פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

 פרוטוקול ישיבת ועדת חוק וכללי האתיקה – 7.9.2009

משתתפים: עו"ס יצחק רוזנר, יו"ר, עו"ס ביאטריס שיפר, ד"ר ישראל גילת, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס  מיכה הרן, עו"ד חנה נויברגר, עו"ס שמואל גולדשטיין.

מתנצלים: עו"ס גדעון שלום, עו"ס יצחק פרי, עו"ס צפרא דוויק.

נעדרים: עו"ס דניאלה דרור

א. פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה לעבודה סוציאלית – מוצע על ידי   
החברים לעודד את כל ועדות המועצה לפרסם את הפרוטוקולים של דיוניהם באתר האינטרנט של האיגוד. מרכז המועצה יעביר ההצעה לכל יושבי ראש ועדות המועצה וכן ליו"ר המועצה.

ב. תקנות העובדים הסוציאליים (סדרי דין בדיון לפני ועדת משמעת)  תשס"ז 2007.
התקנות יופצו על ידי מרכז הועדה לכל החברים לעיון לקראת דיון בשיבת הועדה הבאה. ראה נספח  מס. 1

ג. מעקב אחר המלצות הועדה בנושא דרכי תפקוד ועדת המשמעת – 
יו"ר הועדה קבל על עצמו להזמין את תובע הועדה לשם מתן עדכון ודיווח שוטף על פעילות ועדת המשמעת מאז.  ראה נספח מס. 2

ד. הצעת חוק הקרימינולוגים – שמואל דיווח על יוזמת המועצה לעבודה סוציאלית לקיים
תהליך מובנה על פי עקרונות מודל דלפיי. ההצעה המפורטת מצורפת כנספח מס. 3 .

חברי הועדה עו"ס גדעון שלום ומיכה הרן הסכימו להשתתף בחלק הראשון של התהליך שיתקיים בצורת סדנה בהשתתפות הצוות הבכיר של קציני המבחן לנוער ומבוגרים ופקידי הסעד לחוק הנוער.
בדיון שהתקיים הוסבה תשומת לב המארגנים כי יש להעניק מקום מרכזי לפעולת השתדלנות שהרי בסופו של דבר מרבית החוקים הם במידה רבה תוצר סופי של שדה הכוחות הפוליטי בכנסת בעת ספציפית ולא דווקא ההיבטים המקצועיים.

ה. פרסום פסקי דין של ועדת המשמעת –  בעקבות פניה חוזרת של הלשכה המשפטית
לועדת האתיקה של האיגוד לפרסם את החלטות ועדת המשמעת במידעו"ס במקרים של פסילת עובד סוציאלי או התלית רישיונו הועדה מבקשת להמליץ פני ועדת המשמעת   כי פרסום החלטותיה בנושא הנדון צריך לבוא לכלל ביטוי באופנים הבאים:

– פרסום ההחלטה בציון שם העובד בעיתונות – זהו פרסום לידיעת הציבור בכללותו.

– פרסום במידעו"ס – במדור משולחן המועצה לעבודה סוציאלית ללא ציון שם העובד הסוציאלי (מדור שצריך לפעול לחידושו). בפרסום זה יש מקום להרחיב אודות הסוגיה שנדונה ומשמעות החלטת ועדת המשמעת על עבודתם של כלל העובדים הסוציאליים.

– פרסום באתר האינטרנט של המשרד – ללא ציון שם העובד הסוציאלי. מוצע לבחון בניית תהליך מובנה לגבי פרסום בערוץ זה.

– פרסום באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים – ללא ציון שם העובד הסוציאלי. מוצע לבחון בניית תהליך מובנה לגבי פרסום בערוץ זה.

יו"ר הועדה יוציא מכתב בנדון אל יו"ר ועדת המשמעת ואל מנהלת הלשכה המשפטית של המשרד.

ישיבת הועדה הבאה תתקיים ביום רביעי 28.10.2009 שעה 17.00 במשרדי איגוד העובדים הסוציאליים. 

רשמו: עו"ס שמואל גולדשטיין, עו"ס יצחק רוזנר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים