פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה לקידום מקצועי.

הקדמה:

הועדה הוקמה בספטמבר 2009, לאחר סיום הבחירות למוסדות האיגוד וישבה בפעם הראשונה בתאריך ה- 19.11.09.

על פי התקנון שאושר בקדנציה שהסתיימה באותה השנה, תחומי פעילותה הוועדה הוגדרו בטווח רחב – פעילות לקידום המקצוע. הועדה שילבה בתוכה שתי פונקציות שהיו ועדות עצמאיות מקודם: ועדת השתלמויות והועדה לרמות מקצועיות. ועדת ההשתלמויות מסדה בקדנציה הקודמת את מערך ההשתלמויות בתוך האגודה לקידום העבודה הסוציאליות ואילו תחום הרמות המקצועיות קודם בעיקר באמצעות הובלה תת ועדה של מועצת העו"ס ורכזת ועדות הרישוי.

הרכב הועדה עבר מספר שינויים לאורך השנה כולל החלפת יו"ר, עזיבת חברים והצטרפות חברים חדשים. בהרכבים השונים, הועדה כללה בתוכה ייצוג של רוב תחומי המומחיות המוכרים כיום במקצוע העבודה הסוציאלית – בריאות, עבודה קהילתית, שיקום, משפחה, ילד ונוער וזקנה. כ20 עו"ס כיהנו כחברים בוועדה בתקופה זאת או אחרת. הנוכחות הממוצעת בישיבות הייתה בערך 6 איש.

נציגות מתוך הועדה השתתפה בישיבות המסכמות של כנס העו"ס הארצי ב-2010, בועדת הרמות המקצועיות במועצת העבודה הסוציאלית, בצוות המו"מ של האיגוד בנושא גמול המומחיות ובועדת הדרכה והכשרה של ועדת הרפורמה במשרד הרווחה.

הועדה ערכה ישיבה משותפת עם יו"ר ועדת חוק העו"ס, בכדי לבסס שיתופי פעולה.

הישיבה האחרונה והמסכמת של הועדה התקיימה בתאריך ה- 3/1/2013, ובמסגרתה נכתב פרק המלצות של דו"ח זה.

תחומי פעילות הועדה:

1. מומחיות בעבודה סוציאלית – קידום יישום מודל הרמות המקצועיות במשרד הרווחה (לצורך קבלת תגמול כספי על ההכרה שהושגה ברמות המקצועיות השונות). ליווי ומעקב אחר תהליכי עיצוב מחדש של מודל הרמות המקצועיות והמומחיות בעבודה סוציאליות. הועדה פעלה באופן ישיר מול רכזת ועדת הרישוי, מועצת העו"ס ויו"ר האיגוד וקידמה פעילות מול משרד הרווחה. החל מינואר 2012ת הצטרפה נציגת הועדה למו"מ עם האוצר.

2. כנסים ארציים בעבודה סוציאלית – הועדה דנה בנושא הכנסים הארציים וחשיבותם לפרופסיה. הועדה הייתה שותפה בסיכום והפקת לקחים של הכנס שהתקיים ב2010 ובחשיבה ותכנון כנס נוסף, שלא התקיים. היה רצון של קבוצת עובדים לקיים כנס לציון 75 שנות איגוד, תאריך שעבר בשנת 2011, אך בשל טענות אדמיניסטרטיביות לא יצא לפועל.

3. השתלמויות – היה קשר טוב עם עו"ס מירלה מיכאלוביץ' רכזת תחום ההשתלמויות באגודה לקידום הע"ס. בשיתוף עם האגודה, הועדה ניסחה שאלון שמטרתו בירור הצרכים וההעדפות של העו"סים בהשתלמויות מקצועיות. השאלון הסופי עבר לאישור במייל לחברי  מרכז האיגוד במאי 2012. תוכנן להעביר את שאלון ההשתלמויות בכמה אמצעים על מנת להגיע למירב העובדות ולמדגם מייצג (פרסום בחוברת המידעו"ס, באתר האינטרנט של האיגוד, בתפוצת המיילים של אתר האינטרנט של האיגוד, ובשיטת "חבר מביא חבר"). לבסוף הופץ השאלון רק במיילים בין חברי הועדה, שהעבירו לקולגות ומכרים, ובסך הכל ל102 עובדות ועובדים סוציאליים. שלושת האמצעים האחרים לא יצאו לפעול.

4. לוח התפקוד – לאחר מאבק השכר במרץ 2011, ובעקבות האכזבה מאי-שינוי לוח התפקדו, הועדה הציעה לגבש תוכנית פעולה משותפת עם מוסדות איגוד נוספים לקידום שינוי לוח התפקוד. הצעה זאת נדחתה ע"י יו"ר האיגוד בישיבת מזכירות.

5. הכשרה למקצוע והדרכות – הועדה זיהתה את סוגיית ההכשרה למקצוע והדרכות עובדים כסוגיה מרכזית בתחומי הפעילות לקידום הפרופסיה הנושק לתחומים רבים ובהם רמתו המקצועית של העובד הסוציאלי, מבנה שירותי הרווחה, לוח התפקוד, הרפורמה במשרד הרווחה ועוד. הנושא נידון בצוותים שונים ובוועדות בהם האיגוד מיוצג.

הרהורי הועדה

הייתה תחושה שאף פעם זה לא היה הזמן המתאים לארגן פעילויות מטעם הועדה. לפעמים בגלל המאבק, לפעמים בגלל "אחרי המאבק" או לקראת פיזור המוסדות.

במהלך ישיבות הועדה עלו מספר שאלות – האם יש לגיטימציה לפעילות שלנו, ומהי? מהן סמכויות הוועדה? למי הסמכות לעודד או לרפות את פעילות הוועדה? עד כמה נכון שהועדה תהיה תלויה ביו"ר האיגוד וקביעותיו? איך והאם יכולה הועדה לקבל לגיטימציה לפעילות מהמוסדות העליונים של האיגוד?

 

המלצות לקדנציה הבאה

1. המלצות מבניות להמשך עבודת הועדה

  • לשלב כחברים בוועדה באופן קבוע נציגי תאים מקצועיים על מנת שיישמע קולם של תחומי ההתמחויות השונים במקצוע.
  • להבנות קשר יותר ישיר בין הועדה לקידום מקצועי והאגודה לקידום הע"ס.

2. המלצות לפעילות הועדה בהמשך

  • לקדם כנס ארצי של הפרופסיה. במהלך הקדנציה עלתה הצעה  לנושא כותרת של רבגוניות בעבודה סוציאלית בישראל. הנושא יכול לכלול רב תרבתיות, שונות במאפיינים הלקוחות, שונות במאפייני המטפלים ובשיטות הטיפול.
  • להמשיך להעביר את שאלון ההשתלמויות לסך הכל של 500 עו"ס לערך, באמצעים השונים. על בסיס איסוף התשובות יש לקבוע את מדיניות האיגוד בתחום זה, ואופן שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים המקדמים ומפעילים השתלמויות מקצועיות לעו"סים, לדוגמא: הנגשת השתלמויות לפריפריה.
  • לעשות אינטגרציה בין הגופים השונים שמטפלים בתחומים של הכשרת עובדים, הדרכת עובדים, חוק העו"ס, ועדת הרפורמה, מועצת העו"ס, מסמך הדרישות של גרניט ותחומי המומחיות בתוך האיגוד ובין האיגוד למשרד הרווחה. כרגע המציאות היא שיש נציגים שונים שמייצגים את האיגוד במוסדות ובגופים שונים ולא תמיד נערך תיאום בין האנשים והגופים. בנוסף, יש לנסח את עמדת האיגוד האינטגרטיבית, לפי יוכלו נציגי האיגוד השונים לפעול.
  • הקמת תת ועדה משותפת עם הועדה לאיגוד מקצועי לבחינת לוח התפקוד, וזאת כבסיס להקמת ועדה משותפת עם המשרד ונציבות שירות המדינה בתחום זה.

3. המלצות בתחומים המשיקים לפעילות הועדה

  • להחזיר לתקנון את ועדת מידעו"ס, כאחת מועדות החובה של האיגוד.
  • לייעל את השימוש באתר האינטרנט של האיגוד, באמצעות מעקב של ועדה באיגוד או איש קשר מתוך מזכירות/מרכז האיגוד. (כרגע המצב הוא שאין קשר בין העשייה בפועל לבין מנהל האתר, ולא נעשה שימוש מספיק בפלטפורמה זו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים