פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

21.2.16

י"ב אדר א תשע"ו

ועדת חוק העובדים הסוציאליים

סיכום ישיבה מה-3.2.16

נוכחים: עו"ס יצחק רוזנר,(יו"ר) עו"ס צפרא דוויק, עו"ד פרופ' ישראל גילת , עו"ס מיכה הרן, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס שפרה פניגשטיין , עו"ס ביאטריס שיפר.

התנצלו:, עו"ס יניב בןשושן, עו"ס אבנר אחדות , עו"ס רוני גאגין

המשך המאבק לחקיקת חוק שירותי רווחה

בהמשך לדיון הקודם של הועדה בסוגיית חוק הסעד תשי"ח1958, ועדת החוק הציגה טיעונים ערכיים ומוסריים נגד תיקון חוק הסעד והמליצה במקום זאת על קידום הצעת חוק שירותי רווחה2014, הוצגו גם טיעונים משפטיים, המחזקים את הצורך בחוק שירותי רווחה חדש.

יו"ר הועדה יצחק רוזנר, מוסר כי החוק כלשונו איננו יכול להמשיך ולהוות לאורך זמן חלק מספר החוקים במדינת ישראל, שכן הוא סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בהתאם לפרשנותו של חוק היסוד בפסיקתו של בית המשפט העליון. לפיכך מוצע להיאבק על ההצעה של חקיקת חוק שירותי הרווחה.

התעוררה השאלה מה עושים אם השר לא יקבל את ההצעה של חקיקת חוק רווחה חדש.

הייתה הסכמה בוועדה שצריך להמשיך להיאבק דרך האיגוד ודרך המועצה לעבודה סוציאלית.

ההצעות שהועלו והתקבלו:

  1. ליצור מפגש אקדמי במכללת נתניה ולהזמין את השר, המנכל, ראשת עירית נתניה, יו"ר המועצה, יו"ר האיגוד ולקיים דיון פומבי על הצעת חוק שירותי הרווחה באחריות עו"ד פרופ' ישראל גילת.

  2. להעלות את הנושא של הצעת חוק שירותי הרווחה/ תיקוני חוק העובדים הסוציאליים ביום העובד הסוציאלי בכנסת.

  3. יו"ר איגוד העו"ס תפנה לשר ישירות להמליץ על זירוז החקיקה של חוק שירותי הרווחה רק לאחר ישיבת יו"ר המועצה עם השר בעניין זה.

רב שיח באוניברסיטת תלאביב בנושא הקשר בין האקדמיה לשדה

יו"ר האיגוד, עו"ס צפרא דוויק הודיעה כי ב-22.3 יתקיים באוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית, יום עיון בנושא הקשר בין האקדמיה לשדה, לאחר שהאיגוד התלונן שכיום האוניברסיטה לא מכשירה את העובדים הסוציאליים מספיק לעבודה בשטח. מתוכננים 10 שולחנות עגולים. צפרא מציעה שולחן על חוק וכללי האתיקה או רק על אתיקה.

יו"ר הועדה, עו"ס יצחק רוזנר מציע שולחן של פרקטיקה של מדיניות. אך צפרא מעדכנת שבחודש יוני מתוכנן כנס מדיניות בו יינתן פרס מופת לאיש ציבור לקידום הרווחה ונושא המדיניות יתאים לכנס ההוא.

אירוע השמצה בפייסבוק

בבי"ח איכילוב שמו אזיקון לתינוקת מחשש שההורים ששניהם מסוממים וחולי נפש יחטפו אותה. שני ילדים כבר הוצאו מחוץ לבית במשפחה זו. מישהו צילם את התינוקת והעביר למוטי לייבל החושב שלכל הורה זכות לגדל את ילדיו. הוא כתב מכתב השמצה על העובדים הסוציאליים. אחת העו"סיות כתבה בפייסבוק שהעו"סיות מנוולות ושמוטי עזר למשפחה. בתגובה כתב אחד מהעובדים הסוציאליים שהוא דורש להוציאה מהפייסבוק.

עו"ס צפרא דוויק, יו"ר האיגוד הגיבה שלפי כללי האתיקה על העובד הסוציאלי לפעול בכבוד כלפי חבריו ואותה עובדת לא נהגה כך. היא מעלה שאלה האם כל אחד שקרא את הכתוב בפייסבוק יכול להגיש תלונה נגד העו"סית שהשמיצה? עו"ס ביאטריס שיפר העירה שמכיוון שבהערות יש התקפות על העו"סיות ,הן נפגעו באופן ישיר והן אלו שצריכות להגיש תלונה במשטרה.

המקרה מתאים לדיון בועדת האתיקה של האיגוד. הסנקציה להוציא מהאיגודיכולה להיות אחת מהמלצות של הועדה.

פיקוח על הכשרה מעשית באוניברסיטאות ובמכללות

אל יו"ר האיגוד הגיעו שמועות שההכשרה המעשית באוניברסיטת בן גוריון נעשית ב"כוח לעובדים", המאגד עובדים, ארגון שאינו מתאים להכשרה בשדה. התעוררה השאלה איזה גוף מפקח על ההכשרה בשדה? עו"ס אבנר אחדות המומחה בנושא ההכשרה יבדוק נושא זה. במידה ויתברר שאין גוף מפקח על ההכשרה המעשית הועדה תמליץ על תיקון נוסף לחוק העובדים הסוציאליים.

נושאים להמשך: שינויים בקוד האתיקה הפרטיתעו"ס נחום מיכאלי

שילוב סטודנטים בהכשרה מעשיתמי מפקח על ההכשרה המעשיתעו"ס צפרא דוויק

הישיבה הבאה נקבעה ליום רביעי ה-13.4.16

רשם: יצחק רוזנר

יו"ר הוועדה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים