פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה לקידום מקצועי.

 

פרוטוקול ישיבת הועדה לקידום מקצועי 5/5/11

 

נוכחות: אהובה אוברשטיין, רות י, עירית קובו, מיכל גומל, מעין סימון, ורדה טל, הילה חורש, אפרת ארזיל

התנצלו: איגור בלייכמן, ציפי אפרתי, ציפי לוי

 

בישיבה הקודמת, לפני היציאה למאבק, הועדה עסקה בניסוח שאלון / סקר להשתלמויות הרצויות בקרב עו"סים ולקראת הפצתו. הנושא מושהה משום דחיפות הנושאים על סדר היום.

2 נושאים על סדר היום:

 1. יישום מודל הרמות המקצועיות במשרד הרווחה.
 2. קידום הקמת ועדה עם משרד הרווחה לבניית אופק תעסוקתי לעו"ס.

רמות מקצועיות/ מומחיות

הועלתה הסתייגות שהועדה קיבלה מנדט לעסוק בקידום יישום מודל הרמות המקצועיות, בעוד נציגיה לא משתתפים בישיבות בנושא הנדון.

בהסכם השכר שנחתם ב- 2009 תוקצב תגמול למי שהוכר/ה כבעל/ת רמה מקצועית כלשהי (מתקדם, בכיר, מומחה). דובר על "תוספת מומחיות" של 7%, לכ – 600 העו"ס המוכרים כבעלי רמה מקצועית. כחלק מהיישום של ההסכם הוחלט שהמודל יעבור מאחריות האגודה לקידום הע"ס, לאחריות משרד הרווחה. תהליך המעבר וקביעת הקריטריונים במשרד הרווחה מתעכב. בישיבת מרכז האיגוד האחרונה הנושא הועלה לדיון על ידי מובילי תא בריאות והחלטת המרכז הייתה שהועדה לקידום מקצועי תבנה תוכנית עבודה שתקדם את היישום של המודל לאלתר.

דיווח של מיכל, כפי שעודכנה ע"י איציק פרי:

ביום חמישי 28.4.11 התקיימה במשרד הרווחה ישיבה משמעותית בנושא:

א.     סוכם שכל מי שהוכר עד כה (מתקדם, בכיר, מומחה), לא כולל 900 הבקשות שהוגשו בדצמבר 2010, יקבלו אוטומטית הכרה.

ב.      עדיין אין הסכמה לגבי הבקשות שהוגשו בדצמבר 2010.

ג.       מבחינת מהות המודל – קידום עפ"י מומחיות התקבלה ע"י המשרד במלואה, על כל הקריטריונים.

ד.      אולם קידום גנרי (מתקדם/ בכיר), המתייחס לתפקידי ניהול ופיקוח, או עו"ס שלא התמחה בתחום ספציפי מוכר, אפיק קידום זה עדיין אין עליו הסכמה.

ה.     הוסכם שבהתחלה יהיה פיילוט למומחים בתחום המשפחה בהתאם לרפורמה בלשכות לשירותים חברתיים.

לגבי 900 איש שהגישו כבר בקשה מתוקף "בכורות" בדצמבר 2010– בקשתם נשקלת בימים אלו בועדות הרישוי הקיימות של האגודה לקידום הע"ס. לא ברור כרגע האם משרד הרווחה ידרוש מאותם עו"סים/ות להגיש מחדש את בקשתם לפי הקריטריונים החדשים שיקבעו.

הובעה דרישה נחרצת מהאיגוד להתנגד לשינוי הקריטריונים ל"מומחה מתוקף בכורות" בדיעבד, זאת לאחר שפורסם והודגש שהתאריך הקובע הוא 31/12/2010.

סוגיה נוספת שהועלתה: איך אוכפים את דרגות המומחיות/ מקצועיות גם במשרדי הבריאות, ביטחון וכו'.

הוצגו הגופים והאנשים המרכזיים המשפיעים על תהליך היישום של המודל במשרד הרווחה – הועדה במשרד הרווחה האחראית על היישום, מועצת הע"ס, איגוד העו"ס.

זוהתה מועצת הע"ס כגוף שיכול להיות שחקן משמעותי בקידום יישום המודל. לאיגוד 6 נציגים במועצת הע"ס. יש לבדוק מתי מועד מינוי ייצוג חדש והעלות לסדר היום את הבחירות למועמדים חדשים. ורדה ביררה וכרגע נציגינו במועצת הע"ס הם: איציק רוזנר, נחמה דותן, רוני גאגין, צפרא דואק, ציפי בר, מאיה אנוש.

הוחלט:

 1. לבקש מיו"ר האיגוד שבכל דיון הנוגע לתחומי הועדה יצורף יו"ר הועדה לקידום מקצועי או חבר אחר מהוועדה, במידה והיו"ר לא יוכל. ובכל מקרה ליידע את יו"ר הועדה בפגישה.
 2. להביא לוועידה הצעה לשינוי בתקנון את הנ"ל.
 3. להעלות במזכירות את הבקשה שנציגינו במועצת הע"ס ינסו לקדם דרך המועצה את יישום התגמול לבעלי רמה מקצועית.
 4. להעלות דרישה בכתב, החתומה ע"י יו"ר האיגוד ויו"ר הוועדה, להביא ליישום כל מה שהוסכם עד כה. למשל: קבלת תגמול בעבור מומחיות מוכרת כבר מיידית. המכתב ייכתב במייל ע"י חברות הועדה.

קידום ועדה לבניית אופק מקצועי

עירית עדכנה על פגישה לא רשמית עם שר הרווחה בנושא הקמת ועדה שתבחן אפיקי קידום חדשים לעו"ס באמצעות שינוי לוח התפקוד. הועדה מעוניינת לקחת חלק מוביל בקידום הקמת ועדה כזו שתורכב מנציגות של משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה.

מעין עדכנה שבעירית ירושלים יש מספר עו"סים המעוניינים להצטרף לוועדה שתדון בנושא הנ"ל ותקדם אותו.

הועלתה הצעה לקחת את מסמך הדרישות כבסיס לדיון, לאחר עיבויו ע"י חברים באיגוד.

הוחלט:

עירית תדבר על הנושא עם יו"ר האיגוד. אם יינתן מנדט לוועדה לדון בנושא, הדבר יעלה לסדר היום במפגש הבא.


רשמה: מעין סימון

תגובה אחת על “פרוטוקול ישיבה של הועדה לקידום מקצועי 05.05.10”

 1. שרה

  שלום. מה אפשר לחבין ממשכורת מאי 2011? ממשיכים לגבות שעות עבודה עח ימי שביתה.למה? הרי גב ו את כל ימי השביתה!!! החזירו חלק ושוב גובים!!!!המשכורת גדלה לכאורה ובעצם מצתמצמת!!!!
  לפני השביתה מצבנו היה רע ,אבל ברור!!!!!
  עכשיו ,כל משכורת דרושה פרשנות ונראה שאנחנו מופסדים יותר ויותר!!!!!
  מי יכול להסביר את ההגיון שבבלגן הזה?????

  להגיב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים