פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

ועדת החוק

סיכום ישיבה מה-24.11.15

נוכחים: עו"ס יצחק רוזנר יו"ר, עו"ס מיכה הרן, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס אבנר אחדות, עו"ס ביאטריס שיפר.

התנצלו: עו"ס צפרא דוויק, עו"ד פרופ' ישראל גילת, עו"ס יניב בןשושן, עו"ס שפרה פניגשטיין , עו"ס רוני גאגין.

הוועדה נדרשה לדון בסוגיית אפשרות שינוי חוק הסעד – 1958, עקב העיכובים הממושכים בחקיקת חוק הרווחה שהינו חוק מקיף ביותר מבחינת זכויות הלקוחות, נגישות שירותי הרווחה, היקף שירותי הרווחה ובמיוחד עיגון זכות הלקוחות לקבל שירותים בהתאם לסלי שירותים שיקבעו בחוק.

להלן ממצאי הוועדה לאחר הדיון בחוק זה:

הבטחת הזכות לקבלת שירותי רווחה האם באמצעות שינוי חוק הסעד 1958?

הוועדה סקרה את כל סעיפי חוק הסעד ומצאה שאינו עונה מספיק על השינויים שחלו במקצוע ובחברה מאז חקיקתו כמפורט להלן:

  • בחוק הסעד משנת 1958 האוריינטציה היא של נזקקות. בנוסח החדש החוק הרבה יותר טיפולי והאוריינטציה שלו הוא מתן שירותי רווחה.

  • חוק הסעד הוא חוק פרוצדורלי העוסק בפרוצדורות כמו ועדות ערר ואילו חוק שירותי הרווחה עוסק בתכניות טיפול וכן בתחום הקהילתי.

  • השינויים שאפשר לערוך בחוק הסעד, הם שינויים סמנטיים אבל הם לא העיקריים.

  • חוק הסעד מתאים לתקופה בה לקוחות קיבלו מלשכות הסעד עזרה כלכלית, אף לקיום יומיומי עוד טרם חקיקת חוק הבטחת הכנסה. החוק אינו תואם את זכויות הלקוחות המעודנות כיום בחוק הקובעות קבלת סיוע בזכות ולא בחסד.

  • בחוק הסעד אין התייחסות לשירותים הניתנים כיום ע"י המדינה.

סיכום

הוועדה בדעה שעדיף לקדם את הצעת חוק שירותי הרווחה 2014, אף אם יישום החוק יעשה בהדרגה כשם שנעשה בחוקים חשובים אחרים כמו למשל חוק חינוך מיוחד.

לדעת הוועדה, חוק הסעד 1958, אינו בהלימה לשינויים שהמקצוע והחברה עברו משך 47 שנים שחלפו מאז חקיקתו.

רשם: יצחק רוזנר, עו"ס

יו"ר הוועדה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים