פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים.

הועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים

פרטיכל מישיבת הועדה השלושים מיום ד',

ג' בטבת תשע"ז, 11 בינואר 2017

השתתפו: בלהה אגוזי (יו"ר חטיבת הגמלאים), בריאן אוסלנדר (ציר וועידה, מרכז קשרים בין-לאומיים וחבר ההנהלה האירופאית של ה-IFSW), רוני גאגין (נציגת תא הבריאות), רותי דריהם (צירת וועידה), טאובה חמיטובסקי (עוס"ק), דר' אהרן יורק (ציר וועידה ויו"ר), מעין סימון (צירת וועידה),

 

התנצלו: גילה אזולאי (חברת מזכירות), יפה ארפה (נציגת חומ"ש), דר' אסתי אשל (נציגת ארגון המנהלים), דורית בירן-דקלבאום (עו"ס), רעות גולדמן (נציגת תא ילדים ונוער בסידור חוץ-ביתי), דוד גולן (דובר האיגוד), נחמה דותן (יו"ר תא המפקחים),  גל הלר-מי-בר (צירת וועידה), סנדרה וינוגרד (נציגת תא זקנה), ציון זהבי (יו"ר עמותת העו"ס הקהילתיים), שלמה ז'ולטי (יו"ר חומ"ש), מיה חסקל (צירת וויעדה), ענבל חרמוני (צירת וועידה ויו"ר עמותא, תא עו"ס בעמותות), מיכל יאסו (צירת וועידה ומרכזת הפורום למאבק בעוני), גילה יצחק (נציגת תא קציני מבחן וחוקרי ילדים), איריס פלורנטין (נציגת תא הסגל הבכיר, מש' הרווחה), אביגיל רוט-דומן (צירת וועידה ונציגת תא בריאות), דור רובינזון (צירת וועידה), יצחק רוזנברג (ציר וועידה).

.על סדר היום:

  • ברכות

ברכות לרוני, מנהלת השירות הסוציאלי בבי"ח רמב"ם, על הצטרפותה לוועדה במקומה של אביגיל, הנמצאת בחופשת לידה. חבל שחברי וועדה רבים לא באו לקבל את פניה.

עו"סים שינוי:

נציגת הארגון (של סטודנטים לעבודה סוציאלית) חלתה ברגע האחרון ולא נמצא לה מ"מ.  נציגי הארגון יציגו בישיבה הבאה.

השתלמות לפעילים חברתיים:

אהרן וטאובה הציגו את רעיון ההשתלמות, המבוססת על אלו מבאי הכנס בספטמבר שהביעו את נכונותם להרחיב את הידע שלהם בתחום פרקטיקת המדיניות ו/או לפעול בו במסגרת האיגוד.  קבוצות הפעולה שיורכבו מהמשתלמים יתלוו במנטורים, פעילים חברתיים ותיקים, בעיקר מתוך האיגוד. ההשתלמות אמורה להכשיר עו"ס הבקיאים במיומנויות של פרקטיקת מדיניות, שיפעלו או במסגרת עבודתם או בתוך האיגוד. נקבעה פגישה עם מרכזת ההשתלמויות באיגוד, מירלה, ושם נתקדם בבניית התכנית.

רותי הציעה מפגשים אזוריים, בהתאם למקומות המגורים של המשתלמים, אולי בעיקר בקבוצות הפעולה.  מעין הציעה שברישום כל המשתלמים ימלאו שאלון קצר על הרקע שלהם ושאיפותיהם לשינוי מדיניות, וגם שהדגש של ההכשרה צריך להיות שיהיה פרקטיקום: שאנשים יתחייבו להוביל סוגיה לשינוי מדיניות ולא רק להעשרה כללית, כמובן לאחר אישור המרכז, לפי התקנון.  רוני הדגישה את הצורך לשיווק מתאים למשיכת מועמדים לתכנית.

עדכונים:

  • קמפיין מינימום 5,000בלהה אמרה שכעת מגבשים קואליציה בכנסת (עד כה 35 ח"כ הצטרפו) לחקיקה בנושא. הצטרפו ארגונים נוספים לקמפיין, כולל "כן לזקן", ויש סיכוי שגם ההסתדרות תצטרף. יוקמו חמישה מוקד הסברה בארץ.  מעין הדגישה שלצד הדרישה להגדלת הפנסיות חשוב ביותר לדרוש שלא תגרור איתה לצמצומים בסעיפי תקציב שקשורים למעמד הסוציו-אקונומי של תושבים ברשויות מקומיות (מענקים לפי מעמד סוציו-אקונומי, תקציבי משרדי ממשלה, מענקי איזון, , כפי שנעשה לאחרונה ברשויות המקומיות נוכח תוספות השכר.  חקיקה חברתית חייבת להתלוות בתקינה ובמקורות הכנסה.
  • IFSWבריאן עדכן לגבי הצעת האיגוד לקיום כנס אזורי בשנת 2019. הסכמנו לערוך אותו בתל-אביב ולא בירושלים, ואנו במו"מ על כותר הכנס שיהיה מקובל על עמיתינו ברשות הפלסטינאית.  מזכ"ל ה-IFSW ביקר בארץ וברשות בקיץ.  בריאן הדגיש כמה חשובה הנראות שלנו בעולם.
  • היום הבין-לאומי למאבק בעונימעין הודיעה שהיום נקבע לתאריך 21.2.17, וכעת עובדים על התכנית [פרטיכל מטה המאבק, ובו הנושאים בדיון בוועדות הכנסת, נשלח אליכם]. הנושא המרכזי של ההתכנסות יהיה מינימום לקיום.
  • הכנס הארציאהרן הודיע שמועד הכנס נקבע לימי 21-22.11.17. רותי תייצג אותנו בוועדת הכנס.  בלהה אמרה שחטיבת הפנסיונרים מעוניינת להכין סרטון על דורות העו"ס ב-80 השנים האחרונות.  מעין הציעה שהסרטון יעסוק באושיות העבודה הסוציאלית וכיצד התפתחו בתקופה זו.
  • יום העו"ס בכנסתאהרן הודיע שהאירוע ייערך ביום 14.3.17 וצפרא ביקשה הצעות לנושאים לדיון בכנס בכנסת ובוועדות. מעין הציעה מבנה השכר של עו"ס ותקינה. מבנה השכר שלנו הוא תלאי על תלאי, וזה מורגש היטב במיעוט הפנסיה.  בלהה הציעה קידום חקיקה לתופעת ה-shaming.  אהרן העלה את נושא חוק סל השירותים החברתיים.  רוני הציעה עוני ובריאות, העובדות והתכניות לשינוי.  מעין הציעה שמלבד האירוע בכנסת, יישלח למנהלי שירותים "קול קורא" המזמין לקיים יום העו"ס ע"י המעסיקים בפעילות פרגון לעו"ס במקומות העבודה שלהם.  מומלץ לפנות למרכז השלטון המקומי ולוועדי העובדים.
  • כנס אספנט – כנס הפורום למדיניות חברתית ייערך באוניברסיטת בר-אילן ביום 22.2.17. כל חברי הוועדה קיבלו הודעה, ובה דרכי רישום לכנס.  האיגוד יממן מחצית דמי הרישום של חברי הוועדה.
  • הישיבה הבאה:

הישיבה הבאה נקבעה ליום 27.2.17, אך אין בו אולמות פנויים.  אנו ממתינים לקבל מועד אחר, והודעה תישלח לחברי הוועדה.

 

רשם: אהרן יורק