פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

נוכחים: עו"ס יצחק רוזנריו"ר, עו"ס צפרא דוויק, עו"ד פרופ' ישראל גילת ,עו"ס רוני גאגין, עו"ס מיכה הרן, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס שפרה פניגשטיין , עו"ס ביאטריס שיפר.

התנצלו: עו"ס יניב בןשושן, עו"ס אבנר אחדות

פסקי דין הקשורים לשרותי העבודה הסוציאלית – השלכות על העובדים הסוציאליים

עו"ס ביאטריס שיפר הציגה פסק דין כנגד עיריית חולון, בגין עיכוב טיפול של עו"ס לחוק בשרותי הרווחה של העירייה. מדובר בעיכוב טיפול ביחס לסדרי ראיה של בתו של התובע. השופטת קבעה שהנתבעת, עירית חולון, תשלם לתובע פיצויים.

על אף שמדובר בתביעה על פי סעיף 7 (א) לפקודת הנזיקין והתביעה היא כלפי המעסיק, לפסק דין זה השלכות משמעותיות על עבודת העו"סים לחוק ברשויות המקומיות.

יש בו פתיחת ערוץ של הגשת תביעות על פי פקודת הנזיקין. זאת עקב הגידול באוכלוסייה הפונה לשירותי הרווחה. היקף כוח אדם שאינו מותאם לריבוי הפניות, עלול לגרום לסחבת ועיכוב בטיפול בפניות. דבר המאפשר אח"כ לתבוע את העובדים הסוציאליים על רשלנות על אף שהתביעה על פי סעיף 7 (א) רבתי לפקודת הנזיקין הם כלפי המעסיק.

המלצות לעובדים בסוגיה זו ידונו בישיבת הוועדה הבאה.

שינויים בקוד האתיקהפרקטיקה פרטית ופרסום

עו"ס נחום מיכאלי הציג את הנושא.

בתקנות כללי האתיקה שבחוק העובדים הסוציאליים אין התייחסות לפרקטיקה פרטית.

בקוד האתיקה של האיגוד יש התייחסות לפרקטיקה פרטית. סעיף ג' בפרק 1 קבע שעו"סים שנמצאים גם בשירות הציבורי וגם בפרטי, לא יוכלו לטפל בלקוחות אופן פרטי בתחום הגיאוגרפי של השירות הציבורי, כמו כן יש סעיף אחר שמתייחס לשכר טרחה. לא טובות הנאה. לא היה בקוד התייחסות לאלמנטים שקשורים לפרסום.

בהתייחס לנושא הפרסום, הועדה לאתיקה מטעם האיגוד, בדקה מה מותר ומה אסור במקצועות אחרים. יצאו כ-7 סעיפים, עובד המפרסם אסור לו להבטיח הצלחות בטיפול, אסור לו להשתמש בידוענים, לא להשתמש במטופלים ולחשוף אותם, יכול להצהיר על כישוריו רק מה שכתוב בחוק ועוד.

בהתייחס לדואליות בעיסוק (ציבורי ופרטי) היו ניסיונות לאורך השנים להחליף את המושג תחום גיאוגרפי בסל שירותים, אך זה לא פתר את הבעיה. בסופו של דבר התקבל השינוי שעל פיו עובד סוציאלי יכול לטפל גם בציבורי וגם בפרטי למעט מטופלים שנמצאים באותה עת בשירות הציבורי/במסגרת הציבורית בה עובד העו"ס. כמו כן נקבע כי העו"ס לא יעשה דבר כדי להעברת לקוחות לטיפול פרטי.

השינוי בקוד מתייחס למי שנמצא בעבודה. הוא לא מצביע על כל האפשרויות הקיימות. יש כמה נקודות שיש להתייחס אליהם. למשל, יש פניות של עובדים שפרשו מהשירות הציבורי ומגיעים אליהם מטופלים מהעבר, האם מותר לקבלם באופן פרטי? בקוד אין התייחסות לתקופת צינון. צוין גם שיכולה להיות בעיה קולגיאלית שהמטופל שהגיע לטיפול הפרטי, היה צריך להיות אצל מטפל אחר בציבורי.

השאלה העומדת בפני וועדת החוק של המועצה היא מי מוסמך, אם בכלל, להתקין תקנות בהתייחס לפרקטיקה הפרטית ובמיוחד הנחיות בדבר הפרסום של העיסוק הפרטי.

עו"ס נחום מיכאלי יחפש מה עושים הפסיכולוגים ועו"ד פרופ' ישראל גילת יבדוק את ההיבט המשפטי.

בישיבת הוועדה הבאה יתקיים דיון נוסף בנושא וההמלצות יובאו לאישור המועצה.

מי מפקח על ההכשרה המעשית?

הנושא הועלה ע"י עו"ס צפרא דוויק בדיון הקודם בעקבות מידע על הפניית סטודנטים לעבודה סוציאלית להכשרה מעשית בארגון "כח לעובדים". כמו כן העלתה את השאלה מהו ליבת המקצוע ומי קובע אותו?

הועדה שמעה מס' דעות בעניין. הוצגה דעה לפיה בתי הספר לע"ס צריכים להחליט על כך ואם מדובר בבעיה פרטנית יש להפנות תשומת הלב לבית הספר הספציפי. בעבר, היועמ"ש של משרד הרווחה והשירותים החברתיים גרסה שיש לבדוק את כל המוסדות. בעקבות כך דיעה אחרת הייתה, כי בהינתן הערכות האיכות של בתי הספר בהם ישתלב גם בודק מטעם המקצוע / האיגוד, כמו שקורה, למשל, במקצועות ההנדסה.

סוכם שסוגיה זו אמורה להידון על ידי המועצה לעבודה סוציאלית שכן יש כאן דיון הקשור גם לתחומי הליבה של המקצוע.

המאמר של עו"ד פרופ' ישראל גילת- "חובת האמון של העובד הסוציאלי בישראל"

הובעה הערכה רבה למאמר שמופיע בספרות המשפטית. צוינה הבחינה המעמיקה והמקיפה של הסוגיות המוצגות בו בהקשר לנושא המאמר.

המלצת חברי הוועדה שיקצר את המאמר ויכתוב בשפה ברורה יותר.

הוצעה אפשרות לעבד המעמד לחוברת מידע בחסות ועדת החוק ובסיוע האגודה לקידום העבודה הסוציאלית.

עדכון לגבי הכינוס על הנושא של הצעת חוק שירותי הרווחה/ תיקוני חוק העובדים הסוציאליים

מדובר בכנס שיופק על ידי המכללה האקדמית נתניה בשיתוף עיריית נתניה, משרד הרווחה וועדת החוק במועצה ובאיגוד.

פרופ' גילת היה אצל עו"ס דליה לב שדה לאחר שהמנכ"ל שלח אותו אליה בעניין הצעת הכינוס. מטרת הכינוס טעונה הבהרה נוספת מול משרד הרווחה. פרופ' גילת ישוחח עם הגב' מרים פיירברג ראש עירית נתניה לגבי שיתוף עירית נתניה ומערכת הרווחה שלה בכנס. זאת בהמלצת עו"ס ביאטריס שיפר חברת הועדה ומנהלת במערכת הרווחה של נתניה. שניהם יעדכנו את הועדה בעניין זה.

רשם: יצחק רוזנר, עו"ס

יו"ר הוועדה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים