פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

מצ"ב החוק להחלפת המונח "פקיד הסעד" שאושר במליאת הכנסת – חוק להחלפת פקיד סעד (תיקוני חקיקה) – התשע"א 2010. חקיקת החוק הינה ביוזמת המשרד וועדת החוק של האיגוד ושל מועצת העבודה הסוציאלית, על מנת שהציבור יהיה מודע לסמכויות המשמעותיות שנושא בחובו התואר ולא יתייחס אל פקיד הסעד כמו אל פקיד בעל תפקיד מנהלתי. חוק זה תורם גם כן למיתוג העובדים הסוציאליים כאנשי פרופסיה אשר פועלים מתוקף סמכות שהוקנתה להם על ידי המחוקק. להבהרה יצוין כי במקום פקיד סעד לחוק הנוער התפקיד מוגדר כעת כעובד סוציאלי שמונה על פי חוק הנוער. כך הדבר לגבי פקידי הסעד על פי החוקים השונים.

לעיון בנוסח החוק:

חוק להחלפת המונח פקיד סעד – התשעא 2010

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים