פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

פרוטוקול ועדת חוק וכללי האתיקה – 30.11.2009

משתתפים: עו"ס בכיר יצחק רוזנר, יו"ר, עו"ס מומחה רוני גאגין, ד"ר ישראל גילת, עו"ס מומחה צפרא דוויק, עו"ס בכיר מיכה הרן, עו"ס בכיר נחום מיכאלי, עו"ס יצחק פרי, עו"ס בכיר ביאטריס שיפר, עו"ס גדעון שלום, עו"ס בכיר שמואל גולדשטיין.

א.ברכות:
ברכות לעו"ס רוני גאגין לרגל הצטרפותה כחברה בועדה. חברי הועדה מאחלים לה השתלבות מהירה ועבודה פורייה.

ב. הצעת חוק הקרימינולוגים – עדכונים ודיווחים:

תוכנית דלפי (סדנה) – הושלם השלב הראשון של תוכנית דלפי בעניין ההתמודדות עם הצעת חוק הקרימינולוגים. בוצעה הסדנה שתוכננה ועתה אנו עוסקים בעיבוד הסדנה לכלל מסמך אחד. תוכנית הלימודים של הקרימינולוגיה הקלינית נשלחה למספר מומחים ועם קבלת חוות דעתם ניתן יהיה לסכם את הסדנה. מכאן יופץ המסמך לעיון והערות לקבוצת אנשי אקדמיה המתמחים בתחומים של ילד ונוער ושל "תקון". לאחר מכן להערות קבוצה של אנשי משפט ובכלל זה ללשכה המשפטית של המשרד.

מפגש עם הלשכה המשפטית של משרד השירותים החברתיים – התקיים מפגש תיאום עם הלשכה המשפטית של משרד הרווחה. קיימת תמימות דעים בינינו לבין הלשכה המשפטית שיש להתנגד להצעת חוק הקרימינולוגים במיוחד באשר לדרישתם לשינוי סעיפים בחוקים שונים שיאפשרו להם לעסוק בתפקידי קציני מבחן ופקידי סעד לחוק הנוער.

– המעקב אחר מכרזים של נציבות שירות המדינה – חברי הועדה בקשו להסב תשומת לב יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים להשגיח שלא תתרחש "החלקה" של הנושא באמצעות מכרזים בתחומי הטיפול בנושאי פקידות סעד, תקון, התמכרויות ותחומים נוספים. מדובר במכרזים אשר מתפרסמים באופן שוטף על ידי נציבות שירות המדינה.

ג.מעקב אחר ביצוע המלצות הועדה:

1. הצעת חוק לשינוי מינוח השם פקיד סעד – תזכיר החוק אושר על ידי משרד המשפטים וצריך להגיע בועדת שרים לענייני חקיקה.

2. המלצות בעניין תפקוד ועדת המשמעת – התקיימה שיחת הבהרה של יו"ר הועדה עם מנהלת הלשכה המשפטית. סוכם שהועדה תזמין את עו"ד דלית חביב האחראי לנושא בלשכה המשפטית. באחריות עו"ס יצחק רוזנר.

חבר הועדה גדעון שלום קבל על עצמו לבדוק מה מצב הטיפול האקטואלי בשתי ההמלצות.
גדעון בקש שישלחו לו המסמכים הרלוונטיים (בוצע – ש.ג.).

ד. הפניית תלונות של הפרקליטות אל ועדת האתיקה באיגוד (תלונה נגד עובד סוציאלי
במחוז הצפון):

הועדה מציינת כי ועדת האתיקה בודקת כל תלונה לגופו של עניין. במידה והנסיבות הם
אלה שיש בהם הפרה של כללי האתיקה המעוגנים בחוק אזי, התלונה מועברת אל הלשכה המשפטית של משרד הרווחה בתוקף תפקידה כתובעת בועדת המשמעת הפועלת על פי חוק. יצוין כי במקרה זה ועדת האתיקה אכן פעלה בהתאם והפנתה את המקרה הספציפי, שהוצג בישיבה זו, אל ועדת המשמעת הפועלת על פי חוק.

ישיבת הועדה הבאה יום ב' 11.1.2009 שעה 17.00

רשמו: עו"ס שמואל גולדשטיין.
עו"ס יצחק רוזנר.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים