פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים בין-לאומיים.

הועדה למדיניות חברתית, הסברה וקשרים ביןלאומיים

פרטיכל מישיבת הועדה העשריםוארבע

מיום ב', ח' בשבט תשע"ו, 18 בינואר 2016

השתתפו: בלהה אגוזי (יו"ר חטיבת הגמלאים), דר' אסתי אשל (נציגת ארגון המנהלים), אילנה בורובסקי (צירת וועידה), אביגיל דומן (צירת וועידה ונציגת תא בריאות), רותי דריהם (צירת וועידה), ציון זהבי (יו"ר עמותת העו"ס הקהילתיים), שלמה ז'ולטי (ציר וועידה), דר' אהרן יורק (ציר וועידה ויו"ר), גילה יצחק (נציגת תא קציני מבחן וחוקרי ילדים), מעין סימון (צירת וועידה), דור רובינזון (צירת וועידה).

התנצלו: בריאן אוסלנדר (ציר וועידה, מרכז קשרים ביןלאומיים וחבר ההנהלה האירופאית של ה-IFSW), גילה אזולאי (חברת מזכירות), יפה ארפה (יו"ר עמותת חומ"ש), דוד גולן (דובר האיגוד), אילנה גרוניס (נציגת תא עו"ס להסדרי ילדים חוץביתיים), דורית בירןדקלבאום (עו"ס), נחמה דותן (יו"ר תא המפקחים), סנדרה וינוגרד (נציגת תא זקנה), טאובה חמיטובסקי (עוס"ק), מיה חסקל (צירת וויעדה), ענבל חרמוני (צירת וועידה ויו"ר עמותא, תא עו"ס בעמותות), מיכל יאסו (צירת וועידה), מור ישיעברי (נציגת תא עו"ס לחוק סדרי דין), גל מיבר (צירת וועידה), איריס פלורנטין (נציגת תא הסגל הבכיר, מש' הרווחה).

על סדר היום:

  1. ברכות:

לגילה, נציגת תא קציני המבחן וחוקרי הילדים, שהשתתפה בישיבת הוועדה לפעם הראשונה (במקומו של אופיר שמא). גילה קצינת מבחן לנוער בבית שאן.

  1. אותות הוקרה לאישי ציבור:

הצעת הוועדה אושרה בישיבת המרכז האחרונה. כעת יש למצוא אירוע מתאים כדי להעניק את האות, ואולי הכנס בנושא מדיניות יהווה המסגרת המתאימה.

  1. כנס בנושא מדיניות:

ועדה מצומצמת לארגון הכנס הוקמה: דורית, דור, אביגיל ואהרן. ישיבתה הראשונה של הוועדה נקבעה ליום 24.1.16 עם צפרא. פרטיכלים של הישיבות יישלחו לחברי הוועדה, ודיווח על התקדמות הכנס יועלה בישיבות הוועדה.

  1. יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי:

ביום 1.3.16 יצוין יום העו"ס הבינלאומי בכנסת, וייערכו דיונים בוועדות הכנסת. צפרא ביקשה מחברי הוועדה להמליץ על נושאים לדיון בוועדות הכנסת. מעין הציעה שבמקביל תישלח הבקשה לכל וועדה ותא בנפרד. מומלץ לא לשכוח לשלוח הודעה לכל מעסיקי העו"ס, עם הודעות מקביליות באמצעות תא המנהלים וצירי הוועידה, כדי שהם יציינו את היום בצורה הולמת, בנפרד מיום האם.

ההצעות לנושאים היו כדלקמן:

תקינה – מעין

אלימות נגד עו"ס – ציון

מעמסה – אביגיל

שחיקת הפנסיות – בלהה

מדיניות ה-matching ברשויות המקומיות – מעין

מעמדם של עו"ס במערכת הבריאות – אביגיל

עו"ס במערכת החינוך ובפרט בפנימיות – אביגיל

הפרטת שירותים חברתיים, עו"ס מופרטים ועובדי קבלן – דור

חוק סל השירותים החברתיים – דורית באמצעות מעין.

  1. מצבם של הגמלאים ופעילות חטיבת הגמלאים:

בלהה העלתה שני נושאים שגמלאי האיגוד באמצעות חטיבת הגמלאים פעילים במאבקים ארציים:

  1. ביטוח סעודי קולקטיבי – הביטוח של אלפי עובדים וגמלאים בוטל, ועליהם לדאוג לביטוח כיחידים. הסתדרות הגמלאים בהסתדרות מובילה את המאבק, ונציגות חטיבת הגמלאים באיגוד משתתפות בדיונים ובתכנון הפעולות לשינוי המצב. השינוי משפיע גם על אלו שכבר פרשו מהעבודה וגם על העובדים שיפרשו בעתיד.

  2. שחיקת הפנסיות – המצב קשה ויש לאחד כוחות, להקים קואליציות של כל האיגודים המקצועיים בהסתדרות ולעודד הקמת שדולה בין חברי הכנסת.

מעין מסרה שנערך סקר באינטרנט במחוז ירושלים לגבי סוגיות שמעניינות את חברי המחוז, וישנם חברים שציינו את נושא הפנסיה. תשלח ממצאי הסקר לבלהה. אהרן הודה לבלהה ועמיתיה והבטיח את כל התמיכה שהוועדה יכולה לתת להם במאבקם, שהוא מאבקם של כולם.

  1. השתתפות האיגוד בפורום למאבק בעוני:

מעין הציגה את תולדות הפורום וכיצד הוא הצליח להעלות את נושא העוני בסדר היום של הכנסת, ואף שימש זרז להקמת וועדת אלאלוף והפעלת תכניות בקרב אנשים החיים בעוני כגון מרכזי עוצמה ו"נושמים לרווחה". הפורום הוא קואליציה של ארגונים רבים, ולוועדת המדיניות ארבע נציגות בפורום: דורית, מעין, מיכל ומיה. לאחרונה מיכל החליטה לערוך פרקטיקום בתואר שני בפורום, והיא תרכז ותתאם את פעילות הפורום ומרכיביו. לשם כך, הופץ שאלון בקרב כל הארגונים החברים בפורום לגבי תכניות ופעולות בשנת 2016 בשלושת היעדים של הפורום: יצירת הד ציבורי והעלאת מודעות למצוקת העוני והשלכותיה, הפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות לקדם יעד לצמצום עוני ותכניות רבמערכתיות לצמצום העוני, וקידום שותפות של אנשים החיים בעוני בתהליכי קבלת החלטות והשפעה על המדיניות.

מעין הציעה לציין את הפעולות הספציפיות שבהן האיגוד מקדם את העו"ס, כגון הפרטת שירותים חברתיים ועו"ס, מעמסה ותקינה, וכן לעודד ולטפח פעולות ע"י עו"ס בשטח בשיתוף עם לקוחות החיים בעוני באמצעות "קול קורא" בחתימתם של צפרא ואהרן.

אהרן ודורית הכינו מילוי השאלון והוא נדון בישיבה, ותוקן ונוספו לו פעולות. השאלון המתוקן מצו"ב. עלינו להגיש את השאלון עד ישיבת הפורום הבא, ביום 2.2.16, וחברי הוועדה מתבקשים לקרוא אותו ולהציע תיקונים ותוספות בהקדם.

  1. הישיבה הבאה:

הישיבה הבאה נקבעה ליום ד', 24.2.16, בשעה 17.00.

רשם: אהרן יורק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים