים נפתח את נושא הפצת פעילות התא וגיוס משתתפים.

 

רשמה: סנדרה וינוגרד.

העתק: צפרא דוויק

 

 

ב ב ר כ ה ,

עו"ס טובה לב – יו"ר תא זקנה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים